Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Zbiory

Nowości w Dziale Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie (marzec-kwiecień 2017)

(wybór)

1.      Anatomia destrukcji bezpieczeństwa państwa i narodu, [oprac.] Paweł Borek, Dariusz Magier, Biała Podlaska 2016

 

2.      Archeologia doświadczalna w Grodzisku Żmijowiska : eksperymenty 2008-2012, red. Paweł Lis, Kazimierz Dolny 2014

 

3.      Bender Ryszard, Ludność miejska lubelskiego w akcji przedpowstaniowej w latach 1861- 1862, Lublin 1961

 

4.      Bieleń Zdzisław, Bohaterki w czarnych sukniach : Lublinianki i Podlasianki w powstaniu 1863-1864, Lublin 2015

 

5.      Błaszczak Dawid, Kapitał społeczny w sieci współpracy transgranicznej Białej Podlaskiej i Brześcia, Biała Podlaska 2016

 

6.      Bodnari Magdalena, Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego : Lubelszczyzna, Zamojszczyzna, Ziemia Chełmska : przewodnik, Lublin 2016

 

7.      Burek Marian, Tropem prawdy - wolności - godności : Lubelski Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici" w latach 1980-1984, Lublin ; Warszawa 2015

 

8.      Cal Paweł, Poradnik aktywnego rowerzysty, Lublin [2015]

 

9.      Dąbrowski, Stanisław Jan, Rzeczkowska Ewa, Gawryszczak Piotr, Komunistyczne represje harcerzy na Lubelszczyźnie, Lublin 2016

 

 

10.  Dzieje Parafii Krzczonów, red. wyd. Anna Kamińska, Teresa Gutek, Krzczonów 2016

 

11.  Figiel Grzegorz, Siedliszcze : stan badań, źródła archiwalne i ikonograficzne dotyczące dziejów miasta i gminy, Siedliszcze ; Chełm 2016

 

12.  Findziński Krzysztof, Przyczółek : Janowiec 1944-1945, Kazimierz Dolny ; Janowiec 2016

 

13.  Gmina Wilkołaz, red. Anna Janczarek, Zofia Marzec, Roman Skrok, Kraków 2016

 

14.  Gromaszek Alina, „Ekologia dla wszystkich” programy i projekty realizowane w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie w latach 2005-2016, Lublin 2016

 

15.  Smoter-Grzeszkiewicz Regina, Ofiary drugiej wojny światowej i pierwszych lat kształtowania się „władzy ludowej”, Szczebrzeszyn 2017

 

16.  Harcerski słownik biograficzny. T. 3, pod red. Janusza Wojtyczy, Warszawa 2012

 

17.  Harcerski słownik biograficzny. T. 4, pod red. Janusza Wojtyczy, Warszawa 2016
 

18.  Informator o placówkach i instytucjach świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnością w powiecie włodawskim, red. Alicja Jankiewicz [i in.],  Włodawa 2015

 

19.  Informator o placówkach i instytucjach świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnością w Zamościu i powiecie zamojskim, red. Alicja Jankiewicz [i in.],  Zamość 2015

 

20.  Jankowska Magdalena, Tak, widziałam to : tak to widziałam, Lublin  2016

 

21.  Jonasz Jadwiga, Dzieje Brzostówca i okolic. T. 2, Radzyń Podlaski 2016

 

22.  Kaniorowa Wanda, Tańce lubelskie, Warszawa 1960

 

23.  Krawczyk, Jerzy, Ks. Dominik Maj - Kapłan Serca Bożego, Chełm 2016

 

24.  Książka nie całkiem kucharska Starych Bronowic , autorzy projektu Marta Frej, Tomasz Kosiński ; oprac. Adam Florczyk ; Centrum Kultury w Lublinie, Lublin 2017

 

25.  Księga jubileuszowa : od Prywatnego Gimnazjum Realnego Żeńskiego do II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu, tekst (kalendarium, opracowanie list olimpijczyków i laureatów konkursów, uporządkowanie materiału) Małgorzata Antosiak, Elżbieta Grzybek, Joanna Kawala, Zamość 2016

26.  Księga Jubileuszowa : Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 2005-2015, pod red. Zbigniewa Pastuszaka, Genowefy Sobczyk, Lublin 2016

 

27.  Księga refundacji : karty z kronik Karmelu Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lublinie-Dysie, oprac. Mniszki Karmelu Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dysie, Płock 2016

 

28.  Kuczyńska Jadwiga, Kościół Farny św. Michała w Lublinie, Wyd. 2 rozsz. Lublin 2016

 

29.  Kultura pamięci jako czynnik rozwoju społeczności lokalnej, pod red. nauk. Agnieszki Drewniak, Artura Sępocha, Lublin  2014

30.  Kuna Marek, Gmina Bychawa - moje małe centrum świata : przewodnik po 36 sołectwach, Bychawa 2016

 

31.  Kwaskowski Krzysztof, Czerwiec Józef,  Fara : kościół parafialny p. w. Św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym : opowieść, Łódź 2002

 

32.  Lenarczyk Wojciech, Majdanek w dokumentach, Lublin 2016

 

  1. Lewtak Aleksander, Wiatraki na Ziemi Puławskiej, Końskowola 2017

34.  Maj Agnieszka, Kamienne pamiątki krzywd : historia pomników w Gołębiu i okolicy, Gołąb 2014

 

35.  Maj Agnieszka, Powroty w gołębskie opłotki, Gołąb 2016

 

36.  Matuszek Czesław, Motor, Motor, my czekamy... , Lublin 2016

 

37.  Mazurek Czesław, Kapłańska Służba Bogu i ludziom, Lublin 2015

 

38.  Orłowski Artur, Zabytkowe miasta Lubelszczyzny : Krasnystaw, Kazimierz Dolny, Lublin, Zamość : katalog reprodukcji, tekst Elżbieta Lipiec, [B.m. 2008]

 

39.  Osiak Halina, A tak szumi tylko las... : dzieje przesiedlonej wsi Bonów, Gołąb 2014

 

40.  Osieczkowska Celina, Ze studjów nad szkołą polską malarstwa bizantyjskiego, Warszawa 1934

 

41.  Pajurek Tadeusz, Sakralnym szlakiem Powiśla  Lubelskiego, Lublin 2012

 

42.  Pamięć smaków : tradycje kulinarne w powiecie radzyńskim (południowe Podlasie) : praca zbiorowa, pod red. Jolanty Bilskiej, Radzyń Podlaski 2016

 

43.  Pelcowa Halina, Słownik gwar Lubelszczyzny. T. 4, Lublin 2016

 

44.  Polesie dawniej i dziś,  pod red. Wojciecha Kowalskiego, Lublin 2015

 

45.  Poleski Park Narodowy : monografia przyrodnicza, pod. red. Stanisława Radwana, Lublin 2002

 

46.  Pomykalska-Wośko Domicela, Adolf Pomykalski 1897-1994 : nota biograficzna, Lublin ; Urzędów 2006

 

47.  Powiat lubelski aktywnie : przewodnik,  red. Tomasz Banaszek [i in.], Lublin [2016]

 

48.  „Przez stulecie...” 1915-2015 : Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach, zesp. red. Anna Filipiuk [i in.], Łomazy [2015]

 

49.  Przywrócona pamięci : Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia - kult - kontekst społeczny, red. Andrzej Gil, Mirosław Kalinowski, Ihor Skoczylas, Lublin ; Lwów 2016

50.  Rokicki Bogdan, Studnia na Kazimierskim Rynku, Warszawa 2016

 

51.  Sekcja Lubelska im. prof. I. Wośko Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, oprac. Domicela Pomykalska-Wośko ; przy współpr. Kazimierza Spaleńca, Lublin 2005

52.  Smagieł Mieczysław, Poplątane ludzkie losy, Lublin 2009

 

53.  Sroka Jerzy, Z kart historii Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej : przyczynek do dziejów miasta i jego mieszkańców, Biała Podlaska 1994

 

54.  Stelmach, Bolesław, Teatr w budowie : dziennik podróży : 1972-2016, tł. Marek Kazmierski, Lublin 2016

 

55.  110 lat Muzeum Lubelskiego : kalendarium, w oprac. Magdaleny Piwowarskiej, Lublin 2016

 

56.  Szubartowska Alicja, Kaplica Matki Bożej Różańcowej w Kraśniku, Lublin [2015]

 

57.  Świtka Jan, Dwadzieścia jeden lat studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim ( w latach 1995-2016), Rzeszów 2016

 

58.  Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596, zesp. red. Warsonofiusz (Doroszkiewicz) [i in.], Lublin ; Hajnówka ; Białystok 2016

 

59.  Wiśnioch Maria, Majdanek : przewodnik po obiektach historycznych, Lublin 2011

 

60.  Wolski Cezary, Konie zimnokrwiste w gminie Tuczna, Tuczna 2016

 

61.  Wróblewski Bogusław, Lublin - miasto poetów : antologia, Lublin 2016

 

62.  Zaproszenie do współpracy : wybrane zasoby turystyczne - kulturowe - społeczne w obszarach działania Punktów Informacyjno-Doradczych w Brześciu, Lublinie, Zamościu i Włodawie, red.  Alicja Jankiewicz [i in.], Lublin 2015

 

63.  Ziemia radzyńska 1864-1918, pod red. Agnieszki Gątarczyk i Artura Góraka. Radzyń Podlaski 2016

 

64.  Zróżnicowanie środowiskowe rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży bialskiej, Krystyna Górniak [i in.], Warszawa ; Biała Podlaska 2016