Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Wydarzenia Wystawy Zapraszamy na ekspozycję prac plastycznych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie "Lublin dawniej i dziś"

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie
&
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają do Biblioteki na coroczną,
szesnastą ekspozycję prac plastycznych uczniów Ośrodka

Lublin dawniej i dziś


AutorskaGaleriaHol

Lublin, ul. Narutowicza 4

 W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie prowadzona jest zintegrowana działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. Skupia się ona na indywidualnym podejściu do każdego ucznia i dostosowaniu wymagań i oczekiwań do potrzeb oraz możliwości dziecka. Praca ma charakter całościowy, oparty na wielezmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Punktem wyjścia jest usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, a także koncentracja na potencjalnych zdolnościach wychowanków.

Uczniowie naszego Ośrodka posiadają w sobie wielką inwencję twórczą. Zadaniem nauczycieli jest obudzenie drzemiących w nich artystów oraz zachę cenie do przeżywania radości z pracy twórczej. Dlatego w SOSW nr 2 w Lublinie systematycznie podejmowane są różnego rodzaju działania, mające na celu rozwijanie zainteresowań i talentów naszych uczniów. Organizujemy wiele zajęć
pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań. Działają m.in.: kółko plastyczne, kółko ceramiczne, Koło Terapii Muzyką i Ruchem, grupa parateatralna "Zwierciadło", zespół instrumentalny "Dzwoneczki", teatrzyk "Ołowiany Żołnierzyk". Cyklicznie organizowane są konkursy, wystawy, przeglądy twórczości, zawody sportowe, festiwale, turnieje, podczas których nasi uczniowie mogą prezentować swoje dokonania. Wszystko to jest źródłem! nie tylko dobrej zabawy, ale też szczególną formą uczenia się i zdobywania wiedzy.

Wymiernym efektem jest też możliwość osiągnięcia przez uczniów sukcesu. Umiejętności prezentowane przed publicznością pozwalają dzieciom odczuć własną wartość oraz utwierdzić się w przekonaniu, że są ważne i dostrzegane. Dają ponadto szansę zaistnienia we własnym środowisku i lokalnej społeczności. Dzieci nawiązują nowe znajomości, uczą się współpracy w grupie, odpowiedzialności i dyscypliny. Dodatkowo nasi wychowankowie otrzymują nagrody, wyróżnienia, dyplomy, które są potwierdzeniem ich pasji i zaangażowania.

Wystawa prac plastycznych pt. "Lublin dawniej i dziś" eksponowana w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, jest ekspozycją propagującą twórczość artystyczną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, a zarazem wpisującą się w obchody 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi.