Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Wydarzenia Konkursy i nagrody KAROLINA SUSKA Lubelskim Bibliotekarzem Roku 2016

KAROLINA SUSKA Lubelskim Bibliotekarzem Roku 2016

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie rozstrzygnął konkurs na Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2016. Do konkursu zgłoszone zostały trzy kandydatury:

- Izabela Kępka - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach
- Elżbieta Stankiewicz - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem
- Karolina Suska - dyrektor Gminnej biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach.

ZO SBP w Lublinie
jednogłośnie przyznał tytuł
Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2016

Pani KAROLINIE SUSKIEJ

Serdecznie gratulujemy! 


Zachęcamy do głosowania na naszą laureatkę w ogólnopolskim etapie konkursu na Bibliotekarza Roku 2016 na portalu www.sbp.pl w dniach 12 kwietnia - 10 maja 2017 r.


Karolina Suska, Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach (pow. opolski)Karolina Suska jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studiów podyplomowych na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na UMCS w Lublinie. Ukończyła także Akademię Liderów Kultury, uczestniczyła w Programie Liderzy PAFW, a aktualnie jest słuchaczką Szkoły Tutoringu. Od 2013 r. pełni funkcję Dyrektora GBiDK w Łaziskach, samodzielnej biblioteki z rozszerzonymi zadaniami ośrodka kultury.

Od początku swojej pracy prowadzi szerokie działania na rzecz użytkowników bibliotek na terenie gminy, a także na rzecz całego środowiska. Stale realizuje wiele projektów, na które pozyskuje finanse, m.in. ze środków unijnych, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Banku Polskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania i innych małych programów grantowych.

Na uwagę zasługuje fakt, iż Pani Karolina stale i świadomie dba także o dobre relacje z lokalnymi partnerami, dzięki czemu podejmuje wiele cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców.

Do najważniejszych inicjatyw należą:

• dla dzieci: akcje „Ferie w filii” oraz „Wakacje w BIBLIO!”, podczas których najmłodsi użytkownicy mają okazję spędzać czas wolny od nauki w atrakcyjny sposób. Dzięki współpracy z międzynarodową organizacją AIESEC od 3 lat do Łazisk przyjeżdżają wolontariusze z różnych części świata (m.in. z Kanady, Meksyku, Gruzji, Chorwacji i Indonezji, Iranu, Indii), którzy prowadzą zajęcia na temat wielokulturowości;

• dla młodzieży: liczne warsztaty i spotkania, m.in. w ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną młodzież z Łazisk mogła poznawać kulturę Ugandy, uczestniczyła także w programie „Link do przyszłości”, w warsztatach kulinarnych na temat kuchni z różnych rejonów świata, zajęciach fotograficznych i edukacyjnych we współpracy z wieloma podmiotami;

• dla dorosłych: inicjuje wyjazdy na wydarzenia kulturalne – koncerty, spektakle, festiwale. Regularnie w łaziskiej Bibliotece odbywają się spotkania Inspiratornii, na które zapraszani są ludzie z pasją. Mieszkanki Łazisk uczestniczą także w Forach Kobiet Aktywnych i Kongresach Kobiet. Przy placówce działa Mobilna Biblioteka Aktywnych Kobiet oraz Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych, do którego należą panie w wieku od 18 do 84 lat. Prowadzone są także stałe spotkania na temat wielokulturowości, w ramach których mieszkańcy mają szansę poznać osoby z innych krajów - do tej pory w tych spotkaniach wzięli udział goście z 14 państw, m.in. Gruzji, Czeczenii, Turcji, Rosji, Norwegii, Ukrainy, Mołdawii, Armenii itp. 

• dla seniorów: Biblioteka jest głównym miejscem spotkań dla Klubu Seniora, na których odbywają się warsztaty rozwojowe, szkolenia i spotkania integracyjne. Od dwóch lat w ramach Tygodnia Bibliotek organizowane jest specjalne wydarzenie – Biblioteczna Majówka, której celem jest odkrywanie i propagowanie lokalnych tradycji i zwyczajów.

GBiDK w Łaziskach prowadzi 3 filie biblioteczne, dzięki zaangażowaniu Pani Karoliny wszystkie placówki w gminie zostały wyremontowane. Biblioteka wzięła także udział w programie „Kierunek: Biblioteka”, dzięki któremu uzyskała spójną i estetyczną identyfikację wizualną. Biblioteka wyróżnia się najwyższym zasięgiem czytelnictwa w powiecie i przewyższa średnią województwa lubelskiego (20,4%). Jest to wynikiem świadomej pracy na rzecz promocji książki i rozwoju czytelnictwa.

Karolina Suska jest osobą stale podnoszącą kwalifikacje, chętnie dzielącą się wiedzą oraz doświadczeniem ze środowiskiem bibliotekarskim. Należy m.in. do sieci LABIB, w ramach, której przeprowadziła kilka szkoleń dla bibliotekarzy. Bierze udział jako prelegent w konferencjach. Z odczytami występowała m.in. na UMCS, w lubelskiej Książnicy, na Kongresie Bibliotek. Swoje doświadczenia prezentowała także w prasie branżowej, ogólnopolskiej oraz w lokalnych mediach. Dzięki pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w 2016 r. uczestniczyła w wizycie studyjnej - International Visitor Leadership Program w USA, gdzie zrealizowała jedno ze swoich zawodowych marzeń - odwiedziła Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie. Z tej podróży wróciła z wieloma inspiracjami i przemyśleniami, które chce w przyszłości wdrażać w swojej pracy.

Karolina Suska jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Kobiet „Łaziszczanki”. Prowadzi blog kobietynawsi.blogspot.com, który jest związany z Jej pasją, czyli pracą na rzecz kobiet z małych społeczności wiejskich.

Pani Karolina Suska jest osobą otwartą na ludzi i miejsce, w którym działa - wyznaje zasadę, że Biblioteka powinna być głównym miejscem spotkań dla społeczności lokalnej. Cechuje ją kreatywność, bezpośredniość. Prywatnie mówi o sobie, że jest wiejską biblio-aktywistką zafascynowaną pracą na rzecz społeczności lokalnych. Uwielbia pracę na rzecz kobiet z terenów wiejskich. Interesuje się rozwojem, fotografią i kulturą. W wolnym czasie uwielbia podróżować i czytać książki. W swoich zasobach posiada przepełnioną listę marzeń. 

W 2016 r. Karolina Suska została laureatką ogólnopolskiego stypendium im. Olgi Rok w kategorii bibliotek z mniejszych miejscowości. W tym samym roku społeczność lokalna wybrała ją na Człowieka Roku Powiatu Opolskiego. Zdobyła także tytuł Aktywnej Kobiety Lubelszczyzny w kategorii inicjatyw społecznych.

Wręczenie Nagrody Lubelski Bibliotekarz Roku 2016 nastąpi w czasie XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 9 maja 2017 r., podczas VII Lubelskiego Forum Bibliotekarzy, w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.