Link - Subskrybcja kanału RSS Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

1. Członkiem PKZP może być każdy pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz emeryt i rencista – były pracownik w/w Bibliotek.

2. Członek PKZP jest obowiązany:

- wpłacić wpisowe w wysokości 25 zł,
- wpłacać miesięczny wkład członkowski w wysokości 35 zł.

3. Pożyczki ratalne wypłacane są do 20 dnia każdego miesiąca w wysokości:

- maksymalnej stanowiącej sumę pięciokrotnych wkładów, jednak nie więcej niż 10 000 zł,

- maksymalny okres spłaty pożyczki ratalnej w wysokości do 5 000 zł wynosi 12 miesięcy,

- maksymalny okres spłaty pożyczki ratalnej w wysokości powyżej 5 000 zł wynosi 24 miesiące.

 Spłata pierwszej raty pożyczki obowiązuje w miesiącu następującym po terminie jej wypłacenia. Prolongata może nastąpić jedynie w wypadkach losowych.

4. Pożyczki krótkoterminowe (chwilówki) wypłacane są w maksymalnej wysokości 500 zł. Spłata pożyczki umieszczona jest na pierwszej liście potrąceń sporządzonej po terminie jej wypłaty.

5. Członkowie PKZP, których stan wkładów osiągnął 100 % płacy zasadniczej netto, mogą wycofać 50 % wkładów.
 

ZARZĄD PKZP:

Bożena Lech-Jabłońska - przewodnicząca
Dorota Wójcik - skarbnik
Beata Januszek - sekretarz
Krzysztof Chachaj - członek Zarządu
Marta Tomasik - członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA PKZP:

Beata Chanaj
Jolanta Dobryńczuk
Paweł Kordybacha
 

 
Rocznik Bibliotekarz Lubelski
Kwartalnik Dostrzegacz Biblioteczny

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich