Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Wystawy Wykłady i konferencje 2017 Fotorelacja z wykładu prof. dra hab. Janusza Wrony "Lublin w czasach PRL"

Fotorelacja z wykładu prof. dra hab. Janusza Wrony "Lublin w czasach PRL"

9 lutego 2017 r. w Czytelni Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbył się kolejny wykład z cyklu 700 lat miasta Lublina - spotkania z historią. Wykład „Lublin w czasach PRL wygłosił prof. dr hab. Janusz Wrona.

Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Wykłady objął Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Prof. dr hab. Janusz Wrona - profesor nauk humanistycznych w Zakładzie Historii Społecznej XX wieku Instytutu Historii UMCS. Zajmuje się analizą powstawania i funkcjonowania w Polsce powojennego systemu politycznego i społecznego. Autor licznych publikacji, m.in. System partyjny w Polsce 1944-1950. Miejsce - funkcje - relacje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego (1995), Zależni czy suwerenni. Stronnictwo Demokratyczne w woj. lubelskim 1944-1975 (1998),  Kampania wyborcza i wyboru do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947, wybór, wstęp i opracowanie (1999), artykułów naukowych poświęconych m.in. problematyce kreowania  i funkcjonowania mechanizmów życia politycznego i  społecznego w PRL i relacjom państwo – kościół – społeczeństwo  w województwie lubelskim w okresie PRL. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie.

Prof. dr hab. Janusz Wrona Prof. dr hab. Janusz Wrona
Prof. dr hab. Janusz Wrona
Prof. dr hab. Janusz Wrona W wykładzie wzięli udział m.in.: dr hab. Alina Orłowska – Prorektor ds. Kształcenia UMCS, Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych WBP, kurator cyklu 700 lat miasta Lublina - spotkania z historią
W wykładzie wzięli udział m.in.: dr hab. Alina Orłowska – Prorektor ds. Kształcenia UMCS, Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych WBP, kurator cyklu 700 lat miasta Lublina - spotkania z historią
Wykład ’’Lublin w czasach PRL’’  wygłosił prof. dr hab. Janusz Wrona Wykład ’’Lublin w czasach PRL’’  wygłosił prof. dr hab. Janusz Wrona Prof. dr hab. Janusz Wrona Wykład ’’Lublin w czasach PRL’’  wygłosił prof. dr hab. Janusz Wrona Wykład ’’Lublin w czasach PRL’’  wygłosił prof. dr hab. Janusz Wrona Wykład ’’Lublin w czasach PRL’’  wygłosił prof. dr hab. Janusz Wrona Wykład ’’Lublin w czasach PRL’’  wygłosił prof. dr hab. Janusz Wrona

Fot. Jakub Bojko
(uczeń Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Lublinie)