Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Wystawy Wystawy 2017 Fotorelacja z otwarcia wystawy "Auschwitz, fabryka śmierci"

Fotorelacja z otwarcia wystawy "Auschwitz, fabryka śmierci"

Otwarcie wystawy
"Auschwitz, fabryka śmierci
Topografia i codzienność obozu koncentracyjnego oraz zagłady"
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Wystawa powstała jako wspólny projekt Centrum Dokumentacji Nazizmu Miasta Kolonia oraz Petera Siebersa (Kolonia) i prof. Gideona Greifa (Tel Awiw) we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wystawę uzupełnia oryginalna korespondencja więźniów KL Auschwitz (w wyborze Barbary Oratowskiej, kierownika Oddziału Martyrologii "Pod Zegarem"), będąca w dyspozycji Muzeum Lubelskiego.

 

Wystawa będzie czynna do 25 marca 2017 r. w godzinach pracy Biblioteki. Wstęp wolny.

"Auschwitz" to słowo którego dziś często używa się jako metafory najokrutniejszych zbrodni popełnionych przez nazistowskie Niemcy. „Auschwitz" to przede wszystkim symbol Holocaustu - celowo realizowanej zagłady europejskich Żydów. Auschwitz był największym obozem zagłady w ramach tak zwanego „Endlösung der Judenfrage" (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej). Jednocześnie „Auschwitz" to symbol wyjątkowego cierpienia Narodu Polskiego pod okupacją niemiecką. „Auschwitz" to wreszcie ważne miejsce pamięci o ludobójstwie Sinti i Romów, jak również symbol cierpienia radzieckich jeńców wojennych. Swoista uniwersalizacja pojęcia „Auschwitz" oznacza jednak, że wydarzenia historyczne schodzą często na dalszy plan. Przestają mieć związek z konkretną przestrzenią geograficzną, a pamięć o ofiarach i sprawcach się zaciera. Niniejsza wystawa pokazuje, że „Auschwitz" było i jest konkretnym punktem na mapie. „Auschwitz, fabryka śmierci" to pierwsza tak szczegółowa rekonstrukcja miejsca kaźni w jego wymiarze planistycznym i budowlanym.

Trzonem wystawy są rysunki techniczne i plany architektoniczne, które stanowią pełną dokumentację tak zwanego obozu macierzystego. Pokazano również rekonstrukcje obozu zagłady Auschwitz-Birkenau oraz podobozu w Monowicach. Taka forma prezentacji jest wyjątkowa. Ponadto rysunki techniczne zestawiamy z rysunkami wykonanymi przez więźniów oraz ich biografiami. W ten sposób technokracja terroru i zagłady staje naprzeciw pełnej cierpienia codzienności więźniów. Dzięki stanowiskom multimedialnym prezentowane są także świadectwa ocalałych.

Wystawa „Auschwitz, fabryka śmierci" pokazywana była po raz pierwszy w Centrum Dokumentacji Nazizmu w 2015 roku. Liczba około 28 500 odwiedzających świadczy o ogromnym zainteresowaniu ekspozycją. Wystawę, a także towarzyszący jej program edukacyjny, wsparło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, jak również kasa oszczędnościowa Sparkasse KölnBonn i kolońskie przedsiębiorstwo komunikacji publicznej Kölner Verkehrsbetriebe AG.

W uroczystym otwarciu wystawy, które miało miejsce 3 lutego 2017 r. uczestniczyli: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, Fried Nielsen - Radca Minister Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, kierownik Wydziału Kultury Ambasady, Jűrgen Műller - Centrum Dokumentacji Nazizmu Miasta Kolonia, kurator ekspozycji, prof. dr hab. Andrzej Kidyba - Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie, Eugeniusz Pelak - Lubelski Wicekurator Oświaty, Tomasz Markiewicz - Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Halina Drozd - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Agnieszka Sielicka - Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział Współpracy Regionalnej i Zagranicznej, Zdzisław Niedbała - Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin dra Krzysztofa Żuka, Paweł Moras - Dyrektor Zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Saskia Herklotz - Referat Wspierania Wymiany Szkolnej w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Aleksandra Milewska-Czachur - specjalista w zakresie Public Relations w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, dr Jerzy Deneka - Dyrektor ds. Edukacji - Polskie Media Cyfrowe, Jolanta Żuk-Orysiak - Zastępca Dyrektora Muzeum Lubelskiego, Barbara Oratowska - Kierownik Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" oraz dyrektorzy, pracownicy i uczniowie szkół z województwa lubelskiego, zwłaszcza z tych placówek, które prowadzą aktywną współpracę z niemieckimi placówkami oświatowymi, dyrektorzy lubelskich placówek kultury i edukacji oraz wielu przedstawicieli instytucji kultury i oświaty.

Wypowiedzi dla Panoramy Lubelskiej (TVP Lublin) - Krzysztof Chachaj (Dział Informacji i Promocji WBP) - kustosz wystawy...
Wypowiedzi dla Panoramy Lubelskiej (TVP Lublin) - Krzysztof Chachaj (Dział Informacji i Promocji WBP) - kustosz wystawy...

...Paweł Moras - Dyrektor Zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży  ...Paweł Moras - Dyrektor Zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
...Paweł Moras - Dyrektor Zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
... Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie  ... Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
...Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
... Barbara Oratowska - Kierownik Muzeum Martyrologii ''Pod Zegarem''
...Barbara Oratowska - Kierownik Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem"

... Fried Nielsen - Radca Minister Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, kierownik Wydziału Kultury Ambasady ... Fried Nielsen - Radca Minister Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, kierownik Wydziału Kultury Ambasady
... Fried Nielsen - Radca Minister Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, kierownik Wydziału Kultury Ambasady
Muzyczne wprowadzenie - Natalia Nikitina-Kozub i Justyna Zańko (skrzypaczki Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie)
Muzyczne wprowadzenie - Natalia Nikitina-KozubJustyna Zańko (skrzypaczki Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie)
Słowne wprowadzenie - Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji WBP)
Słowne wprowadzenie - Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji WBP)
Powitanie gości: Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Powitanie gości: Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Powitanie gości: Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Odczytanie listy okolicznościowego od Rity Süssmuth
Odczytanie listy okolicznościowego od Rity Süssmuth
Wystąpienie Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika - Metropolity Lubelskiego Wystąpienie Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika - Metropolity Lubelskiego
Wystąpienie Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika - Metropolity Lubelskiego 
Józef Dąbski - syn Zygmunta Dąbskiego, więźnia Auschwitz zamordowanego w obozie (na wystawie można zobaczyć oryginalną korespondencję więźniów KL Auschwitz będącą w dyspozycji Muzeum Lubelskiego)
Józef Dąbski - syn Zygmunta Dąbskiego, więźnia Auschwitz zamordowanego w obozie (na wystawie można zobaczyć oryginalną korespondencję więźniów KL Auschwitz będącą w dyspozycji Muzeum Lubelskiego)
 Krystyna Stanek-Juszczuk, córka Bronisława Stanka, więźnia Auschwitz zamordowanego w obozie w (na wystawie można zobaczyć oryginalną korespondencję więźniów KL Auschwitz będącą w dyspozycji Muzeum Lubelskiego) i Barbara Oratowska - Kierownik Oddziału Martyrologii ''Pod Zegarem'' Muzeum Lubelskiego
Krystyna Stanek-Juszczuk, córka Bronisława Stanka, więźnia Auschwitz zamordowanego w obozie w (na wystawie można zobaczyć oryginalną korespondencję więźniów KL Auschwitz będącą w dyspozycji Muzeum Lubelskiego) i Barbara Oratowska - Kierownik Oddziału Martyrologii "Pod Zegarem" Muzeum Lubelskiego

Wystąpienie Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego Wystąpienie Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego
Wystąpienie Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego
Wystąpienie Frieda Nielsena - Radcy Ministra Kierownika Wydziału Kultury Ambasady Republiki Federalnej
Wystąpienie Frieda Nielsena - Radcy Ministra Kierownika Wydziału Kultury Ambasady Republiki Federalnej
Wystąpienie Eugeniusza Pelaka - Lubelskiego Wicekuratora Oświaty
Wystąpienie Eugeniusza Pelaka - Lubelskiego Wicekuratora Oświaty
Jűrgen Műller - Centrum Dokumentacji Nazizmu Miasta Kolonia, kurator ekspozycji - prezentuje wystawę Jűrgen Műller - Centrum Dokumentacji Nazizmu Miasta Kolonia, kurator ekspozycji - prezentuje wystawę
Jűrgen Műller - Centrum Dokumentacji Nazizmu Miasta Kolonia, kurator ekspozycji - prezentuje wystawę
Dr Grzegorz Figiel - kurator wystawy - przybliża ekspozycję
Dr Grzegorz Figiel - kurator wystawy - przybliża ekspozycję
W listopadzie 2015 roku wydawnictwo Emons-Verlag opublikowało katalog pod tym samym tytułem, co wystawa, który można zakupić w Bibliotece
W listopadzie 2015 roku wydawnictwo Emons-Verlag opublikowało katalog pod tym samym tytułem, co wystawa, który można zakupić w Bibliotece
Natalia Nikitina-Kozub i Justyna Zańko Natalia Nikitina-Kozub i Justyna Zańko
Natalia Nikitina-KozubJustyna Zańko
Prezentacja działalności Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Prezentacja działalności Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Podczas otwarcia wystawy Paweł Moras - Dyrektor Zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - wręczył dyrektorom 7 szkół z terenu województwa lubelskiego dyplomy za zaangażowanie w wieloletnią współpracę polsko-niemiecką. Dyplomy wręczono dyrektorom szkół: Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, Zespołu Szkół w Zwierzyńcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu, I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju i I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.
Podczas otwarcia wystawy Paweł Moras - Dyrektor Zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - wręczył dyrektorom 7 szkół z terenu województwa lubelskiego dyplomy za zaangażowanie w wieloletnią współpracę polsko-niemiecką. Dyplomy wręczono dyrektorom szkół: Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, Zespołu Szkół w Zwierzyńcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu, I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju i I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.
         Dyplom specjalny - podziękowanie za wieloletnią współpracę z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży otrzymał Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Dyplom specjalny - podziękowanie za wieloletnią współpracę z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży otrzymał Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Materiał filmowy - Panorama Lubelska (TVP Lublin)

Zdjęcia - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

Fot. Michał Stanek