Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Wystawy 2018 Fotorelacja z wernisażu wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz konferencji naukowej

Fotorelacja z wernisażu wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz konferencji naukowej

18 września 2018 r. w galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbył się wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego zorganizowanej przez: Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa PolskiegoKomisję Historyczną Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa".

Wystawa jest częścią jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego organizowanego przez ZHP, który został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Pierwsze rozmowy z mediami... Pierwsze rozmowy z mediami...
Pierwsze rozmowy z mediami...
Pierwsze rozmowy z mediami... Pierwsze rozmowy z mediami... Pierwsze rozmowy z mediami...
...i pierwsi zwiedzający  ...i pierwsi zwiedzający
...i pierwsi zwiedzający
...i pierwsi zwiedzający ...i pierwsi zwiedzający ...i pierwsi zwiedzający ...i pierwsi zwiedzający ...i pierwsi zwiedzający ...i pierwsi zwiedzający Gości wernisażu przywitała Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji WBP)
Gości wernisażu przywitała Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji WBP)
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego  Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego
W wernisażu uczestniczyli m.in. Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Anna Fic-Lazor – Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Jolanta Żuk-Orysiak – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów i Konserwacji Muzeum Lubelskiego, Celina Stasiak - Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, Radna Sejmiku Wojewódzkiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,  st. bryg. Grzegorz Alinowski- Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Anna Kistelska – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
W wernisażu uczestniczyli m.in. Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Anna Fic-Lazor – Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Jolanta Żuk-Orysiak – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów i Konserwacji Muzeum Lubelskiego, Celina Stasiak - Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, Radna Sejmiku Wojewódzkiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, st. bryg. Grzegorz Alinowski- Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Anna Kistelska – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, hm. Anna Nowosad – Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, hm. Tomasz Sych - Komendant Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego, hm. Katarzyna Traczyk - Dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie, prof. dr hab. Adam Massalski -Muzeum Harcerstwa w Warszawie i Stanisław Jan Dąbrowski - Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, hm. Anna Nowosad – Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, hm. Tomasz Sych - Komendant Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego, hm. Katarzyna Traczyk - Dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie, prof. dr hab. Adam Massalski -Muzeum Harcerstwa w Warszawie i Stanisław Jan Dąbrowski - Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego
Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego
Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odczytała okolicznościowy adres skierowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego do organizatorów i gości wernisażu Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odczytała okolicznościowy adres skierowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego do organizatorów i gości wernisażu
Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odczytała okolicznościowy adres skierowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego do organizatorów i gości wernisażu
Hm. Anna Nowosad – Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego przekazała na ręce Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego – pamiątkowe medale Hm. Anna Nowosad – Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego przekazała na ręce Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego – pamiątkowe medale
Hm. Anna Nowosad – Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego przekazała na ręce Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego – pamiątkowe medale
Hm. Anna Nowosad – Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego przekazała na ręce Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego – pamiątkowe medale Hm. Anna Nowosad – Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego przekazała na ręce Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego – pamiątkowe medale Hm. Anna Nowosad – Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego przekazała na ręce Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego – pamiątkowe medale Hm. Anna Nowosad – Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego przekazała na ręce Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego – pamiątkowe medale Hm. Anna Nowosad – Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego przekazała na ręce Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego – pamiątkowe medale Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego
Ewa Hadrian odczytała adresy okolicznościowe skierowane do organizatorów wystawy i uczestników wernisażu przez Elżbietę Rafalską – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Annę Zalewską – Ministra Edukacji Narodowej
Ewa Hadrian odczytała adresy okolicznościowe skierowane do organizatorów wystawy i uczestników wernisażu przez Elżbietę Rafalską – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Annę Zalewską – Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego Wystąpienie hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego
Wystąpienie hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego
Wystąpienie hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego
Wystąpienie hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie Wystąpienie hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie
Wystąpienie hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie
Wystąpienie hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie
Autorzy wystawy: Agata Kozioł, Marta Tomasik (Dział Informacji i Promocji WBP), Katarzyna Stanek, dr Wojciech Michalski (Dział Naukowo-Wydawniczy WBP) i dr Paweł Znamierowski (Pracownia Plastyczna WBP)
Autorzy wystawy: Agata Kozioł, Marta Tomasik (Dział Informacji i Promocji WBP), Katarzyna Stanek, dr Wojciech Michalski (Dział Naukowo-Wydawniczy WBP) i dr Paweł Znamierowski (Pracownia Plastyczna WBP)
Wystąpienie hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie Wystąpienie hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie Wystąpienie hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie
Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego
Wręczenie pamiątkowych medali wybitych z okazji 110.lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na ręce hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie, hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego i hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego Wręczenie pamiątkowych medali wybitych z okazji 110.lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na ręce hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie, hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego i hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego
Wręczenie pamiątkowych medali wybitych z okazji 110.lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na ręce hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie, hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego i hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego
Wręczenie pamiątkowych medali wybitych z okazji 110.lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na ręce hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie, hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego i hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego Wręczenie pamiątkowych medali wybitych z okazji 110.lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na ręce hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie, hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego i hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego Wręczenie pamiątkowych medali wybitych z okazji 110.lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na ręce hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie, hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego i hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego Wręczenie pamiątkowych medali wybitych z okazji 110.lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na ręce hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie, hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego i hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego Wręczenie pamiątkowych medali wybitych z okazji 110.lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na ręce hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie, hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego i hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego Wręczenie pamiątkowych medali wybitych z okazji 110.lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na ręce hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie, hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego i hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego Wręczenie pamiątkowych medali wybitych z okazji 110.lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na ręce hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie, hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego i hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego Wręczenie pamiątkowych medali wybitych z okazji 110.lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na ręce hm. Katarzyny Traczyk - Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie, hm. Anny Nowosad – Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego i hm. Tomasza Sycha - Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego

Po wernisażu w Czytelni Zbiorów Specjalnych WBP rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego

Obradom przewodniczyła hm. Katarzyna Traczyk - Dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie
Obradom przewodniczyła hm. Katarzyna Traczyk - Dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie
Po wernisażu w Czytelni Zbiorów Specjalnych WBP rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego Po wernisażu w Czytelni Zbiorów Specjalnych WBP rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego
Prof. dr hab. Adam Massalski (Muzeum Harcerstwa w Warszawie): ''Zjazd zjednoczeniowy Związku Harcerstwa Polskiego. Jego geneza i następstwa''
Prof. dr hab. Adam Massalski (Muzeum Harcerstwa w Warszawie): „Zjazd zjednoczeniowy Związku Harcerstwa Polskiego. Jego geneza i następstwa"
Ogólnopolska konferencja naukowa, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego
Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Zdzisław Niedbała – Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, Celina Stasiak - Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, Radna Sejmiku Wojewódzkiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i hm. Tomasz Sych - Komendant Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego
Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Zdzisław Niedbała – Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, Celina Stasiak - Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, Radna Sejmiku Wojewódzkiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i hm. Tomasz Sych - Komendant Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego
Ogólnopolska konferencja naukowa, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego Prof. dr hab. Adam Massalski (Muzeum Harcerstwa w Warszawie): ''Zjazd zjednoczeniowy Związku Harcerstwa Polskiego. Jego geneza i następstwa''
Hm. Małgorzata Jarosińska (Muzeum Harcerstwa w Warszawie): ''Zloty skautowe i harcerskie - ich rola i znaczenie w 100-leciu ZHP'' Hm. Małgorzata Jarosińska (Muzeum Harcerstwa w Warszawie): ''Zloty skautowe i harcerskie - ich rola i znaczenie w 100-leciu ZHP''
Hm. Małgorzata Jarosińska (Muzeum Harcerstwa w Warszawie): „Zloty skautowe i harcerskie - ich rola i znaczenie w 100-leciu ZHP"
Ogólnopolska konferencja naukowa, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego
Hm. Stanisław Jan Dąbrowski (Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego): ''Kalendarium powstania i organizowania się harcerstwa na Ziemi Lubelskiej w latach 1911-1921'' Hm. Stanisław Jan Dąbrowski (Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego): ''Kalendarium powstania i organizowania się harcerstwa na Ziemi Lubelskiej w latach 1911-1921''
Hm. Stanisław Jan Dąbrowski (Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego): „Kalendarium powstania i organizowania się harcerstwa na Ziemi Lubelskiej w latach 1911-1921"
Hm. Stanisław Jan Dąbrowski (Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego): ''Kalendarium powstania i organizowania się harcerstwa na Ziemi Lubelskiej w latach 1911-1921''
Hm. Magdalena Rzepka (Uniwersytet Warszawski): ''Rola specjalności harcerskich w wychowaniu patriotycznym II RP na przykładzie specjalności lotniczej'' Hm. Magdalena Rzepka (Uniwersytet Warszawski): ''Rola specjalności harcerskich w wychowaniu patriotycznym II RP na przykładzie specjalności lotniczej''
Hm. Magdalena Rzepka (Uniwersytet Warszawski): „Rola specjalności harcerskich w wychowaniu patriotycznym II RP na przykładzie specjalności lotniczej"
Ogólnopolska konferencja naukowa, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego Ogólnopolska konferencja naukowa, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego Ogólnopolska konferencja naukowa, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego Ogólnopolska konferencja naukowa, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego Dr Janusz Kłapeć (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie): ''Michał Stefan Lisowski - pionier lubelskiego harcerstwa 1929-1940''
Dr Janusz Kłapeć (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie): „Michał Stefan Lisowski - pionier lubelskiego harcerstwa 1929-1940"
Ogólnopolska konferencja naukowa, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego
Hm. Katarzyna Traczyk - Dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie i Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie podziękowali prelegentom za udział w konferencji Hm. Katarzyna Traczyk - Dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie i Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie podziękowali prelegentom za udział w konferencji
Hm. Katarzyna Traczyk - Dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie i Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie podziękowali prelegentom za udział w konferencji
Hm. Katarzyna Traczyk - Dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie i Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie podziękowali prelegentom za udział w konferencji Hm. Katarzyna Traczyk - Dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie i Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie podziękowali prelegentom za udział w konferencji Hm. Katarzyna Traczyk - Dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie i Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie podziękowali prelegentom za udział w konferencji
Pierwsze oprowadzania po wystawie Pierwsze oprowadzania po wystawie
Pierwsze oprowadzania po wystawie
Pierwsze oprowadzania po wystawie Pierwsze oprowadzania po wystawie Pierwsze oprowadzania po wystawie Pierwsze oprowadzania po wystawie
Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wernisaż wystawy Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 15 listopada 2018 r. w godzinach otwarcia Biblioteki. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Grupy zorganizowane, zainteresowane oprowadzeniem przez kuratorów wystawy, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 81-528-74-17 lub mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowych informacji nt. wernisażu wystawy udzielają kuratorzy wystawy: Katarzyna Stanek, Agata Kozioł, Marta Tomasik i dr Wojciech Michalski - kontakt telefoniczny - 81-528-74-17 lub mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fot. D. J. Mościbrodzka