Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Wystawy 2018 Fotorelacja z wernisażu wystawy Kazimierza Kotlińskiego Odrodzenie natchnień. Malarstwo

Fotorelacja z wernisażu wystawy Kazimierza Kotlińskiego Odrodzenie natchnień. Malarstwo

11 kwietnia 2018 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbył się wernisaż wystawy Kazimierza Kotlińskiego Odrodzenie natchnień. Malarstwo.

Patronat Honorowy i współorganizacja wystawy: Witold Popiołek - Starosta Powiatu Puławskiego, Janusz Grobel - Prezydent Miasta Puławy, Henryk Głos - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach oraz Mirosław Pustelnik - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach.

Towarzyszący ekspozycji katalog został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Puławy i Starosty Powiatu Puławskiego
Towarzyszący ekspozycji katalog został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Puławy i Starosty Powiatu Puławskiego
Kazimierz Kotliński
Kazimierz Kotliński
Gości wernisażu przywitał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Gości wernisażu przywitał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Gości wernisażu przywitał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wernisaż wystawy Kazimierza Kotlińskiego. Wernisaż wystawy Kazimierza Kotlińskiego.
Twórczość Kazimierza Kotlińskiego przybliżył Kazimierz Parfianowicz Twórczość Kazimierza Kotlińskiego przybliżył Kazimierz Parfianowicz
Twórczość Kazimierza Kotlińskiego przybliżył Kazimierz Parfianowicz
Kazimierz Kotliński
Kazimierz Kotliński  Kazimierz Kotliński  Kazimierz Kotliński
Podziękowania w imieniu Książnicy złożyli: Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)
Podziękowania w imieniu Książnicy złożyli: Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)
Ewa Wójcik - Zastępca Prezydenta Miasta Puławy
Ewa Wójcik - Zastępca Prezydenta Miasta Puławy
Wernisaż wystawy Kazimierza Kotlińskiego.
Wystąpienie prof. dr hab. Krystyny Chałas - Kierownika Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Wystąpienie prof. dr hab. Krystyny Chałas - Kierownika Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wystąpienie prof. dr hab. Krystyny Chałas - Kierownika Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wernisaż wystawy Kazimierza Kotlińskiego. Wernisaż wystawy Kazimierza Kotlińskiego. Wernisaż wystawy Kazimierza Kotlińskiego. Wernisaż wystawy Kazimierza Kotlińskiego. Wernisaż wystawy Kazimierza Kotlińskiego.
Publikacje Kazimierza Kotlińskiego ze zbiorów WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie  Publikacje Kazimierza Kotlińskiego ze zbiorów WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Publikacje Kazimierza Kotlińskiego ze zbiorów WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wernisaż wystawy Kazimierza Kotlińskiego.

Wystawa będzie dostępna do 26 kwietnia 2018 r. w godzinach pracy Biblioteki. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Fot. Marta Tomasik