Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Wykłady i konferencje 2018 Fotorelacja z seminarium „Od regionalizmu do społeczeństwa obywatelskiego”

Fotorelacja z seminarium „Od regionalizmu do społeczeństwa obywatelskiego”

W dniu 24 października 2018 roku w Czytelni Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się seminarium „Od regionalizmu do społeczeństwa obywatelskiego”.

W dniu 24 października 2018 roku w Czytelni Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się seminarium ''Od regionalizmu do społeczeństwa obywatelskiego''. W dniu 24 października 2018 roku w Czytelni Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się seminarium ''Od regionalizmu do społeczeństwa obywatelskiego''.
Seminarium dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska. Zadanie w WBP w Lublinie jest realizowane pod nazwą „EtnoLubelskie”. Spotkanie honorowym patronatem objął Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.


Gości powitał Tadeusz Sławecki Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie Gości powitał Tadeusz Sławecki Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie Gości powitał Tadeusz Sławecki Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie Gości powitał Tadeusz Sławecki Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Gości powitał Tadeusz Sławecki Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Dyrektor Tadeusz Sławecki uhonorował Towarzystwo Przyjaciół Gołębia, obchodzące jubileusz 30-lecia działalności, pamiątkowym medalem z okazji 110-lecia Biblioteki im. H. Łopacińskiego. Medal odebrała Teresa Woszczek, prezes Towarzystwa, która przekazała do zbiorów Biblioteki najnowszą publikację ''Drzewne imaginacje'' autorstwa Agnieszki Maj i Krzysztofa Olszaka. Dyrektor Tadeusz Sławecki uhonorował Towarzystwo Przyjaciół Gołębia, obchodzące jubileusz 30-lecia działalności, pamiątkowym medalem z okazji 110-lecia Biblioteki im. H. Łopacińskiego. Medal odebrała Teresa Woszczek, prezes Towarzystwa, która przekazała do zbiorów Biblioteki najnowszą publikację ''Drzewne imaginacje'' autorstwa Agnieszki Maj i Krzysztofa Olszaka. Dyrektor Tadeusz Sławecki uhonorował Towarzystwo Przyjaciół Gołębia, obchodzące jubileusz 30-lecia działalności, pamiątkowym medalem z okazji 110-lecia Biblioteki im. H. Łopacińskiego. Medal odebrała Teresa Woszczek, prezes Towarzystwa, która przekazała do zbiorów Biblioteki najnowszą publikację ''Drzewne imaginacje'' autorstwa Agnieszki Maj i Krzysztofa Olszaka.
Dyrektor Tadeusz Sławecki uhonorował Towarzystwo Przyjaciół Gołębia, obchodzące jubileusz 30-lecia działalności, pamiątkowym medalem z okazji 110-lecia Biblioteki im. H. Łopacińskiego. Medal odebrała Teresa Woszczek, prezes Towarzystwa, która przekazała do zbiorów Biblioteki najnowszą publikację „Drzewne imaginacje” autorstwa Agnieszki Maj i Krzysztofa Olszaka.
Seminarium prowadziła Bożena Lech-Jabłońska, kierownik Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie WBP w Lublinie.
Seminarium prowadziła Bożena Lech-Jabłońska, kierownik Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie WBP w Lublinie.
Dr Jolanta Rodzoś, z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, pełnomocnik Stanisława Michałowskiego, rektora UMCS w Lublinie ds. jakości kształcenia omówiła ''Związki człowieka z miejscem w społeczeństwie globalnym'' Dr Jolanta Rodzoś, z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, pełnomocnik Stanisława Michałowskiego, rektora UMCS w Lublinie ds. jakości kształcenia omówiła ''Związki człowieka z miejscem w społeczeństwie globalnym''
Dr Jolanta Rodzoś, z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, pełnomocnik Stanisława Michałowskiego, rektora UMCS w Lublinie ds. jakości kształcenia omówiła „Związki człowieka z miejscem w społeczeństwie globalnym”
Dyrektor Danuta Szlendak wygłosiła wykład pt. ''Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach jako centrum wiedzy o regionie'' Dyrektor Danuta Szlendak wygłosiła wykład pt. ''Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach jako centrum wiedzy o regionie'' Dyrektor Danuta Szlendak wygłosiła wykład pt. ''Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach jako centrum wiedzy o regionie'' Dyrektor Danuta Szlendak wygłosiła wykład pt. ''Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach jako centrum wiedzy o regionie''
Dyrektor Danuta Szlendak wygłosiła wykład pt. "Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach jako centrum wiedzy o regionie"
 ...zaprezentowała publikacje regionalne wydane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach
...zaprezentowała publikacje regionalne wydane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach
''Przykłady dobrych praktyk regionalistycznych Towarzystwa Przyjaciół Gołębia'' przedstawiła prezes Teresa Woszczek, od 2018 r. wiceprezes Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych ''Przykłady dobrych praktyk regionalistycznych Towarzystwa Przyjaciół Gołębia'' przedstawiła prezes Teresa Woszczek, od 2018 r. wiceprezes Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych ''Przykłady dobrych praktyk regionalistycznych Towarzystwa Przyjaciół Gołębia'' przedstawiła prezes Teresa Woszczek, od 2018 r. wiceprezes Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych ''Przykłady dobrych praktyk regionalistycznych Towarzystwa Przyjaciół Gołębia'' przedstawiła prezes Teresa Woszczek, od 2018 r. wiceprezes Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych ''Przykłady dobrych praktyk regionalistycznych Towarzystwa Przyjaciół Gołębia'' przedstawiła prezes Teresa Woszczek, od 2018 r. wiceprezes Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych
„Przykłady dobrych praktyk regionalistycznych Towarzystwa Przyjaciół Gołębia” przedstawiła prezes Teresa Woszczek, od 2018 r. wiceprezes Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych
Uczestnicy seminarium zapoznali się z dorobkiem wydawniczym i materiałami promocyjnymi Towarzystwa Uczestnicy seminarium zapoznali się z dorobkiem wydawniczym i materiałami promocyjnymi Towarzystwa
Uczestnicy seminarium zapoznali się z dorobkiem wydawniczym i materiałami promocyjnymi Towarzystwa
Teresie Woszczek towarzyszyła Monika Zych, sekretarz Starostwa Powiatowego w Puławach Teresie Woszczek towarzyszyła Monika Zych, sekretarz Starostwa Powiatowego w Puławach
Teresie Woszczek towarzyszyła Monika Zych, sekretarz Starostwa Powiatowego w Puławach
Seminarium zostało wzbogacone pokazem regionalnych zbiorów specjalnych z kolekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, przeprowadzonym przez Annę Oleszek, kierownika Działu Zbiorów Specjalnych WBP Seminarium zostało wzbogacone pokazem regionalnych zbiorów specjalnych z kolekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, przeprowadzonym przez Annę Oleszek, kierownika Działu Zbiorów Specjalnych WBP Seminarium zostało wzbogacone pokazem regionalnych zbiorów specjalnych z kolekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, przeprowadzonym przez Annę Oleszek, kierownika Działu Zbiorów Specjalnych WBP
Seminarium zostało wzbogacone pokazem regionalnych zbiorów specjalnych z kolekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, przeprowadzonym przez Annę Oleszek, kierownika Działu Zbiorów Specjalnych WBP
	...oraz zwiedzaniem wystawy „Niepodległość harcerstwem znaczona 100.rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego”. Po ekspozycji oprowadzały kuratorki Agata Kozioł i Marta Tomasik z Działu Informacji i Promocji WBP w Lublinie. 	...oraz zwiedzaniem wystawy „Niepodległość harcerstwem znaczona 100.rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego”. Po ekspozycji oprowadzały kuratorki Agata Kozioł i Marta Tomasik z Działu Informacji i Promocji WBP w Lublinie. 	...oraz zwiedzaniem wystawy „Niepodległość harcerstwem znaczona 100.rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego”. Po ekspozycji oprowadzały kuratorki Agata Kozioł i Marta Tomasik z Działu Informacji i Promocji WBP w Lublinie.
...oraz zwiedzaniem wystawy „Niepodległość harcerstwem znaczona 100.rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego”. Po ekspozycji oprowadzały kuratorki Agata KoziołMarta Tomasik z Działu Informacji i Promocji WBP w Lublinie.
Seminarium cieszyło się zainteresowaniem mediów. Wywiadu dla Radia Lublin udzieliła Małgorzata Pieczykolan, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Lublinie, współautorka programu ''EtnoLubelskie''.
Seminarium cieszyło się zainteresowaniem mediów. Wywiadu dla Radia Lublin udzieliła Małgorzata Pieczykolan, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Lublinie, współautorka programu „EtnoLubelskie”.
Pamiątkowe zdjęcia uczestników Lubelskiego Spotkania Miłośników Regionu
Pamiątkowe zdjęcia uczestników Lubelskiego Spotkania Miłośników Regionu
Katarzyna Adamowska-Kane (instruktor PBP w Puławach), Małgorzata Pieczykolan, Danuta Szlendak (dyrektor PBP w Puławach).
Katarzyna Adamowska-Kane (instruktor PBP w Puławach), Małgorzata Pieczykolan, Danuta Szlendak (dyrektor PBP w Puławach).
Bożena Lech-Jabłońska, Teresa Woszczek, Małgorzata Pieczykolan
Bożena Lech-Jabłońska, Teresa Woszczek, Małgorzata Pieczykolan

Fot. Dorota Julianna Mościbrodzka