Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Wykłady i konferencje 2018 Fotorelacja z konferencji JÓZEF KOTARBIŃSKI Życie i dzieło

Fotorelacja z konferencji JÓZEF KOTARBIŃSKI Życie i dzieło

11 września 2018 r. w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa JÓZEF KOTARBIŃSKI Życie i dzieło. Organizatorami konferencji byli: Muzeum Lubelskie w Lublinie. Oddział Muzeum Literackie w Nałęczowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Gości i słuchaczy przywitała dr hab. Monika Gabryś-Sławińska - inicjatorka i główna organizatorka konferencji
Gości i słuchaczy przywitała dr hab. Monika Gabryś-Sławińska - inicjatorka i główna organizatorka konferencji
 Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie  Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
W konferencji wzięła udział dr Katarzyna Mieczkowska – Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie
W konferencji wzięła udział dr Katarzyna Mieczkowska – Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie

Prof. dr hab. Tomasz Sobieraj (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Po stronie tradycji. Józef Kotarbiński wobec zjawisk Wielkiej Reformy Teatru Prof. dr hab. Tomasz Sobieraj (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Po stronie tradycji. Józef Kotarbiński wobec zjawisk Wielkiej Reformy Teatru
Prof. dr hab. Tomasz Sobieraj (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Po stronie tradycji. Józef Kotarbiński wobec zjawisk Wielkiej Reformy Teatru
Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski): Józefa Kotarbińskiego głos w dyskusji o teatrze ludowym Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski): Józefa Kotarbińskiego głos w dyskusji o teatrze ludowym
Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski): Józefa Kotarbińskiego głos w dyskusji o teatrze ludowym
Dr hab. Anna Podstawka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Józef Kotarbiński i Jan Kasprowicz Dr hab. Anna Podstawka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Józef Kotarbiński i Jan Kasprowicz
Dr hab. Anna Podstawka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Józef Kotarbiński i Jan Kasprowicz
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie  -podziękował za udział w konferencji wręczając pamiątkowe publikacje wydane przez WBP Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie  -podziękował za udział w konferencji wręczając pamiątkowe publikacje wydane przez WBP
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie - podziękował za udział w konferencji wręczając pamiątkowe publikacje wydane przez WBP

Prof. dr hab. Ewa Skorupa (Uniwersytet Jagielloński): Józef Kotarbiński jako krytyk literacki Elizy Orzeszkowej Prof. dr hab. Ewa Skorupa (Uniwersytet Jagielloński): Józef Kotarbiński jako krytyk literacki Elizy Orzeszkowej
Prof. dr hab. Ewa Skorupa (Uniwersytet Jagielloński): Józef Kotarbiński jako krytyk literacki Elizy Orzeszkowej
Mgr Michał Zdunik (Uniwersytet Warszawski): Józef Kotarbiński o Stanisławie Wyspiańskim, czyli pogrobowiec romantyzmu Mgr Michał Zdunik (Uniwersytet Warszawski): Józef Kotarbiński o Stanisławie Wyspiańskim, czyli pogrobowiec romantyzmu
Mgr Michał Zdunik (Uniwersytet Warszawski): Józef Kotarbiński o Stanisławie Wyspiańskim, czyli pogrobowiec romantyzmu
Dr Karol Samsel (Uniwersytet Warszawski): Juliusz Słowacki w myśli krytyczno-teatralnej i inscenizacjach Józefa Kotarbińskiego Dr Karol Samsel (Uniwersytet Warszawski): Juliusz Słowacki w myśli krytyczno-teatralnej i inscenizacjach Józefa Kotarbińskiego
Dr Karol Samsel (Uniwersytet Warszawski): Juliusz Słowacki w myśli krytyczno-teatralnej i inscenizacjach Józefa Kotarbińskiego
Dr Agnieszka Jarosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Dramaty mistyczne Juliusza Słowackiego w krakowskich inscenizacjach Józefa Kotarbińskiego Dr Agnieszka Jarosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Dramaty mistyczne Juliusza Słowackiego w krakowskich inscenizacjach Józefa Kotarbińskiego
Dr Agnieszka Jarosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Dramaty mistyczne Juliusza Słowackiego w krakowskich inscenizacjach Józefa Kotarbińskiego
Dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl (Uniwersytet Jagielloński): „Sypki” Józefa Kotarbińskiego. O fenomenie aktorskiej pamięci i scenicznym refleksie Dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl (Uniwersytet Jagielloński): „Sypki” Józefa Kotarbińskiego. O fenomenie aktorskiej pamięci i scenicznym refleksie
Dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl (Uniwersytet Jagielloński): „Sypki” Józefa Kotarbińskiego. O fenomenie aktorskiej pamięci i scenicznym refleksie
Dr Jarosław Cymerman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Lubelskie w Lublinie): Józef Kotarbiński o Anastazym Trapszy Dr Jarosław Cymerman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Lubelskie w Lublinie): Józef Kotarbiński o Anastazym Trapszy
Dr Jarosław Cymerman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Lubelskie w Lublinie): Józef Kotarbiński o Anastazym Trapszy
Dr Agnieszka Prymak-Sawic (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie): Ich świat (wokół autobiografii Lucyny i Józefa Kotarbińskich) Dr Agnieszka Prymak-Sawic (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie): 
Ich świat (wokół autobiografii Lucyny i Józefa Kotarbińskich)
Dr Agnieszka Prymak-Sawic (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie): Ich świat (wokół autobiografii Lucyny i Józefa Kotarbińskich)
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie  -podziękował za udział w konferencji wręczając pamiątkowe publikacje wydane przez WBP Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie  -podziękował za udział w konferencji wręczając pamiątkowe publikacje wydane przez WBP
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie - podziękował za udział w konferencji wręczając pamiątkowe publikacje wydane przez WBP

Fot. D.J. Mościbrodzka