Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Wykłady i konferencje 2018 Fotorelacja z sesji z okazji Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Fotorelacja z sesji z okazji Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

12 lipca 2018 roku po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 20 października 2017, poz. 1953, Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej).

11 lipca 2018 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się sesja naukowa, przygotowana z inicjatywy i pod patronatem Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego i Tadeusza Sławeckiego - Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Dr Janusz Kłapeć (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie) udzielił wywiadu dla Panoramy Lubelskiej (TVP Lublin) (http://lublin.tvp.pl/38053250/12-lipca-2018-g-1830 6:24 - 9:40) Dr Janusz Kłapeć (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie) udzielił wywiadu dla Panoramy Lubelskiej (TVP Lublin) (http://lublin.tvp.pl/38053250/12-lipca-2018-g-1830 6:24 - 9:40)
Dr Janusz Kłapeć (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie) udzielił wywiadu dla Panoramy Lubelskiej (TVP Lublin) (http://lublin.tvp.pl/38053250/12-lipca-2018-g-1830 6:24 - 9:40)
Halina Drozd - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Jan Łopata - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dr hab. Jacek Romanek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie)
Halina Drozd - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Jan Łopata - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dr hab. Jacek Romanek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie)
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego - Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego - Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego - Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
W sesji wziął udział Jan Łopata - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wnioskodawca projektu ustawy stanowiącej o oddaniu czci mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej W sesji wziął udział Jan Łopata - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wnioskodawca projektu ustawy stanowiącej o oddaniu czci mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej
W sesji wziął udział Jan Łopata - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wnioskodawca projektu ustawy stanowiącej o oddaniu czci mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej
Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wręczył Janowi Łopacie pamiątkowy album wydany z okazji jubileuszu 110-lecia Książnicy
Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wręczył Janowi Łopacie pamiątkowy album wydany z okazji jubileuszu 110-lecia Książnicy
Okolicznościowy adres w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego przedstawiła zgromadzonym Halina Drozd - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Okolicznościowy adres w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego przedstawiła zgromadzonym Halina Drozd - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Obrady prowadził dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych WBP
Obrady prowadził dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych WBP
Dr hab. Marcin Wichmanowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Strajki chłopskie w dwudziestoleciu międzywojennym Dr hab. Marcin Wichmanowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Strajki chłopskie w dwudziestoleciu międzywojennym
Dr hab. Marcin Wichmanowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Strajki chłopskie w dwudziestoleciu międzywojennym
Dr hab. Marcin Wichmanowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Strajki chłopskie w dwudziestoleciu międzywojennym
Dr Janusz Kłapeć (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie): Formy oporu chłopskiego przeciwko okupantowi niemieckiemu w dystrykcie lubelskim 1939-1944 Dr Janusz Kłapeć (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie): Formy oporu chłopskiego przeciwko okupantowi niemieckiemu w dystrykcie lubelskim 1939-1944
Dr Janusz Kłapeć (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie): Formy oporu chłopskiego przeciwko okupantowi niemieckiemu w dystrykcie lubelskim 1939-1944
Dr Janusz Kłapeć (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie): Formy oporu chłopskiego przeciwko okupantowi niemieckiemu w dystrykcie lubelskim 1939-1944 Dr Janusz Kłapeć (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie): Formy oporu chłopskiego przeciwko okupantowi niemieckiemu w dystrykcie lubelskim 1939-1944 Dr Janusz Kłapeć (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie): Formy oporu chłopskiego przeciwko okupantowi niemieckiemu w dystrykcie lubelskim 1939-1944
Marta Grudzińska (Państwowe Muzeum na Majdanku): Chłopi na Majdanku 1941-1944 Marta Grudzińska (Państwowe Muzeum na Majdanku): Chłopi na Majdanku 1941-1944
Marta Grudzińska (Państwowe Muzeum na Majdanku): Chłopi na Majdanku 1941-1944
Marta Grudzińska (Państwowe Muzeum na Majdanku): Chłopi na Majdanku 1941-1944
Dr hab. Jacek Romanek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie): Ludowcy Lubelszczyzny w walce o niepodległość w latach 1944-1949 Dr hab. Jacek Romanek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie): Ludowcy Lubelszczyzny w walce o niepodległość w latach 1944-1949
Dr hab. Jacek Romanek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie): Ludowcy Lubelszczyzny w walce o niepodległość w latach 1944-1949
Dr hab. Jacek Romanek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie): Ludowcy Lubelszczyzny w walce o niepodległość w latach 1944-1949
 Sesji towarzyszyła wystawa ''Represje wobec wsi i ruchu ludowego'' przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie... Sesji towarzyszyła wystawa ''Represje wobec wsi i ruchu ludowego'' przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie...
Sesji towarzyszyła wystawa "Represje wobec wsi i ruchu ludowego" przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
 Sesji towarzyszyła wystawa ''Represje wobec wsi i ruchu ludowego'' przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie... Sesji towarzyszyła wystawa ''Represje wobec wsi i ruchu ludowego'' przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie... Sesji towarzyszyła wystawa ''Represje wobec wsi i ruchu ludowego'' przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie... Sesji towarzyszyła wystawa ''Represje wobec wsi i ruchu ludowego'' przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie...
...oraz ''Walka i męczeństwo chłopów na Lubelszczyźnie'' – ekspozycja ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przygotowana przez Krzysztofa Chachaja (Dział Informacji i Promocji WBP) ...oraz ''Walka i męczeństwo chłopów na Lubelszczyźnie'' – ekspozycja ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przygotowana przez Krzysztofa Chachaja (Dział Informacji i Promocji WBP)
...oraz "Walka i męczeństwo chłopów na Lubelszczyźnie" – ekspozycja ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przygotowana przez Krzysztofa Chachaja (Dział Informacji i Promocji WBP)
 ...oraz ''Walka i męczeństwo chłopów na Lubelszczyźnie'' – ekspozycja ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przygotowana przez Krzysztofa Chachaja (Dział Informacji i Promocji WBP) ...oraz ''Walka i męczeństwo chłopów na Lubelszczyźnie'' – ekspozycja ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przygotowana przez Krzysztofa Chachaja (Dział Informacji i Promocji WBP) ...oraz ''Walka i męczeństwo chłopów na Lubelszczyźnie'' – ekspozycja ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przygotowana przez Krzysztofa Chachaja (Dział Informacji i Promocji WBP) ...oraz ''Walka i męczeństwo chłopów na Lubelszczyźnie'' – ekspozycja ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przygotowana przez Krzysztofa Chachaja (Dział Informacji i Promocji WBP) ...oraz ''Walka i męczeństwo chłopów na Lubelszczyźnie'' – ekspozycja ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przygotowana przez Krzysztofa Chachaja (Dział Informacji i Promocji WBP) ...oraz ''Walka i męczeństwo chłopów na Lubelszczyźnie'' – ekspozycja ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przygotowana przez Krzysztofa Chachaja (Dział Informacji i Promocji WBP) ...oraz ''Walka i męczeństwo chłopów na Lubelszczyźnie'' – ekspozycja ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przygotowana przez Krzysztofa Chachaja (Dział Informacji i Promocji WBP) ...oraz ''Walka i męczeństwo chłopów na Lubelszczyźnie'' – ekspozycja ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przygotowana przez Krzysztofa Chachaja (Dział Informacji i Promocji WBP)
Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy
Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy
Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy Sesji towarzyszyła ekspozycja dotyczących postaci i działalności Władysława Cholewy - działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Zaprezentowane materiały przekazała do zbiorów Biblioteki Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy

Fot. D. J. Mościbrodzka