Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Wykłady i konferencje 2018 Fotorelacja z VIII Lubelskiego Forum Bibliotekarzy

Fotorelacja z VIII Lubelskiego Forum Bibliotekarzy

15 maja 2018 r. w Galerii WBP im. Hieronima Łopacińskiego odbyło się VIII Lubelskie Forum Bibliotekarzy. Konferencję honorowym patronatem objęli Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin oraz Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizatorami Forum byli Zarząd Okręgu SBP w Lublinie i WBP im. H. Łopacińskiego. Forum zostało dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego.

Zgromadzonych gości powitał Tadeusz Sławecki Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

Licznie zgromadzonych gości powitał gospodarz dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie Tadeusz Sławecki oraz Joanna Chapska Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie, a wśród nich: Sławomira Sosnowskiego  Marszałka Województwa Lubelskiego, Annę Augustyniak  Sekretarza Województwa Lubelskiego, Joannę Potęgę członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dr Renatę Malesę z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, dyrektorów bibliotek uniwersyteckich i publicznych. Wśród przywitanych gości znaleźli się także przedstawiciele Oddziałów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z: Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina, Włodawy, Zamościa  oraz laureatki i nominowane z poprzednich edycji.

Najważniejszym punktem Forum było wręczenie nagrody w konkursie „Lubelski Bibliotekarz Roku 2017” organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Do nagrody zgłoszonych zostało pięć kandydatek: Jolanta Janiec z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, Anna Miszczak z Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Ewa Szabat bibliotekarka z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy (pow. biłgorajski), Zenobia Wanda Trójczak Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach (pow. janowski) i Danuta Zwolińska z Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu.

Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego i okolicznościowy grawerton ''Lubelskiemu Bibliotekarzowi Roku 2017'' Jolancie Janiec wręczył Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego  Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego i okolicznościowy grawerton ''Lubelskiemu Bibliotekarzowi Roku 2017'' Jolancie Janiec wręczył Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego

Zaszczytny tytuł „Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2017” otrzymała Jolanta Janiec. Zarząd Województwa Lubelskiego uhonorował Laureatkę Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego oraz honorowym grawertonem, które wręczyli Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Anna Augustyniak Sekretarz Województwa Lubelskiego.

Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Halina Kurek dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, Jolanta Janiec ''Lubelski Bibliotekarz Roku 2017'', Anna Augustyniak Sekretarz Województwa Lubelskiego, Tadeusz Sławecki Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego

Dyplom wręczyli Joanna Chapska Przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Tadeusz Sławecki Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Wręczając nagrodę, Marszałek Sławomir Sosnowski podkreślił rolę bibliotek i bibliotekarzy w dostępie do kultury i edukacji, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Karolina Suska ''Lubelski Bibliotekarz Roku 2016'', Jolanta Janiec ''Lubelski Bibliotekarz Roku 2017'', Ewa Szabat z GOKSiR w Biszczy
Karolina Suska „Lubelski Bibliotekarz Roku 2016”, Jolanta Janiec „Lubelski Bibliotekarz Roku 2017”, Ewa Szabat z GOKSiR w Biszczy
Małgorzata Pieczykolan Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie 2009-2017, Jolanta Janiec ''Lubelski Bibliotekarz Roku 2017'', Joanna Chapska Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie
Małgorzata Pieczykolan Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie 2009-2017, Jolanta Janiec „Lubelski Bibliotekarz Roku 2017”, Joanna Chapska Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie

Po części oficjalnej Jolanta Janiec w bardzo szczerym i emocjonalnym wystąpieniu opowiedziała o swojej pracy w bibliotece, poszukiwaniu motywacji i inspiracji oraz osiąganej satysfakcji z osiąganych celów i sukcesów.

 

 Prezentacja Dagmary Larsen architekta z biura w Minneapolis w USA

Kolejnym interesującym wystąpieniem w ramach Forum była prezentacja architekt Dagmary Larsen projektantki bibliotek w Europie, Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych, architekta biura w Minneapolis w USA. Prelegentka przedstawiła najnowsze światowe trendy w projektowaniu bibliotek oraz przykłady ich zastosowania. Podkreśliła, iż nowoczesne biblioteki nie są tylko wypożyczalniami zbiorów, ale także miejscami bez barier, otwartymi, miejscami zabaw i odpoczynku, miejscami nauki. Przestrzeń bibliotek staje się elastyczna, tzn. jest możliwa szybka adaptacja pomieszczeń do zmieniających się potrzeb użytkowników oraz rozszerzającej się oferty dla mieszkańców. Materiały, z których budowane są nowoczesne biblioteki oraz ich wyposażenie są neutralne dla ludzi i środowiska. Istotną kwestią jest także jak największa dostępność oświetlenia naturalnego.

Wystąpieniu przysłuchiwała się także znana autorka i tłumaczka Hanna Cygler, prywatnie siostra prelegentki.

 ''Rozmowa o literaturze'' Wojciecha Szota i Elżbiety Kalinowskiej

Ostatnim punktem Forum była „Rozmowa o literaturze” dwugłos Elżbiety Kalinowskiej germanistki, tłumaczki i redaktora Grupy Wydawniczej Foksal. Pełniła funkcję Wicedyrektora Instytutu Książki, gdzie dała się poznać jako promotorka literatury polskiej za granicą i czytelnictwa w kraju. Była współtwórczynią ogólnopolskiego projektu Dyskusyjnych Klubów Książki. Drugim z rozmówców był Wojciech Szot krytyk literacki, redaktor, wydawca, współtwórca bloga książkowego Kurzojady. Rozmówcy w bardzo interesujący sposób opowiadali o nowych wartościowych książkach ukazujących się na polskim rynku wydawniczym.

 

 

Fot. Grzegorz Winnicki