Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Wykłady i konferencje 2018 Fotorelacja z konferencji Muzy Ziemi Lubelskiej

Fotorelacja z konferencji Muzy Ziemi Lubelskiej. Współczesne pisarki polskie rodem z Lubelszczyzny

26 kwietnia 2018 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Muzy Ziemi Lubelskiej. Współczesne pisarki polskie rodem z Lubelszczyzny.

Konferencja, zorganizowana przez Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, zaś przygotowana była z okazji Roku Praw Kobiet oraz Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Patronaty

 

26 kwietnia 2018 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Muzy Ziemi Lubelskiej. Współczesne pisarki polskie rodem z Lubelszczyzny. Konferencja, zorganizowana przez Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, zaś przygotowana była z okazji Roku Praw Kobiet oraz Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
Uczestników konferencji, słuchaczy i gości przywitał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
Uczestników konferencji, słuchaczy i gości przywitał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
 W konferencji uczestniczyła m.in. Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie W konferencji uczestniczyła m.in. Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
W konferencji uczestniczyła m.in. Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Obrady prowadziła Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)
Obrady prowadziła Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)
W kręgu poetek lubelskich – wprowadzenie - wystąpienie red. Jarosława Wacha (Kwartalnik ''Akcent'' – Lublin) W kręgu poetek lubelskich – wprowadzenie - wystąpienie red. Jarosława Wacha (Kwartalnik ''Akcent'' – Lublin)
W kręgu poetek lubelskich – wprowadzenie - wystąpienie red. Jarosława Wacha (Kwartalnik ''Akcent'' – Lublin)
W kręgu poetek lubelskich – wprowadzenie - wystąpienie red. Jarosława Wacha (Kwartalnik ''Akcent'' – Lublin) W kręgu poetek lubelskich – wprowadzenie - wystąpienie red. Jarosława Wacha (Kwartalnik ''Akcent'' – Lublin)
''Więc urodziłam się na tym skrawku ziemi /Co mam zrobić żeby poczuć się tutejszą?'' – o lubelskich wierszach Julii Hartwig - wystąpienie Joanny Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – Lublin) ''Więc urodziłam się na tym skrawku ziemi /Co mam zrobić żeby poczuć się tutejszą?'' – o lubelskich wierszach Julii Hartwig - wystąpienie Joanny Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – Lublin)
„Więc urodziłam się na tym skrawku ziemi /Co mam zrobić żeby poczuć się tutejszą?” – o lubelskich wierszach Julii Hartwig - wystąpienie Joanny Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – Lublin)
''Więc urodziłam się na tym skrawku ziemi /Co mam zrobić żeby poczuć się tutejszą?'' – o lubelskich wierszach Julii Hartwig - wystąpienie Joanny Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – Lublin) ''Więc urodziłam się na tym skrawku ziemi /Co mam zrobić żeby poczuć się tutejszą?'' – o lubelskich wierszach Julii Hartwig - wystąpienie Joanny Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – Lublin) ''Więc urodziłam się na tym skrawku ziemi /Co mam zrobić żeby poczuć się tutejszą?'' – o lubelskich wierszach Julii Hartwig - wystąpienie Joanny Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – Lublin)
''Droga. Tym jest dla mnie poezja. Zwykła droga ludzkiego życia''. Słowo o Annie Kamieńskiej - wystąpienie dr Anny Mazurek (Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza – Lublin) ''Droga. Tym jest dla mnie poezja. Zwykła droga ludzkiego życia''. Słowo o Annie Kamieńskiej - wystąpienie dr Anny Mazurek (Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza – Lublin)
„Droga. Tym jest dla mnie poezja. Zwykła droga ludzkiego życia''. Słowo o Annie Kamieńskiej - wystąpienie dr Anny Mazurek (Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza – Lublin)
''Biłgoraju, pajdo kraju'' – poezja Urszuli Kozioł we wspomnieniach recytatorki, poetki i radiowca – wystąpienie red. Marii Brzezińskiej (Radio Lublin) ''Biłgoraju, pajdo kraju'' – poezja Urszuli Kozioł we wspomnieniach recytatorki, poetki i radiowca – wystąpienie red. Marii Brzezińskiej (Radio Lublin)
„Biłgoraju, pajdo kraju” – poezja Urszuli Kozioł we wspomnieniach recytatorki, poetki i radiowca – wystąpienie red. Marii Brzezińskiej (Radio Lublin)
''Biłgoraju, pajdo kraju'' – poezja Urszuli Kozioł we wspomnieniach recytatorki, poetki i radiowca – wystąpienie red. Marii Brzezińskiej (Radio Lublin) ''Biłgoraju, pajdo kraju'' – poezja Urszuli Kozioł we wspomnieniach recytatorki, poetki i radiowca – wystąpienie red. Marii Brzezińskiej (Radio Lublin)
Maksymalizm etyczny w życiu i twórczości Marianny Bocian – wystąpienie prof. dra hab. Stefana Bednarka (Uniwersytet Wrocławski – Wrocław) Maksymalizm etyczny w życiu i twórczości Marianny Bocian – wystąpienie prof. dra hab. Stefana Bednarka (Uniwersytet Wrocławski – Wrocław)
Maksymalizm etyczny w życiu i twórczości Marianny Bocian – wystąpienie prof. dra hab. Stefana Bednarka (Uniwersytet Wrocławski – Wrocław)
Maksymalizm etyczny w życiu i twórczości Marianny Bocian – wystąpienie prof. dra hab. Stefana Bednarka (Uniwersytet Wrocławski – Wrocław) Maksymalizm etyczny w życiu i twórczości Marianny Bocian – wystąpienie prof. dra hab. Stefana Bednarka (Uniwersytet Wrocławski – Wrocław) Maksymalizm etyczny w życiu i twórczości Marianny Bocian – wystąpienie prof. dra hab. Stefana Bednarka (Uniwersytet Wrocławski – Wrocław)
Kto się boi Marianny Bocian, czyli cena prawdy w życiu i w literaturze – wystąpienie prof. dra hab. Jana Tomkowskiego (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk – Warszawa) Kto się boi Marianny Bocian, czyli cena prawdy w życiu i w literaturze – wystąpienie prof. dra hab. Jana Tomkowskiego (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk – Warszawa)
Kto się boi Marianny Bocian, czyli cena prawdy w życiu i w literaturze – wystąpienie prof. dra hab. Jana Tomkowskiego (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk – Warszawa)
 Kto się boi Marianny Bocian, czyli cena prawdy w życiu i w literaturze – wystąpienie prof. dra hab. Jana Tomkowskiego (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk – Warszawa) Kto się boi Marianny Bocian, czyli cena prawdy w życiu i w literaturze – wystąpienie prof. dra hab. Jana Tomkowskiego (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk – Warszawa)
Marianna Bocian: granice dyskursów, granice sztuki - wystąpienie Łukasza Mańczyka (doktoranta Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Kraków) Marianna Bocian: granice dyskursów, granice sztuki - wystąpienie Łukasza Mańczyka (doktoranta Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Kraków)
Marianna Bocian: granice dyskursów, granice sztuki - wystąpienie Łukasza Mańczyka (doktoranta Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Kraków)
Marianna Bocian: granice dyskursów, granice sztuki - wystąpienie Łukasza Mańczyka (doktoranta Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Kraków) Marianna Bocian: granice dyskursów, granice sztuki - wystąpienie Łukasza Mańczyka (doktoranta Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Kraków)
 Marianna Bocian – reminiscencje, konteksty, inklinacje. Promocja tomu prozy ''Pora rozkwitającego życia'' - wystąpienie Tadeusza Sławeckiego (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) Marianna Bocian – reminiscencje, konteksty, inklinacje. Promocja tomu prozy ''Pora rozkwitającego życia'' - wystąpienie Tadeusza Sławeckiego (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
Marianna Bocian – reminiscencje, konteksty, inklinacje. Promocja tomu prozy „Pora rozkwitającego życia” - wystąpienie Tadeusza Sławeckiego (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
Marianna Bocian – reminiscencje, konteksty, inklinacje. Promocja tomu prozy ''Pora rozkwitającego życia'' - wystąpienie Tadeusza Sławeckiego (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) Marianna Bocian – reminiscencje, konteksty, inklinacje. Promocja tomu prozy ''Pora rozkwitającego życia'' - wystąpienie Tadeusza Sławeckiego (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) Marianna Bocian – reminiscencje, konteksty, inklinacje. Promocja tomu prozy ''Pora rozkwitającego życia'' - wystąpienie Tadeusza Sławeckiego (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) Marianna Bocian – reminiscencje, konteksty, inklinacje. Promocja tomu prozy ''Pora rozkwitającego życia'' - wystąpienie Tadeusza Sławeckiego (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
Członkowie rodziny Marianny Bocian
Członkowie rodziny Marianny Bocian
Marianna Bocian – reminiscencje, konteksty, inklinacje. Promocja tomu prozy ''Pora rozkwitającego życia'' - wystąpienie Tadeusza Sławeckiego (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) Marianna Bocian – reminiscencje, konteksty, inklinacje. Promocja tomu prozy ''Pora rozkwitającego życia'' - wystąpienie Tadeusza Sławeckiego (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) Marianna Bocian – reminiscencje, konteksty, inklinacje. Promocja tomu prozy ''Pora rozkwitającego życia'' - wystąpienie Tadeusza Sławeckiego (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) Marianna Bocian – reminiscencje, konteksty, inklinacje. Promocja tomu prozy ''Pora rozkwitającego życia'' - wystąpienie Tadeusza Sławeckiego (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
Dziękując za udział w konferencji, Tadeusz Sławecki – Dyrektor WBP – wręczył tom prozy Marianny Bocian ''Pora rozkwitającego życia'' oraz album wydany z okazji 110.lecia Książnicy Dziękując za udział w konferencji, Tadeusz Sławecki – Dyrektor WBP – wręczył tom prozy Marianny Bocian ''Pora rozkwitającego życia'' oraz album wydany z okazji 110.lecia Książnicy
Dziękując za udział w konferencji, Tadeusz Sławecki – Dyrektor WBP – wręczył tom prozy Marianny Bocian „Pora rozkwitającego życia” oraz album wydany z okazji 110.lecia Książnicy
Dziękując za udział w konferencji, Tadeusz Sławecki – Dyrektor WBP – wręczył tom prozy Marianny Bocian ''Pora rozkwitającego życia'' oraz album wydany z okazji 110.lecia Książnicy Dziękując za udział w konferencji, Tadeusz Sławecki – Dyrektor WBP – wręczył tom prozy Marianny Bocian ''Pora rozkwitającego życia'' oraz album wydany z okazji 110.lecia Książnicy  Dziękując za udział w konferencji, Tadeusz Sławecki – Dyrektor WBP – wręczył tom prozy Marianny Bocian ''Pora rozkwitającego życia'' oraz album wydany z okazji 110.lecia Książnicy
 Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
Publikacje Marianny Bocian ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Publikacje Marianny Bocian ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Publikacje Marianny Bocian ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
 Publikacje Marianny Bocian ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Fot. D. Mościbrodzka