Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Wykłady i konferencje 2017 Fotorelacja z konferencji „Reformacja i jej dziedzictwo na Lubelszczyźnie”

Fotorelacja z konferencji „Reformacja i jej dziedzictwo na Lubelszczyźnie”

25 października 2017 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się konferencja „Reformacja i jej dziedzictwo na Lubelszczyźnie” zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim, Alians Ewangeliczny w RP oraz WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Pierwsza część konferencji odbyła się 18 października w Radzyniu Podlaskim. Konferencja związana była z realizacją projektu „Ocalić od zapomnienia - Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej", współfinansowanego przez Powiat Radzyński.

Gości konferencji przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych Gości konferencji przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
Gości konferencji przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
Gości konferencji przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Zasady reformacji u podstaw powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki - prof. dr Timothy L. Robnett, Multnomah University w Portland (Oregon), USA ''Zasady reformacji u podstaw powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki'' - prof. dr Timothy L. Robnett, Multnomah University w Portland (Oregon), USA
"Zasady reformacji u podstaw powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki" - prof. dr Timothy L. Robnett, Multnomah University w Portland (Oregon), USA
''Zasady reformacji u podstaw powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki'' - prof. dr Timothy L. Robnett, Multnomah University w Portland (Oregon), USA Konferencja ''Reformacja i jej dziedzictwo na Lubelszczyźnie'' Konferencja ''Reformacja i jej dziedzictwo na Lubelszczyźnie'' Konferencja ''Reformacja i jej dziedzictwo na Lubelszczyźnie'' ''Zasady reformacji u podstaw powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki'' - prof. dr Timothy L. Robnett, Multnomah University w Portland (Oregon), USA ''Zasady reformacji u podstaw powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki'' - prof. dr Timothy L. Robnett, Multnomah University w Portland (Oregon), USA
''Teologiczne zasady XVI-wiecznej Reformacji'' - ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL, Katedra Teologii Prote¬stanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL ''Teologiczne zasady XVI-wiecznej Reformacji'' - ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL, Katedra Teologii Prote¬stanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL
"Teologiczne zasady XVI-wiecznej Reformacji" - ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL, Katedra Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL
''Teologiczne zasady XVI-wiecznej Reformacji'' - ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL, Katedra Teologii Prote¬stanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL ''Teologiczne zasady XVI-wiecznej Reformacji'' - ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL, Katedra Teologii Prote¬stanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL
''Protestanci i katolicy w dialogu ekumenicznym'' - ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL, kierownik Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL ''Protestanci i katolicy w dialogu ekumenicznym'' - ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL, kierownik Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL
"Protestanci i katolicy w dialogu ekumenicznym" - ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL, kierownik Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL
''Protestanci i katolicy w dialogu ekumenicznym'' - ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL, kierownik Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL ''Protestanci i katolicy w dialogu ekumenicznym'' - ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL, kierownik Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL ''Protestanci i katolicy w dialogu ekumenicznym'' - ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL, kierownik Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL ''Protestanci i katolicy w dialogu ekumenicznym'' - ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL, kierownik Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL ''Protestanci i katolicy w dialogu ekumenicznym'' - ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL, kierownik Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL
Luter, Melanchton, Kalwin - Ojcowie Reformacji - dr hab. Piotr Kopiec, Katedra Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL ''Luter, Melanchton, Kalwin - Ojcowie Reformacji'' - dr hab. Piotr Kopiec, Katedra Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL
"Luter, Melanchton, Kalwin - Ojcowie Reformacji" - dr hab. Piotr Kopiec, Katedra Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL
 ''Informator Luteranów Lubelskich - charakterystyka i bibliografia zawartości'' - dr Agnieszka Prymak-Sawic, Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ''Informator Luteranów Lubelskich - charakterystyka i bibliografia zawartości'' - dr Agnieszka Prymak-Sawic, Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
"Informator Luteranów Lubelskich - charakterystyka i bibliografia zawartości"- dr Agnieszka Prymak-Sawic, Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 ''Informator Luteranów Lubelskich - charakterystyka i bibliografia zawartości'' - dr Agnieszka Prymak-Sawic, Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Konferencja ''Reformacja i jej dziedzictwo na Lubelszczyźnie'' Konferencja ''Reformacja i jej dziedzictwo na Lubelszczyźnie''
Konferencji towarzyszyły wystawy: ''Reformacja w numizmatyce'' oraz ''Lubelscy Ewangelicy'' - wystawa przygotowana przez Magdę i Andrzeja Nerów Konferencji towarzyszyły wystawy: ''Reformacja w numizmatyce'' oraz ''Lubelscy Ewangelicy'' - wystawa przygotowana przez Magdę i Andrzeja Nerów
Konferencji towarzyszyły wystawy: „Reformacja w numizmatyce" oraz „Lubelscy Ewangelicy" - wystawa przygotowana przez Magdę i Andrzeja Nerów
Konferencji towarzyszyły wystawy: ''Reformacja w numizmatyce'' oraz ''Lubelscy Ewangelicy'' - wystawa przygotowana przez Magdę i Andrzeja Nerów Konferencji towarzyszyły wystawy: ''Reformacja w numizmatyce'' oraz ''Lubelscy Ewangelicy'' - wystawa przygotowana przez Magdę i Andrzeja Nerów Konferencji towarzyszyły wystawy: ''Reformacja w numizmatyce'' oraz ''Lubelscy Ewangelicy'' - wystawa przygotowana przez Magdę i Andrzeja Nerów Konferencji towarzyszyły wystawy: ''Reformacja w numizmatyce'' oraz ''Lubelscy Ewangelicy'' - wystawa przygotowana przez Magdę i Andrzeja Nerów Konferencji towarzyszyły wystawy: ''Reformacja w numizmatyce'' oraz ''Lubelscy Ewangelicy'' - wystawa przygotowana przez Magdę i Andrzeja Nerów Konferencji towarzyszyły wystawy: ''Reformacja w numizmatyce'' oraz ''Lubelscy Ewangelicy'' - wystawa przygotowana przez Magdę i Andrzeja Nerów Konferencji towarzyszyły wystawy: ''Reformacja w numizmatyce'' oraz ''Lubelscy Ewangelicy'' - wystawa przygotowana przez Magdę i Andrzeja Nerów Konferencji towarzyszyły wystawy: ''Reformacja w numizmatyce'' oraz ''Lubelscy Ewangelicy'' - wystawa przygotowana przez Magdę i Andrzeja Nerów Konferencji towarzyszyły wystawy: ''Reformacja w numizmatyce'' oraz ''Lubelscy Ewangelicy'' - wystawa przygotowana przez Magdę i Andrzeja Nerów Konferencji towarzyszyły wystawy: ''Reformacja w numizmatyce'' oraz ''Lubelscy Ewangelicy'' - wystawa przygotowana przez Magdę i Andrzeja Nerów Konferencji towarzyszyły wystawy: ''Reformacja w numizmatyce'' oraz ''Lubelscy Ewangelicy'' - wystawa przygotowana przez Magdę i Andrzeja Nerów

Fot. Dorota Julianna Mościbrodzka