Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Wykłady i konferencje 2017 Fotorelacja z Konferencji Jubileuszowej SBP "Aktywni i Kreatywni"

Fotorelacja z Konferencji Jubileuszowej SBP "Aktywni i Kreatywni"

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie, włączając się w ogólnopolskie obchody 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zorganizował, 5 października 2017 r., Konferencję Jubileuszową pod hasłem Aktywni i Kreatywni, w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Patronat honorowy nad Konferencją Jubileuszową objęli:
Patronat honorowy nad Konferencją Jubileuszową objęli: Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin i Elżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Patronat honorowy nad Konferencją Jubileuszową objęli: Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin i Elżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Patronat honorowy nad Konferencją Jubileuszową objęli: Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin i Elżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
Elżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Konferencje prowadzili Anastazja Śniechowska-Karpińska (BG Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) i Paweł Kordybacha (WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
Konferencje prowadzili Anastazja Śniechowska-Karpińska (BG Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) i Paweł Kordybacha (WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
Joanna Chapska – przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie powitała gości i uroczyście otworzyła Konferencję oraz przedstawiła krótki rys historyczny SBP na Lubelszczyźnie
Joanna Chapska – przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie powitała gości i uroczyście otworzyła Konferencję oraz przedstawiła krótki rys historyczny SBP na Lubelszczyźnie
Zarząd Okręgu SBP w Lublinie wystąpił o odznaczenia dla najaktywniejszych członków SBP do Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin i Zarządu Głównego SBP w Warszawie
Zarząd Okręgu SBP w Lublinie wystąpił o odznaczenia dla najaktywniejszych członków SBP do Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin i Zarządu Głównego SBP w Warszawie
Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego został wyróżniony dr Marian Butkiewicz, medal wręczyła Anna Augustyniak Sekretarz Województwa Lubelskiego
Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego został wyróżniony dr Marian Butkiewicz, medal wręczyła Anna Augustyniak Sekretarz Województwa Lubelskiego
Nagrody i wyróżnienia przyznane przez Marszałka Województwa Lubelskiego wręczyła Anna Augustyniak Sekretarz Województwa Lubelskiego
Nagrody i wyróżnienia przyznane przez Marszałka Województwa Lubelskiego wręczyła Anna Augustyniak Sekretarz Województwa Lubelskiego

Odznaczenia i nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Pawła Kordybachę (WBP im. H. Łopacińskiego, skarbnika Zarządu Okręgu) Nagrodą Okolicznościową
Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Pawła Kordybachę (WBP im. H. Łopacińskiego, skarbnika Zarządu Okręgu) Nagrodą Okolicznościową
Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Dyplomem Uznania Zarząd Okręgu SBP w Lublinie
Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Dyplomem Uznania Zarząd Okręgu SBP w Lublinie
Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk nagrodził aktywnych bibliotekarzy działających w Stowarzyszeniu. Medale i wyróżnienia wręczył Krzysztof Komorski – zastępca Prezydenta Miasta Lublin
Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk nagrodził aktywnych bibliotekarzy działających w Stowarzyszeniu. Medale i wyróżnienia wręczył Krzysztof Komorski – zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Odznaczenia i nagrody Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk przyznał Medal 700-lecia Miasta Lublin dla Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie
Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk przyznał Medal 700-lecia Miasta Lublin dla Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie
Z okazji Jubileuszu Zarząd Główny SBP przyznał odznaczenia i dyplomy, które wręczyła Elżbieta Stefańczyk Przewodnicząca ZG SBP  Z okazji Jubileuszu Zarząd Główny SBP przyznał odznaczenia i dyplomy, które wręczyła Elżbieta Stefańczyk Przewodnicząca ZG SBP
Z okazji Jubileuszu Zarząd Główny SBP przyznał odznaczenia i dyplomy, które wręczyła Elżbieta Stefańczyk Przewodnicząca ZG SBP

Odznaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Wręczenie medali okolicznościowych z okazji ''110-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego''  przez Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego
Wręczenie medali okolicznościowych z okazji „110-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego” przez Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego

Medale okolicznościowe z okazji „110-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego”

W imieniu odznaczonych i nagrodzonych podziękowania złożył dr Marian Butkiewicz
W imieniu odznaczonych i nagrodzonych podziękowania złożył dr Marian Butkiewicz

Gratulujemy odznaczeń i wyróżnień naszym Koleżankom i Kolegom!

Podziękowania dla Elżbiety Stefańczyk
Podziękowania dla Elżbiety Stefańczyk
...Tadeusza Sławeckiego
...Tadeusza Sławeckiego
...Anny Augustyniak
...Anny Augustyniak
...Haliny Drozd - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie)
...Haliny Drozd - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
...Anny Pajdosz – Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin
...Anny Pajdosz – Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin
Pamiątkowa fotografia wszystkich uczestników Konferencji Jubileuszowej
Pamiątkowa fotografia wszystkich uczestników Konferencji Jubileuszowej „Aktywni i Kreatywni”
Jubileuszowy tort i lampka szampana od odznaczonych
Jubileuszowy tort i lampka szampana od odznaczonych
W drugiej części Konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów: Strategia SBP w działalności Stowarzyszenia w latach 2013-2017 – Barbary Budzyńskiej - sekretarz ZG SBP
W drugiej części Konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów: Strategia SBP w działalności Stowarzyszenia w latach 2013-2017Barbary Budzyńskiej - sekretarz ZG SBP
Międzyorganizacyjny transfer wiedzy na przykładzie relacji SBP-Biblioteka – dr Marzeny Cichorzewskiej (Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej)
Międzyorganizacyjny transfer wiedzy na przykładzie relacji SBP-Biblioteka – dr Marzeny Cichorzewskiej (Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej)
Społeczne efekty czytelnictwa – jak SBP i inne organizacje pozarządowe mogą pomagać w budowaniu wspólnot – Jacka Królikowskiego (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
Społeczne efekty czytelnictwa – jak SBP i inne organizacje pozarządowe mogą pomagać w budowaniu wspólnot – Jacka Królikowskiego (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
Dyplom Uznania od Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego
Dyplom Uznania od Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego
Medal 700 -lecia Miasta Lublin od dra Krzysztofa Żuka - Prezydenta Miasta Lublin
Medal 700 -lecia Miasta Lublin od dra Krzysztofa Żuka - Prezydenta Miasta Lublin
Konferencji towarzyszyła wystawa Lubelskie Szczególne Bibliotekarskie Pamiątki – przygotowana przez Małgorzatę Pieczykolan
Konferencji towarzyszyła wystawa Lubelskie Szczególne Bibliotekarskie Pamiątki – przygotowana przez Małgorzatę Pieczykolan
Konferencji towarzyszyła wystawa Lubelskie Szczególne Bibliotekarskie Pamiątki – przygotowana przez Małgorzatę Pieczykolan Konferencji towarzyszyła wystawa Lubelskie Szczególne Bibliotekarskie Pamiątki – przygotowana przez Małgorzatę Pieczykolan Konferencji towarzyszyła wystawa Lubelskie Szczególne Bibliotekarskie Pamiątki – przygotowana przez Małgorzatę Pieczykolan

Konferencję dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Sponsorem była Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim

Fot. Marta Tomasik oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego