Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Wykłady i konferencje 2017 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu "O obrazie 1-4" PRZED OBRAZEM

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie MULTImedia

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa
Instytutu Historii Sztuki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

Interdyscyplinarne Koło Naukowo-Artystyczne IKAN 

Samorząd Doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Narutowicza 4
sala konferencyjna (poziom -1)

 

Dzień I - 14 września 2017

9.30 - 10.00
Otwarcie konferencji.
- Wykład wstępny dr hab. Bożeny Kuklińskiej prof. KUL

PANEL I - Językowe obrazowanie
10.00 - 10.25
lic. Marika Różańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Poetyckie sposoby obrazowania Boga w barokowej poezji religijnej

10.25 - 10.50
mgr Renata Wawerska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- Arteterapia jako przestrzeń do zmian w strukturze osobowości skazanych

Dyskusja - 10.50-11.05
Przerwa na kawę - 11.05-11.15

PANEL II - Sztuka obrazu
11.15-11.40
mgr Arkadiusz Gudowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- Co rządzi ponademblematyczną formą Summarium Doctrinae Christianae?

11.40 - 12.05
mgr Barbara Grela, Uniwersytet Jagielloński
- Kilka uwag o społecznym odbiorze nagrobków pulpitowych na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej - na wybranych przykładach  

Dyskusja - 12.05-12.20
Przerwa obiadowa - 12.20 - 14.20 

PANEL III - U źródeł przedstawień w religii
14.20 - 14.45
mgr Joanna Matyjasek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
- Wycinanka żydowska jako obraz z przesłaniem

14.45 - 15.10
mgr Katarzyna Ból, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- Pierwsze przedstawienia maryjne w okresie wczesnochrześcijańskim

15.10- 15.35
mgr Andrei Ahapau, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- Obraz raju w tradycji muzułmańskiej 

Dyskusja - 15.35 - 15.50
Zamknięcie pierwszego dnia konferencji 

Dzień II - 15 września 2017

PANEL I - Obraz wizualny
10.00 - 10.25
mgr Izabela Bartkowiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- Odkrywając niewidzialne - pozamalarskie inspiracje w twórczości Domenichina  

10.25 -10.50
mgr Agnieszka Chwiałkowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- Przed obrazem fotograficznym. Portretowe cykle słynnych i zapomnianych artystów 

10.50- 11.15
mgr Natarła Aleksandra Komarów, Uniwersytet Jagielloński
- Gramatyka sztuki. Język obrazu  

Dyskusja - 11.15 -11.30
Przerwa na kawę - 11.30 - 11.45 

PANEL II - Ku poznaniu obrazu
11.45 - 12.10
mgr Przemysław Wideł, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
- Zwierciadło w jaskini

12.10 - 12.35
mgr Patryk Różycki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
- Koncepcja otwartej struktury obrazu w kontekście relacji miłosnych - altruizm poznawczy 

12.35 - 13.00
dr Edyta Pagel, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
- Metody badań nad wizualnością (obrazami). Interpretacja i reinterpretacja symboli wizualnych

Dyskusja-13.00-13.15
Przerwa na kawę - 13.15 - 13.30 

PANEL III - Obraz w odbiorze 
13.30 - 13.55
mgr Anna Szymańska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- Odbiór obrazu w świetle najnowszych wybranych badań psychologicznych
 

13.55 - 14.20
mgr Marta Król, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- Obrazy w przestrzeni - dzieła dawnych mistrzów w technologii druku 3D  

Dyskusja - 14.20-14.35
Zamknięcie dnia drugiego i podsumowanie konferencji