Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Wykłady i konferencje 2017 Fotorelacja z konferencji wojewódzkiej "Upowszechnianie czytelnictwa i rozwój kompetencji czytelniczych"

Fotorelacja z konferencji wojewódzkiej "Upowszechnianie czytelnictwa i rozwój kompetencji czytelniczych"

5 kwietnia 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się konferencja wojewódzka "Upowszechnianie czytelnictwa i rozwój kompetencji czytelniczych". Konferencję zorganizowało Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.  Współorganizatorzy: Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Gimnazjum nr 1 w Lublinie, Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie oraz Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Konferencję objęli Honorowym Patronatem: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin oraz  Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty.

 

Wypowiedzi dla Panoramy Lubelskiej na temat czytelnictwa udzielił Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego...
Wypowiedzi dla Panoramy Lubelskiej na temat czytelnictwa udzielił Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego...
...oraz dr Piotr Kalwiński (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie im. św. Dominika Guzmana w Lublinie)
...oraz dr Piotr Kalwiński (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie im. św. Dominika Guzmana w Lublinie)
Gości i uczestników konferencji przywitał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Gości i uczestników konferencji przywitał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
Gości i uczestników konferencji przywitał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
Gości i uczestników konferencji przywitał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Gości i uczestników konferencji przywitał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Gości i uczestników konferencji przywitał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Gości i uczestników konferencji przywitał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
W konferencji uczestniczyli m.in.: Barbara Rzeszutko – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Andrzej Miskur – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Krzysztof Babisz – Zastępca Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
W konferencji uczestniczyli m.in.: Barbara Rzeszutko – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Andrzej Miskur – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Krzysztof Babisz – Zastępca Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
W imieniu Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty – gości i uczestników konferencji przywitał Krzysztof Babisz – Zastępca Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli W imieniu Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty – gości i uczestników konferencji przywitał Krzysztof Babisz – Zastępca Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
W imieniu Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty – gości i uczestników konferencji przywitał Krzysztof Babisz – Zastępca Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wystąpienie Andrzeja Miskura – Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie  Wystąpienie Andrzeja Miskura – Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Wystąpienie Andrzeja Miskura – Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Wystąpienie Andrzeja Miskura – Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Konferencję moderował dr Dariusz Kiszczak (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
Konferencję moderował dr Dariusz Kiszczak (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
''Czytanie i omawianie lektur szkolnych w kontekście nieczytającego społeczeństwa'' - dr Piotr Kalwiński (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie im. św. Dominika Guzmana w Lublinie)
"Czytanie i omawianie lektur szkolnych w kontekście nieczytającego społeczeństwa" - dr Piotr Kalwiński (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie im. św. Dominika Guzmana w Lublinie)
''Czytanie i omawianie lektur szkolnych w kontekście nieczytającego społeczeństwa'' - dr Piotr Kalwiński (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie im. św. Dominika Guzmana w Lublinie) ''Czytanie i omawianie lektur szkolnych w kontekście nieczytającego społeczeństwa'' - dr Piotr Kalwiński (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie im. św. Dominika Guzmana w Lublinie) ''Literatura hipertekstowa jako narzędzie rozwijania kompetencji czytelniczych'' - dr Beata Jarosz (Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej)  ''Literatura hipertekstowa jako narzędzie rozwijania kompetencji czytelniczych''
- dr Beata Jarosz (Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej)
''Literatura hipertekstowa jako narzędzie rozwijania kompetencji czytelniczych'' - dr Beata Jarosz (Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej)
  O czytaniu i  nieczytaniu w szkole ponadgimnazjalnej z perspektywy polonisty''- Bożenna Jankiewicz (Zespół Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów) O czytaniu i  nieczytaniu w szkole ponadgimnazjalnej z perspektywy polonisty''- Bożenna Jankiewicz (Zespół Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów)
O czytaniu i  nieczytaniu w szkole ponadgimnazjalnej z perspektywy polonisty''- Bożenna Jankiewicz (Zespół Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów)
Bożenna Jankiewicz (Zespół Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów) udzieliła wywiadu dla Polskiego Radia Lublin i Radia Free
Bożenna Jankiewicz (Zespół Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów) udzieliła wywiadu dla Polskiego Radia Lublin i Radia Free
''Czytelnictwo w szkole średniej zawodowej od kuchni'' - Janina Staniak (Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie)
''Czytelnictwo w szkole średniej zawodowej od kuchni'' - Janina Staniak (Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie)
''Czytelnictwo w szkole średniej zawodowej od kuchni'' - Janina Staniak (Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie) ''Czytelnictwo w szkole średniej zawodowej od kuchni'' - Janina Staniak (Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie)
''Zaczytajmy się w Lublinie'' - Ewa Osoba (Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w  Lublinie),  Agnieszka Pawlak-Dziaduch (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Filia nr 31 w Lublinie) ''Zaczytajmy się w Lublinie'' - Ewa Osoba (Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w  Lublinie),  Agnieszka Pawlak-Dziaduch (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Filia nr 31 w Lublinie)
''Zaczytajmy się w Lublinie'' - Ewa Osoba (Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w  Lublinie), Agnieszka Pawlak-Dziaduch (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Filia nr 31 w Lublinie)
''Zaczytajmy się w Lublinie'' - Ewa Osoba (Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w  Lublinie),  Agnieszka Pawlak-Dziaduch (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Filia nr 31 w Lublinie)

 ''Czytanie łączy pokolenia'' - konkursy czytelnicze w Gimnazjum nr 1 w Lublinie - Jadwiga  Witkowska-Kunach (Gimnazjum nr 1 w Lublinie)
''Czytanie łączy pokolenia'' - konkursy czytelnicze w Gimnazjum nr 1 w Lublinie - Jadwiga Witkowska-Kunach (Gimnazjum nr 1 w Lublinie)
''Granie - czytanie - planszowanie, czyli o literackiej grywalizacji w bibliotece'' - Joanna Tarasiewicz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie)
''Granie - czytanie - planszowanie, czyli o literackiej grywalizacji w bibliotece'' - Joanna Tarasiewicz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie)
 ''Dyskusyjne Kluby Książki w dobie kultury multimedialnej oraz promocja czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego'' - Joanna Chapska (koordynator wojewódzki DKK, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w  Lublinie), Małgorzata Pieczykolan (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) ''Dyskusyjne Kluby Książki w dobie kultury multimedialnej oraz promocja czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego'' - Joanna Chapska (koordynator wojewódzki DKK, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w  Lublinie), Małgorzata Pieczykolan (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
''Dyskusyjne Kluby Książki w dobie kultury multimedialnej oraz promocja czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego'' - Joanna Chapska (koordynator wojewódzki DKK, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w  Lublinie), Małgorzata Pieczykolan (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
''Dyskusyjne Kluby Książki w dobie kultury multimedialnej oraz promocja czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego'' - Joanna Chapska (koordynator wojewódzki DKK, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w  Lublinie), Małgorzata Pieczykolan (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) ''Dyskusyjne Kluby Książki w dobie kultury multimedialnej oraz promocja czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego'' - Joanna Chapska (koordynator wojewódzki DKK, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w  Lublinie), Małgorzata Pieczykolan (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) ''Dyskusyjne Kluby Książki w dobie kultury multimedialnej oraz promocja czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego'' - Joanna Chapska (koordynator wojewódzki DKK, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w  Lublinie), Małgorzata Pieczykolan (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) ''Dyskusyjne Kluby Książki w dobie kultury multimedialnej oraz promocja czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego'' - Joanna Chapska (koordynator wojewódzki DKK, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w  Lublinie), Małgorzata Pieczykolan (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) ''Dyskusyjne Kluby Książki w dobie kultury multimedialnej oraz promocja czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego'' - Joanna Chapska (koordynator wojewódzki DKK, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w  Lublinie), Małgorzata Pieczykolan (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) ''Dyskusyjne Kluby Książki w dobie kultury multimedialnej oraz promocja czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego'' - Joanna Chapska (koordynator wojewódzki DKK, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w  Lublinie), Małgorzata Pieczykolan (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
Joanna Chapska Joanna Chapska
Joanna Chapska

''Książki i  czytelnictwo w optyce współczesnych mediów'' - Ewa Hadrian (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
''Książki i  czytelnictwo w optyce współczesnych mediów'' - Ewa Hadrian (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)

Fot. D.J. Mościbrodzka

Materiał na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie

Panorama Lubelska 5 kwietnia 18.30
(Felieton o czytelnictwie i konferencji od 16.00 minuty)