Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Wykłady i konferencje 2017 Fotorelacja z wykładu dra Janusza Kłapcia "Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej”

Fotorelacja z wykładu dra Janusza Kłapcia "Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej”

12 stycznia 2017 r. w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbył się kolejny wykład z cyklu 700 lat miasta Lublina - spotkania z historią. Wykład "Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej”  wygłosił dr Janusz Kłapeć. Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Wykłady objął Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Dr Janusz Kłapeć – adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii UMCS (magisterium - 1995, doktorat - 2004, promotor prof. dr hab. Tadeusz Radzik). Zainteresowania badawcze dra J. Kłapcia oscylują wokół problematyki: ochrona zdrowia na ziemiach polskich w  dobie najnowszej; powstanie i zakres działalności instytucji charytatywnych i dobroczynnych; postawy społeczeństwa polskiego wobec polityki okupantów niemieckiego i sowieckiego; życie codzienne Polaków w  okresie II wojny światowej, prasa gadzinowa w okresie okupacji hitlerowskiej.

Dr Janusz Kłapeć jest autorem monografii Rada Główna opiekuńcza w dystrykcie lubelskim w latach 1940-1944 (Lublin 2011) oraz licznych artykułów z problematyki zdrowotnej i postaw Polaków wobec polityki okupanta niemieckiego.

Słuchaczy przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
Słuchaczy przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP
ds. Merytorycznych
Słuchaczy przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych  Wykład dra Janusza Kłapcia ''Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej'' Słuchaczy przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych  Wykład dra Janusza Kłapcia ''Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej''
Dorobek naukowy dra Janusza Kłapcia przybliżył prof. dr hab. Ryszard Szczygieł
Wykład dra Janusza Kłapcia ''Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej''
Dr Janusz Kłapeć  Dr Janusz Kłapeć
Dr Janusz Kłapeć
Wykład dra Janusza Kłapcia ''Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej'' Wykład dra Janusza Kłapcia ''Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej'' Wykład dra Janusza Kłapcia ''Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej'' Wykład dra Janusza Kłapcia ''Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej'' Wykład dra Janusza Kłapcia ''Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej'' Wykład dra Janusza Kłapcia ''Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej'' Wykład dra Janusza Kłapcia ''Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej'' Wykład dra Janusza Kłapcia ''Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej''
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wykład dra Janusza Kłapcia ''Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej''

Fot. Jakub Bojko
(uczeń Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego
w Lublinie)