Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Wykłady i konferencje 2015

 

1 Fotorelacja z wykładu "Proces lokacyjny miasta Lublina na prawie niemieckim"
2 Fotorelacja z wykładu dr. hab. Andrzeja Rozwałki, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, pt. Przed powstaniem miasta Lublina - osadnictwo od VI do XIII w.
3 Fotorelacja z V Lubelskiego Forum Bibliotekarzy
4 Fotorelacja z sesji krajoznawczej "Lublin w kręgu krajoznawstwa polskiego"