Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Spotkania autorskie / promocje książek 2018 Fotorelacja z promocji nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku

Fotorelacja z promocji nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku

20 czerwca w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku.

20 czerwca w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. 20 czerwca w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku.
Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian (dział Informacji i Promocji WBP)
Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian (dział Informacji i Promocji WBP)
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie,  Wiesław Wysok - Zastępca Dyrektora do Spraw Muzealnych Państwowego Muzeum na Majdanku i dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Wiesław Wysok - Zastępca Dyrektora do Spraw Muzealnych Państwowego Muzeum na Majdanku i dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku.
Historię i losy Jerzego Kwiatkowskiego przybliżył Wojciech Lenarczyk (Państwowe Muzeum na Majdanku)  Historię i losy Jerzego Kwiatkowskiego przybliżył Wojciech Lenarczyk (Państwowe Muzeum na Majdanku)
Historię i losy Jerzego Kwiatkowskiego przybliżył Wojciech Lenarczyk (Państwowe Muzeum na Majdanku)
Historię i losy Jerzego Kwiatkowskiego przybliżył Wojciech Lenarczyk (Państwowe Muzeum na Majdanku)  Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Historię i losy Jerzego Kwiatkowskiego przybliżył Wojciech Lenarczyk (Państwowe Muzeum na Majdanku)  Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku.
Dorota Niedziałkowska – edytorka publikacji  Dorota Niedziałkowska – edytorka publikacji
Dorota Niedziałkowska – edytorka publikacji
Dorota Niedziałkowska – edytorka publikacji  Dorota Niedziałkowska – edytorka publikacji  Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku.
Głos w dyskusji zabrali: dr hab. Marek Sioma (UMCS)...
Głos w dyskusji zabrali: dr hab. Marek Sioma (UMCS)...
...Maciej Sobieraj – historyk...
...Maciej Sobieraj – historyk...
...dr hab. Dariusz Pachocki (KUL)...
...dr hab. Dariusz Pachocki (KUL)...
...Maria Wiśnioch - Prezes Klubu Przewodników Miejskich i Terenowych im. S. M. Pajdowskiego O/Miejski PTTK w Lublinie.
...Maria Wiśnioch - Prezes Klubu Przewodników Miejskich i Terenowych im. S. M. Pajdowskiego O/Miejski PTTK w Lublinie.
Wystąpienie  Wiesława Wysoka - Zastępcy Dyrektora do Spraw Muzealnych Państwowego Muzeum na Majdanku Wystąpienie  Wiesława Wysoka - Zastępcy Dyrektora do Spraw Muzealnych Państwowego Muzeum na Majdanku
Wystąpienie Wiesława Wysoka - Zastępcy Dyrektora do Spraw Muzealnych Państwowego Muzeum na Majdanku
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku. Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego 485 dni na Majdanku.

Fot. D.J. Mościbrodzka