Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Spotkania autorskie / promocje książek 2017 Fotorelacja ze spotkania poświęconego poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina

Fotorelacja ze spotkania poświęconego poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina

23 listopada 2017 r. w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbył się piąty wieczór z cyklu Pięć wieków poezji lubelskiej. Tym razem zaproszeni goście zaprezentowali utwory Franciszka Dionizego Kniaźnina. Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

Gości spotkania przywitał Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Gości spotkania przywitał Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
Gości spotkania przywitał Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
Gości spotkania przywitał Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Gości spotkania przywitał Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
Słowo wstępne wygłosiła dr hab. Małgorzata Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)  Słowo wstępne wygłosiła dr hab. Małgorzata Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Słowo wstępne wygłosiła dr hab. Małgorzata Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Słowo wstępne wygłosiła dr hab. Małgorzata Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)  Słowo wstępne wygłosiła dr hab. Małgorzata Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)  Słowo wstępne wygłosiła dr hab. Małgorzata Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)  Słowo wstępne wygłosiła dr hab. Małgorzata Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Utwory Franciszka Dionizego Kniaźnina zaprezentowali: Joanna Chapska – starszy kustosz, pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP...
Utwory Franciszka Dionizego Kniaźnina zaprezentowali: Joanna Chapska – starszy kustosz, pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP...
... Bożena Lech-Jabłońska – starszy kustosz, kierownik Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie WBP...
... Bożena Lech-Jabłońska – starszy kustosz, kierownik Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie WBP...
...Jolanta Wojasiewicz – członkini Towarzystwa Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego...
...Jolanta Wojasiewicz – członkini Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego...
... Beata Chanaj – starszy kustosz, kierownik Księgarni „U Hieronima” WBP...
... Beata Chanaj – starszy kustosz, kierownik Księgarni „U Hieronima” WBP...
... dr Zbigniew Jóźwik – grafik, wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki...
... dr Zbigniew Jóźwik – grafik, wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki...
... Elżbieta Kurpińska - em. starszy kustosz WBP, członkini Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie...
... Elżbieta Kurpińska - em. starszy kustosz WBP, członkini Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie...
... dr Grzegorz Figiel – zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych...
... dr Grzegorz Figiel – zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych...
... Barbara Ziemba - członkini Klubu Literackiego u Hieronima...
... Barbara Ziemba - członkini Klubu Literackiego u Hieronima...
... oraz Janina Pojmaj – członkini Klubu Literackiego u Hieronima
... oraz Janina Pojmaj – członkini Klubu Literackiego u Hieronima

Fot. Dorota Julianna Mościbrodzka