Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Spotkania autorskie / promocje książek 2017 Fotorelacja z promocji książki dr. Ireneusza Sadurskiego "IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017"

Fotorelacja z promocji książki dr. Ireneusza Sadurskiego "IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017"

18 października 2017 r. w Czytelni Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego "IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017", dokumentującej historię szkoły.

Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017'' Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017'' Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017'' Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017''
Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017''
Gości spotkania przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017''
Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017''
Prof. dr hab. Jerzy Doroszewski, dr Ireneusz Sadurski i dr Grzegorz Figiel
Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017'' Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017''
Wystąpienie prof. zw. dr. hab. Wiesława Śladkowskiego - historyka, em. pracownika naukowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wystąpienie prof. zw. dr. hab. Wiesława Śladkowskiego - historyka, em. pracownika naukowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wystąpienie prof. zw. dr. hab. Wiesława Śladkowskiego - historyka, em. pracownika naukowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wystąpienie prof. zw. dr. hab. Wiesława Śladkowskiego - historyka, em. pracownika naukowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
W spotkaniu wzięły udział m.in.: Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Małgorzata Klimczak – Dyrektor II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
W spotkaniu wzięły udział m.in.: Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Małgorzata Klimczak – Dyrektor II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
Wystąpienie prof. zw. dr. hab. Wiesława Śladkowskiego - historyka, em. pracownika naukowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wystąpienie Radosława Borzęckiego – Dyrektora IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie Wystąpienie Radosława Borzęckiego – Dyrektora IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
Wystąpienie Radosława Borzęckiego – Dyrektora IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
Wystąpienie Radosława Borzęckiego – Dyrektora IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
Wystąpienie dr. Ireneusza Sadurskiego – autora publikacji ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017''
Wystąpienie dr. Ireneusza Sadurskiego – autora publikacji "IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017"
Wystąpienie Ewy Dumkiewicz-Sprawki – Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Wystąpienie Ewy Dumkiewicz-Sprawki – Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
Wystąpienie Ewy Dumkiewicz-Sprawki – Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
Janina Szymajda – em. Dyrektor IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
Janina Szymajda – em. Dyrektor IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017'' Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017'' Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017'' Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017'' Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017'' Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017'' Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017'' Promocja książki dr. Ireneusza Sadurskiego ''IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017''

Fot. Marta Tomasik