Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Spotkania autorskie / promocje książek 2017 Fotorelacja ze spotkania Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać

Fotorelacja ze spotkania Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać

27 września 2017 r. w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyło się spotkanie Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać zorganizowane przez Państwowe Muzeum na Majdanku oraz Książnicę. Spotkanie poświęcone było Helenie Pawluk, byłej więźniarce KL Lublin i Zamku Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył m.in. Wiesław Wysok – Zastępca Dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku.

Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja dokumentów i pamiątek po Helenie Pawluk Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja dokumentów i pamiątek po Helenie Pawluk
Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja dokumentów i pamiątek po Helenie Pawluk
Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja dokumentów i pamiątek po Helenie Pawluk Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja dokumentów i pamiątek po Helenie Pawluk
Danuta Pawluk – małżonka wnuka Heleny Pawluk w rozmowie z red. Anną Rapcewicz-Wiśniewską (TVP Lublin)
Danuta Pawluk – małżonka wnuka Heleny Pawluk w rozmowie z red. Anną Rapcewicz-Wiśniewską (TVP Lublin)
Anna Wójcik z Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku w rozmowie z red. Anną Rapcewicz-Wiśniewską (TVP Lublin)
Anna Wójcik z Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku w rozmowie z red. Anną Rapcewicz-Wiśniewską (TVP Lublin)
Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja dokumentów i pamiątek po Helenie Pawluk
Spotkanie Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać
Rozmowa z prawnukiem Heleny Pawluk Michałem Pawlukiem
Spotkanie Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać
Spotkanie Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać Spotkanie Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać
Gości spotkania przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
Krzysztof Chachaj (Dział Informacji i Promocji) przybliżył eksponowaną niedawno w Galerii Biblioteki wystawę ''Auschwitz, fabryka śmierci. Topografia i codzienność obozu koncentracyjnego oraz zagłady'' Krzysztof Chachaj (Dział Informacji i Promocji) przybliżył eksponowaną niedawno w Galerii Biblioteki wystawę ''Auschwitz, fabryka śmierci. Topografia i codzienność obozu koncentracyjnego oraz zagłady''
Krzysztof Chachaj (Dział Informacji i Promocji) przybliżył eksponowaną niedawno w Galerii Biblioteki wystawę "Auschwitz, fabryka śmierci. Topografia i codzienność obozu koncentracyjnego oraz zagłady"
Spotkanie Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać
Danuta i Wojciech Pawlukowie (wnuk Heleny Pawluk z małżonką) oraz Michał Pawluk (prawnuk)
DanutaWojciech Pawlukowie (wnuk Heleny Pawluk z małżonką) oraz Michał Pawluk (prawnuk)
Spotkanie Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać Spotkanie Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać Spotkanie Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać Spotkanie Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać
Rozmowy z publicznością Rozmowy z publicznością
Rozmowy z publicznością
Spotkanie Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać Spotkanie Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać

Fot. Marta Tomasik

Helena Pawluk, z d. Bleszyńska (1899-1994) - od wczesnej młodości była związana z Lublinem. Tutaj uczęszczała do Gimnazjum Filologicznego Żeńskiego im. Heleny Czarneckiej, a następnie ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Lubelskim. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła pracę w lubelskim kuratorium oświaty. Od wybuchu wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną i charytatywną. Dostarczała żywność więźniom Majdanka i Zamku. W październiku 1943 roku zorganizowała ucieczkę z obozu żydowskiego więźnia. Została za to aresztowana i skazana na śmierć. Więziona była w KL Lublin, od października 1943 roku do stycznia 1944 roku, następnie przeniesiono ją do więzienia na Zamku. Cudem przetrwała niewolę.

Wojna była dla Heleny Pawluk ciężką próbą charakteru, z której wyszła zwycięsko. Pomogły jej w tym głęboka wiara w Boga, wielki patriotyzm i odwaga oraz serce otwarte na drugiego człowieka. Wartości te przekazywane są w rodzinie Heleny Pawluk z pokolenia na pokolenie, podobnie jak pamięć o Majdanku. Spotkanie będzie doskonałą okazją do wysłuchania opowieści o tej niezwykłej kobiecie i poznania barwnej historii jej życia. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną oryginalne dokumenty, fotografie i osobiste pamiątki ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku, należące do Heleny Pawluk.

(materiały organizatora)