Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Spotkania autorskie / promocje książek 2015 Fotorelacja z promocji książki Jolanty Koziej-Chołdzyńskiej Frasobliwy z Głębokiej

Fotorelacja z promocji książki
Jolanty Koziej-Chołdzyńskiej
Frasobliwy z Głębokiej

 

5 marca 2015 r. w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja książki Jolanty Koziej-Chołdzyńskiej Frasobliwy z Głębokiej (Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2015).

Jolanta Koziej-Chołdzyńska – absolwentka filologii polskiej KUL, w latach 1986-2014 pracowała na stanowisku dokumentalisty i asystenta naukowego w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym (Instytut Leksykografii KUL); tworzyła m.in. hasła do 20-tomowej Encyklopedii Katolickiej, a także do Encyklopedii białych plam. Jest autorką kilkuset artykułów zamieszczonych w licznych czasopismach, redaktorką i współredaktorką prac naukowych. Opublikowała sześć tomów wierszy: Nieustanna obecność (1993), Spękana aureola (1995), Pejzaże wieczności (1998), Kosmos serca (2002), W promieniu Słowa (2006), Frasobliwy z Głębokiej (2015). Uzyskała kilka nagród w konkursach poetyckich. Należy do Oddziału Lubelskiego Związku Literatów Polskich i Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.


Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian

Jolanta Koziej-Chołdzyńska


       

Wystąpienia gości

Władysław Stefan Grzyb – Klikon Miejski


Wpisy do księgi pamiątkowej

Jolanta Koziej-Chołdzyńska i red. Waldemar Michalski

 

Fot. Paweł D. Znamierowski