Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania 2015

 

1 Fotorelacja z prezentacji przewodnika „Sanktuaria województwa lubelskiego”
2 Fotorelacja z promocji książki prof. dr. hab. Wiesława Śladkowskiego Szkice polsko-francuskie XIX-XX wiek
3 Fotorelacja z otwartego posiedzenia Rady Naukowo-Programowej WBP oraz promocji Słownika Biograficznego Bibliotekarzy Lubelszczyzny (1944-2014)
4 Fotorelacja z pierwszego spotkania z cyklu „Pięć wieków poezji lubelskiej”
5 Fotorelacja z promocji ksiązki dr hab. Agaty Mirek, prof. KUL „Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL”
6 Fotorelacja z wieczoru autorskiego Ryszarda Kornackiego
7 Fotorelacja ze spotkania autorskiego Adama W. Kulika
8 Fotorelacja ze spotkania autorskiego Joanny Skwarek
9 Fotorelacja z wykładu prof. dra hab. Ryszarda Szczygła „Lubelska fara w życiu społeczności miasta w czasach średniowiecza i renesansu” oraz prezentacji Krzysztofa Muchy „Cyfrowa rekonstrukcja kościoła św. Michała czyli dawnej fary"
10 Fotorelacja z promocji dwu tomów edycji Pism wszystkich Bolesława Prusa
11 Fotorelacja z promocja książki Stanisława Leona Popka Kwiaty dla Afrodyty
12 Fotorelacja z promocji książki Mariana Wojtasa Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich
13 Fotorelacja ze spotkania z Jerzym A. Wlazło
14 Fotorelacja z promocji książki Cmentarze po obu stronach Bugu
15 Fotorelacja z promocji zbioru poezji Aliny Jahołkowskiej W świecie oczekiwań i prawdy
16 Fotorelacja z promocji książki Henryka Czarniawskiego Aleja kompozytorów polskich. Muzyczni patroni osiedli lubelskiej dzielnicy Czechów
17 Fotorelacja z promocji książki Jolanty Koziej-Chołdzyńskiej Frasobliwy z Głębokiej
18 Fotorelacja z promocji książki Bohdana Królikowskiego Ten dzielny miś. Wojenne przygody pluszowego niedźwiadka
19 Fotorelacja ze spotkania radiowo-literackiego i prezentacji słuchowiska poetyckiego „Miłość, droga pani Schubert”
20 Fotorelacja z promocji książki prof. dra hab. Jana Buraczyńskiego Lwów. Miasto mego dzieciństwa
21 Fotorelacja z benefisu literackiego Mariana Janusza Kawałko