Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania 2014

 

1 Fotorelacja ze spotkania dyskusyjnego pod hasłem „Czas odbudować lubelską Farę”
2 Fotorelacja z prezentacji książki Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła”
3 Fotorelacja z promocji książki Wiesława Aleksandra Wójcika Tadeusz Staich (1913-1987) Studia, impresje, wspomnienia, inedita
4 Fotorelacja ze spotkania z twórcami przybyłymi z Węgier
5 Fotorelacja z promocji publikacji Lublin. Przewodnik
6 Fotorelacja ze spotkania autorskiego Urszuli Gierszon
7 Fotorelacja z Wieczoru literacko-muzycznego Leszka Długosza
8 Fotorelacja z promocji książki Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku
9 Fotorelacja z promocji książki prof. Stanisława Leona Popka W ogrodach Minerwy. Wybór poezji o sztuce
10 Fotorelacja z promocji publikacji Informator Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich poeci, prozaicy, eseiści 1983-2013
11 Fotorelacja z promocji publikacji Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668
12 Fotorelacja ze spotkania autorskiego Joanny Pawłat
13 Fotorelacja z promocji książki PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku
14 Fotorelacja z wieczoru autorskiego Światomira Grzegorza Ząbka
15 Fotorelacja z promocji książki dra Marcina Michalaka "Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej"
16 Fotorelacja ze spotkania „Tiewnaja piewunnica” czyli o związkach Juliana Tuwima z kulturą rosyjską