Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania 2012

 

1 Fotorelacja z promocji ATLASU HISTORYCZNEGO (ARCHI)DIECEZJI LUBELSKIEJ 1805-2010
2 Fotorelacia z wieczoru autorskiego Sylwii Chutnik
3 Fotorelacja z prezentacji książki Akcja „Wisła” 1947
4 Fotorelacja z prezentacji książek Bruno Schulz. Horyzont czasu oraz Księga wyznawców mitu intrygi Brunona Schulza
5 Fotorelacja z wieczoru autorskiego Andrzeja Poniedzielskiego
6 Fotorelacja z promocji książki Artura Kocięckiego "krótki traktat o nieumieraniu"
7 Fotorelacja z promocji książki Zbigniewa Nestorowicza „Jan Paweł II w medalierstwie polskim”
8 Fotorelacja z promocji książek dra Józefa Zięby
9 Zapraszamy na spotkanie literackie Czytanie czas zacząć czyli Dwanaście godzin z Panem Tadeuszem
10 Fotorelacja z prelekcji prof. Alexandru G. Şerbana
11 Fotorelacja z wieczoru autorskiego Tomasza Łubieńskiego „Fakty i fikcje”
12 Fotorelacja z prezentacji książki "Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku"
13 Fotorelacja z promocji książki prof. dra hab. Edwarda Olszewskiego "Polacy w Norwegii 1940-2010"
14 Fotorelacja z promocji książki "Przerwana konferencja"
15 Fotorelacja z promocji książki Michała Łesiowa i Marka Melnyka "O Ukrainie. Prawie wszystko..."
16 Fotorelacja ze spotkania autorskiego Magdaleny Jankowskiej
17 Fotorelacja z promocji książki Hanny Samson "Życie po mężczyźnie"
18 Fotorelacja z promocji książki Adama Wiesława Kulika "Czas hieny"
19 Fotorelacja z promocji książki "Nekropolie jako znak pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego"