Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania 2010

 

1 Fotorelacja z promocji książki Bohdana Królikowskiego „Sny burzliwe”
2 Fotorelacja z wieczoru literacko-kabaretowego i promocji książki red. Kazimierza Pawełka "Mixtura dla Czarta"
3 Fotorelacja z promocji Słownika Biograficznego Żołnierzy Batalionów Chłopskich T. V
4 Fotorelacja z promocji książki prof. zw. dra hab. Stanisława Popka "Psychologia twórczości plastycznej"
5 Fotorelacja z promocji książki Dariusza Sułkowskiego "Sieć skrupułów"
6 Fotorelacja ze spotkania autorskiego Ireny Ciesielskiej-Piech
7 Fotorelacja z jubileuszowego spotkania Jerzego Bolesława Sprawki
8 Fotorelacja z wieczoru autorskiego Ryszarda Kornackiego
9 Fotorelacja z promocji 600. książki NORBERTINUM "Inni, podobni, tacy sami"
10 Fotorelacja z promocji książki "Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie"
11 Fotorelacja z wieczoru autorskiego Mariusza Sieniewicza
12 Fotorelacja z wieczoru poetyckiego "Dzieje dwóch miłości..."
13 Fotorelacja ze spotkania autorskiego Aleksandra Jurewicza
14 Fotorelacja z promocji książki Haliny Wiśniewskiej "Uciechy, miłości i wojowanie w wierszach J. A. Morsztyna"
15 Fotorelacja z promocji książki Wiesława Aleksandra Wójcika "Sabała"
16 Fotorelacja z promocji tomiku poezji Katarzyny Szeloch "Drugi sztambuch erotyczny"
17 Fotorelacja z promocji książki "Prawosławie. Światło ze Wschodu"