Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Konkursy i nagrody 2017 Rozstrzygnięcie konkursu KSIĄŻKA ROKU 2016

Rozstrzygnięcie konkursu KSIĄŻKA ROKU 2016

Laureatami Wawrzynu Pawła Konrada zostały:


W kategorii Lublin – wydawnictwo monograficzne:

Majdanek w dokumentach, wybór, wstęp i oprac. W. Lenarczyk, wyd.: Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2016

 


 

W kategorii Lublin – wydawnictwo albumowe:

Archikatedra Lubelska, red. P. Pencakowski, D. Kopciowski, ks. M. Szymański, tekst D. Kopciowski i in., zdjęcia P. Maciuk, wyd.: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2016

 


 

W kategorii Lubelszczyzna – wydawnictwo monograficzne:

Rok 1863 w kilku odsłonach, red. E. Niebelski, wyd.: Wydawnictwo KUL, Lublin 2016

 


 

W kategorii Lubelszczyzna – wydawnictwo albumowe:

Przyroda Powiatu Biłgorajskiego, tekst M. Kurzyna, zdjęcia S. Odrzywolska i in., wyd.: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Biłgoraj 2016

 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała publikacja:

Dwa światy Leśmianowi, red. E. Gnyp, wyd. Zamojskie Towarzystwo „RENESANS”, Zamość 2016

 

Nagrodę specjalną w tej kategorii otrzymała publikacja:

Muzyka najbliższa ziemi... 50 lat Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, oprac. J. Adamowski i in., red. J. Adamowski, A. Sar, wyd.: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Lublin 2016

 


 

W kategorii Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego:

Domek Grecki. Historia i współczesność, oprac. Z. Kiełb, E. Sulima, wyd.: Biblioteka Miejska w Puławach, Puławy 2016

 

Nagrodę specjalną w tej kategorii otrzymała publikacja:

21 spojrzeń, oprac. R. Grylak i B. Dragan-Szkodzińska, wyb. M. Marut, wyd.: Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej / Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie, Hrubieszów 2016

  


 Laureatom serdecznie gratulujemy!
Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za wzięcie udziału w tej edycji konkursu.
Zapraszamy do obejrzenia nadesłanych publikacji
na wystawie pokonkursowej eksponowanej w holu Biblioteki.


Wszystkie zgłoszone publikacje (52):

Święto ludowe na Zamojszczyźnie obchodzone 29 maja 1944 r. Wspomnienia z lat okupacji, zebrał F. Petryk, wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie / Rodzina Petryków, Łabunie 2016.

Puławy – Moje Miasto: antologia prac literackich i plastycznych, wyd.: Biblioteka Miejska w Puławach, Puławy 2016.

Domek Grecki – historia i współczesność, oprac. Z. Kiełb, E. Sulima, wyd.: Biblioteka Miejska w Puławach, Puławy 2016.

A. Maj, Powroty w gołębskie opłotki, ilustr. D. Opolska, wyd.: Towarzystwo Przyjaciół Gołębia, Puławy 2016.

D. Grzymała, Malarstwo Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, wyd.: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Hrubieszów 2016.

M. Rosiak, Bibliografia Biblioteki Publicznej w Zamościu do 2015 roku, red. D. R. Kawałko, wyd.: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, Zamość 2016.

Biłgoraj, tekst R. Horbaczewski, zdjęcia J. Cabaj, wyd.: Urząd Miasta Biłgoraj, Zamość 2016.

Księgozbiory rodziny Zamoyskich. Materiały z sesji naukowej – Zamość 16 października 2015 r., red. D. R. Kawałko, wyd.: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, Zamość 2016.

Przyroda Powiatu Biłgorajskiego, tekst – M. Kurzyna, wyd.: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Biłgoraj 2016.

M. Zajączkowski, Pod znakiem króla Daniela. OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie 1944–1950, wyd.: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie / Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Lublin – Warszawa 2016

Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956, Aspekty polityczne, red. T. Osiński, M. Mazur, wyd.: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Lublin 2016.

M. Dąbrowski, NSZZ Solidarność Ziemia Puławska w latach 1980–1989, wyd.: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Lublin 2016.

K. Gruszkowski, Moje Sławatycze, wyd.: Best Print, Lublin 2016.

A. Matczuk, Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Janowca oraz zawartości „Notatnika Janowieckiego”, wyd.: Towarzystwo Przyjaciół Janowca / Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS, Janowiec 2016.

K. Wolska, A. Szymanek, M. Suszek-Waś, Cmentarz parafialny w Janowcu. Monografia, wyd.: Towarzystwo Przyjaciół Janowca, Janowiec 2016.

W. Z. Łyjak, Czterechsetletnie dzieje organów kościoła parafialnego w Janowcu, wyd.: Towarzystwo Przyjaciół Janowca, Janowiec 2016.

Ł. Marcińczak, Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie, wyd.: Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin 2016.

J. Kuczyńska, Kościół farny św. Michała w Lublinie, [wyd. drugie rozszerzone], wyd.: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2016.

Lublin – miasto poetów. Antologia, wstęp. i oprac. B. Wróblewski, wyd.: Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin 2016.

G. Figiel, Siedliszcze. Stan badań, źródła archiwalne i ikonograficzne dotyczące dziejów miasta i gminy, wyd.: Urząd Miejski w Siedliszczu, Siedliszcze – Chełm 2016.

J. Zięba, Tajemnice lubelskiego koziołka. Dwadzieścia jeden opowieści, wyd.: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2016.

Z. Kunikowski, Zakrzówek i okolice w moich wspomnieniach (1950–2000), wyd.: Towarzystwo Ziemi Niżańskiej, Nisko 2016.

K. Pielacha, J. Kuczyński, Do ostatniej kropli krwi. Major Marian Bernaciak „Orlik” 1917–1946, wyd.: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016.

Drogi Lubelszczyzny. Odkrycia i badania archeologiczne, red. E. Banasiewicz–Szykuła, wyd.: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, 2016.

21 spojrzeń, oprac. R. Grylak i B. Dragan-Szkodzińska, wyb. M. Marut, wyd.: Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej / Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie, 2016.

Rokiczanka. Z miłości do folkloru, tekst A. Szczepanik, wyd.: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie, Lublin 2016.

Fotograficzne impresje. Szerokim kadrem po gminie Lubartów, oprac. Joanna Felke, wyd.: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie, Lubartów 2016.

J. Onyszczuk, Kodeń – od siedziby magnackiej do osady gminnej (dzieje ośrodka od drugiej połowy XVIII wieku do odzyskania niepodległości), Wydawnictwo „Koronis”, Warszawa – Kodeń 2016.

Archikatedra Lubelska, red. P. Pencakowski, D. Kopciowski, ks. M. Szymański, tekst D. Kopciowski i in., zdjęcia P. Maciuk, wyd.: Gaudium, Lublin 2016.

Pankiewicz i po... Uwalnianie koloru [Katalog do wystawy w Muzeum Lubelskim, lipiec-wrzesień 2016], red. A. Hałata, M. Lachowski, D. Seweryn-Puchalska, wyd.: Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2016.

Cz. Górniewicz, Wspomnienia z okupacji niemieckiej. Pamiętnik więźnia Zamku Lubelskiego, wyd.: Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2016.

K. Rostworowski, Jeszcze słychać tętent i rżenie koni, oprac. S. J. Rostworowski, wyd.: Norbertinum, Lublin 2016.

G. Zieliński, „Cichy”, wyd.: Norbertinum, Lublin 2016.

W. Michalski, Zapisane w kalendarzu. Szkice, komentarze, wspomnienia, wyd.: Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie, 2016.

Rok 1863 w kilku odsłonach, red. E. Niebelski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

E. Stoch, Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

Majdanek w dokumentach, wybór, wstęp i oprac. W. Lenarczyk, wyd.: Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2016.

Muzyka najbliższa ziemi... 50 lat Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, oprac. J. Adamowski i in., red. J. Adamowski, A. Sar, wyd.: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, 2016.

A. Przegaliński, Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych. Dzieje dóbr Snopków w XIX i w I połowie XX wieku, wyd.: Wydawnictwo Werset / Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Instytut Historii, Lublin 2016.

D. Mitosek-Sabbo, Puławskie reminiscencje. Fakty. Ludzie. Krajobrazy, wyd.: Wydawnictwo Werset, 2016.

J. E. Leśniewska, Łańcuchów. Dobra ziemskie i ich właściciele (XIV–XX w.). Od Kuropatwów do Steckich, wyd.: Wydawnictwo Werset, Lublin 2016.

G. Jankowski, A. Kowalczyk, B. Czaplarska, współprac. J. Cybulak, Jak zdobywano łożyskowe miasto. Początki miasta i fabryki w dokumentach i relacjach. Lata 1935-1955, wyd.: „Głos” G. Minik, G. Jankowski, Kraśnik 2016.

S. Lipiński, Dobra ziemiańskie w parafii Pawłów w XVIII i XIX wieku, wyd.: „Arte”, Rejowiec Fabryczny 2016.

Wybory dawniej i dziś. Wystawa z okazji 25-lecia demokratycznych wyborów w Polsce [Katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Zamojskie, 10 maja – 30 czerwca 2016], red. T. R. Bodys, wyd.: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, 2016.

Dożynkowe Misie. XVII Dożynki Powiatowe, 30 sierpnia 2015 r. Misie – Gmina Międzyrzec Podlaski, wyd.: Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzyrzecu Podlaskim / Gmina Międzyrzec Podlaski, 2016.

S. Weremczuk, Ciemność, oprac. J. Cymerman, wyd.: Norbertinum, Lublin 2016.

Katedra w Zamościu, zdjęcia W. Lipiec, wyd.: Wydawnictwo Lipiec, Zamość 2016.

OSP Łabunie 1916–2016. 100 lat w służbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu, red. P. Piela, B. Szykuła i R. Jastrzębska, wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie / Gmina Łabunie / OSP Łabunie, 2016.

Sparta Łabunie 1951-2016, oprac. P. Piela, wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, 2016.

Przyczynki do poznania dziejów miejscowości gminy Łabunie, z. 4, red. B. Szykuła, wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie / Gmina Łabunie, 2016.

Potencjał turystyczny w Euroregionie Bug w 2014 r., oprac. A. Jakubowski, red. K. Markowski i in., wyd.: Urząd Statystyczny w Lublinie, 2016.

Dwa światy – Leśmianowi, red. E. Gnyp, wyd. Zamojskie Towarzystwo „Renesans”, Zamość 2016.