Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Konkursy i nagrody 2016 Rozstrzygnięcie konkursu KSIĄŻKA ROKU 2015

Rozstrzygnięcie konkursu KSIĄŻKA ROKU 2015

Laureatami Wawrzynu Pawła Konrada zostały:


 

W kategorii Lublin – wydawnictwo monograficzne:

M. Kruszyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944–1989. Zarys dziejów uczelni w warunkach PRL,
wyd.: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Lublinie
, Lublin 2015.

 

W tej kategorii wyróżnienie otrzymała publikacja:

A. Konstankiewicz, Lubelskie archiwa rodzinne,
wyd.: Archiwum Państwowe w Lublinie / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Lublin 2015.


 

 W kategorii Lubelszczyzna – wydawnictwo monograficzne:

Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych,
red. E. Banasiewicz–Szykuła,
wyd.: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Lublin 2015.

 

W tej kategorii nagrodę Dyrektora WBP otrzymała publikacja:

Roztocze – przyroda i człowiek, red. T. Grabowski i in., wyd.: Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec 2015.


 

W kategorii Lublin – wydawnictwo albumowe:

P. Dymmel, Cmentarze lubelskie, „Ikonoteka lubelska”, t. 4, wyd.: Archiwum Państwowe w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2015.

 

W tej kategorii wyróżnienie otrzymała publikacja:

 

 Ot Kot. Andrzej Kot, oprac. J. Koziara, tekst G. Józefczuk, wyd.: Wydawnictwo Tararara, Lublin 2015. 


 

W kategorii Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego:

J. Tryniecki, Kultura Ziemi Parczewskiej / Culture of the Parczew Land,
wyd.: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie, Parczew – Kwidzyn 2015.

 


 Laureatom gratulujemy,
a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału
w kolejnej edycji konkursu.


Wszystkie zgłoszone publikacje (63):

Z. Baranowski, Gmina Dzwola – historia i tradycje. Dziedzictwo historyczno-kulturowe gminy , wyd.: Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w Dzwoli, Lublin 2015.

Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997), red. F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa, wyd.: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS / Instytut Filologii Słowiańskiej UAM / Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Lublin–Włodawa 2015.

M. Kacprzak-Kamińska, A. Szwajgier, D. Danielewicz, Z dźwięków uplecione. 40 lat chóru „Szczygiełki” i zespołu „Scholares Minores pro Musica Antiqua”, wyd.: Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua” w Poniatowej: Poniatowa 2015.

B. Polakowski, Dziennik z lasu, wyd.: Roztoczański Park Narodowy / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Zamość, Zamość 2015.

Spod strzechy wyjęte. Słownik mowy zapomnianej, red. M. Smal, wyd.: Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szóstce, Drelów 2015.

T. Gierczak, W. Mądzik, Okupacja niemiecka na Powiślu Lubelskim, wyd.: Regionalne Towarzystwo Powiślan, Wilków nad Wisłą 2015.

K. Latawiec, Historia szkół w gminie Podedwórze, wyd.: Gmina Podedwórze / Wydawnictwo „Olech”, Podedwórze–Lublin 2015.

G. Matejczuk, M. Skałba, „Podedwórza czar”. Pieszo lub rowerem wędruję po najatrakcyjniejszych przyrodniczo zakątkach gminy, wyd.: Gmina Podedwórze / Wydawnictwo „Olech”, Podedwórze–Lublin 2015.

J. Borowski, Gimnazjum i liceum franciszkanów – bernardynów w Radecznicy 1920-1950, wyd.: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola 2015.


Z. Waldowski ps. „Las”, oprac. M. Kordas, Dzienniki z lat wojny i okupacji 1939-1945, t. 1-2, wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta, Chełm 2015.

Haiku o Lublinie. Lublin w wierszach i fotografii, red. M. Wielgosz, wyd.: Małgorzata Wielgosz, Lublin 2015.

J. Tryniecki, Kultura Ziemi Parczewskiej / Culture of the Parczew Land, wyd.: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie, Parczew – Kwidzyn 2015.

S. Ostański, Kapliczki i krzyże parafii Wygnanowice, wyd.: Agencja Reklamowa BAGA, Lublin 2015.

S. Jadczak, K. Kodym, T. Oleszczuk, Kulturalny Parczew, wyd.: Parczewski Dom Kultury / OWD „Express Press” Lublin, Parczew 2015.

Jagiellońskie smaki i przysmaki, red. A. Szyszkowska, wyd.: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, Kwidzyn 2015.

Rocznik Konstantynowski, t. 6, wyd.: Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie / Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej / Gmina Konstantynów, Konstantynów 2015.

Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia, wstęp, wybór i oprac. W. Michalski, wyd.: Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin 2015.

M. A. Kawczyński, Do świętej przystępuję służby. Księga jubileuszowa z okazji dwudziestopięciolecia istnienia parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Poniatowej (1986–2011) oraz dziesięciolecia formacji Służby Liturgicznej pod opieką ks. Mirosława Kawczyńskiego (2001–2011), wyd.: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015.

W Lublinie bije serce Lwowa. 25 lat działalności Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Kalendarium Lwowa od zarania dziejów do współczesnościred. J. Buraczyński i K. Chruszczewska, wyd.: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich / Drukarnia i Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola, Lublin 2015.

A. L. Gzella, Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny, red. A. Zdunek, wyd.: Drukarnia i Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola, Lublin 2015.

S. J. Dąbrowski, Słownik bibliograficzny harcerzy Lubelszczyzny w II wojnie światowej, wyd.: Fundacja Niepodległości, Lublin 2015.

??? ?????? ????? / Księga cudów Widzącego, tłum. A. Żółkiewska, oprac. J. Doktór, A. Żółkiewska, N. Neeman / J. Doktór, Jaakow Icchak Horowic: Widzący mesjasza, wyd.: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2015.

Lubelski Lipiec 1980. Wspomnienia, artykuły, fotografie, teleksy, red. A Wiśniewska i Ł. Kijek, Scriptores, nr 45, t. 6 (Lublin – drogi do wolności), wyd.: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2015.

Drewniany skarb – chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość, red. T. Pietrasiewicz, J. Zętar, M. Śliwińska, oprac. P. Kowalczyk, wyd.: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2015.

Drewniany skarb – chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość. Podsumowanie projektu / Wooden treasure – preserving heritage, design future. Project conclusion, red. P. Kowalczyk, wyd.: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2015.

Kalendarz kultury 2015. Województwo lubelskie, red. A. Kistelska, wyd.: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Lublin 2015.

Józef Czechowicz, Notatnik 1936–1938, Notatnik 1936–1938, oprac. J. F. Fert i E. Łoś, wyd.: Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin 2015.

L. Szabluk, Wspomnienia zapisane piórem i dłutem, wyd.: Arte, Biała Podlaska – Malowa Góra 2015.

Sanktuaria województwa lubelskiego, red. K. Brzezińska i in., wyd.: Wydawnictwo JUT, Lublin 2015.

J. Zięba, Kiedy pan Belina na karkach Moskali wjechał do Lublina, wyd.: Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2015.

R. A. Tokarczyk, Oblicza Grzegorza Leopolda Seidlera w powadze i anegdocie, wstęp A. Zdunek, wyd.: Polihymnia, Lublin 2015.

R. A. Tokarczyk, Antologia anegdoty akademickiej, wyd.: Polihymnia, Lublin 2015.

Z Dymek i in., Poznajemy nasz region. Statystyczny portret województwa lubelskiego, wyd.: Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2015.

I. Mazurek i in., Stare i nowe budownictwo oraz środowisko naturalne Niedrzwicy Kościelnej, wyd.: Towarzystwo Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej / Wydawnictwo Omnibus, Niedrzwica Kościelna 2015.

P. Dymmel, Cmentarze lubelskie, „Ikonoteka lubelska”, t. 4, wyd.: Archiwum Państwowe w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2015.

J. Kowalik, Dobra ziemskie Radzyń. Historia majątku od XVIII do XX wieku, wyd.: Archiwum Państwowe w Lublinie / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Lublin 2015.

A. Konstankiewicz, Lubelskie archiwa rodzinne, wyd.: Archiwum Państwowe w Lublinie / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Lublin 2015.

A. Antas-Jaszczuk, Działalność opiekuńcza Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na rzecz bezdomnych na Lubelszczyźnie w latach 1983-2003, „Prace z dziejów szkolnictwa i opieki społecznej w Polsce”, t. 13, wyd.: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015.

E. Stoch, Shakespeare in the Lublin Theatre in the 19th and 20th centuries, wyd.: Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

S. Jadczak, Monografia Gminy Terespol, wyd.: Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylanach / Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach, Kobylany 2015.

M. Skorniewski, Y. Popovych, Wielokulturowość gminy Łaszczów i miasta Żółkiew, Wydawnictwo Fotpress / Gmina Łaszczów, Zamość 2015.

K. Schabowska, Zarys dziejów manufaktury fajansu i porcelany w Ordynacji Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim, wyd.: Politechnika Lubelska, Lublin 2015.

Roztocze – przyroda i człowiek, red. T. Grabowski i in., wyd.: Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec 2015.

A była cicha i gwiaździsta noc grudniowa..., red. B. Szykuła, P. Piela, R. Jastrzębska, wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, Łabunie 2015.

A. Szykuła-Żygawska, Wokół dworku i pałacu w Łabuńkach 1771-1944, wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, Łabunie 2015.

S. Jadczak, Biskup Tomasz Wilczyński. Parczew–Bełżyce–Lublin–Olsztyn, wyd.: Oficyna Wydawnicza Dziennikarzy „Express Press” Lublin, 2015.

K. Leśniewski, „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz...?”. Podstawowe idee współczesnej antropologii prawosławnej, wyd.: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska / Krzysztof Leśniewski, Lublin 2015.

Czuwajcie ze Mną (Mt 26, 38). Z Chrystusem przez Krzyż do Zmartwychwstania. Komentarz do nabożeństw Wielkiego Tygodnia w Cerkwi prawosławnej, wyd.: Monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach, Turkowice 2015.

A. Kowalczyk-Nowak, Państwowe Muzeum na Majdanku 1944–2014. Historia ilustrowana, przedm. T. Kranz, wyd.: Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2015.

M. Dziekanowska, Poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny, wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.

Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955, red. R. Szczygieł, wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.

J. Wrona, Z. Zaporowski, 70 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia z dziejów Uczelni, wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.

A. Kopciowski, Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik „Lubliner Tugblat“, wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.

Słownik biograficzny bibliotekarzy Lubelszczyzny (1944–2014), zebr. i oprac. J. Gajewski, wyd.: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Lublin 2015.

Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych, red. E. Banasiewicz–Szykuła, wyd.: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Lublin 2015.

M. Zajączkowski, Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944, wyd.: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie / Instytut Studiów Politycznych PAN, Lublin – Warszawa 2015.

Powstanie styczniowe w biografie wpisane. Sześć pamiętników z Lubelszczyzny, zebr. i oprac. Z. Bieleń, wyd.: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Lublin 2015.

Piórem i węglem. Gawęda o małej ojczyźnie – Gminie Lubartów, wyd.: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie, Lubartów 2015.

Ot Kot. Andrzej Kot, oprac. J. Koziara, tekst G. Józefczuk, wyd.: Wydawnictwo Tararara, Lublin 2015.

Maria Polakowska-Prokopiak, oprac. N. Prokopiak-Latosińska, tekst A. Brincken, A. Dobrzaniecki, J. Wojciechowski, wyd.: Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, Lublin 2015.

Maria Polakowska-Prokopiak, oprac. N. Prokopiak-Latosińska, wyd.: Maria Polakowska-Prokopiak, Lublin 2015.

Wojna i pokój, zespół kuratorski M. Linkowska, T. Kitliński, P. Leszkowicz, wyd.: Galeria Labirynt, Lublin 2015.

M. Kruszyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944–1989. Zarys dziejów uczelni w warunkach PRL, wyd.: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie, Lublin 2015.