Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Konkursy i nagrody 2015 Rozstrzygnięcie konkursu KSIĄŻKA ROKU 2014

Rozstrzygnięcie konkursu KSIĄŻKA ROKU 2014

 

 

 Laureatami Wawrzynu Pawła Konrada zostały:

 

 

W kategorii Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego:

Anna Czarnomska, Marzena Grochowska, Regina Jachimczuk, Stanisław Jadczak,
Krystyna Krahelska. Bohaterka Warszawy rodem z Polesia,
Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnowicy, Sosnowica 2014.

 

 

W kategorii Lublin – wydawnictwo monograficzne:

Bolesław Prus, Pisma wszystkie. Notatki twórcze, Tom I: Notatki „lubelskie”,
oprac. Magdalena Kreft, Anna Martuszewska,
Towarzystwo Literackie im. Adama MickiewiczaWydawnictwo Episteme,
Warszawa – Lublin 2014.

 

 

W kategorii Lublin – wydawnictwo albumowe:

Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie,
oprac. Monika Schmeichel-Zarzeczna,
Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2014.

 

 

W kategorii Lubelszczyzna – wydawnictwo monograficzne:

Biskup Franciszek Jaczewski (1832–1914).
Studia biograficzne z okazji 100. rocznicy śmierci
,
red. ks. Jarosław R. Marczewski,
Archidiecezja Lubelska, Lublin 2014.

 

 

W kategorii Lubelszczyzna – wydawnictwo albumowe:

Lubelskie Lasy,
red. Jan Kraczek, Wiesław Lipiec, fot. Robert Bijas i in.,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Lublin 2014.

 

 

Wyróżnienie:

„Pędzlem i obiektywem”.
Międzynarodowe warsztaty malarsko-fotograficzne Milanów – 2014
,
oprac. Jadwiga Ogłozińska, Bogumiła Sarnowska i Kamila Sternik,
fot. Stanisław Waszkiewicz i in.,
Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie,
Parczew 2014.

 

 

Laureatom gratulujemy,
a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału
w kolejnej edycji konkursu.

 

 


Wszystkie zgłoszone publikacje (70):

Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy / Modliborzyce. A study of the history of the town and the gmina, red. D. Szulc, wyd.: Ad Astra, Lublin-Modliborzyce 2014-2015..

Włodawa w Trzeciej Rzeczypospolitej. Studia i materiały, red. E. Olszewski, wyd.: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Włodawa 2014

Na cześć i chwałę Bogu. Kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Łopienniku Nadrzecznym na przełomie wieków, red. M. Socha i G. Skrzypa, wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Łopiennik Górny, Łopiennik 2014.

Gmina Łopiennik Górny, fot. Archiwum Urzędu Gminy, Konrad Siek i in., wyd.: Urząd Gminy Łopiennik Górny, Łopiennik 2014.

„Bo mnie tylko wolność interesuje...”. Wywiad-rzeka z Marianem Gołębiewskim (Nowy Jork, listopad 1988–czerwiec 1989), wywiad przepr. D. Balcerzyk, wstęp i oprac. J. Dudek, wyd.: Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2014.

K. Zawadka, Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie 1948-1956. Struktura – ludzie – mechanizm funkcjonowania, wyd.: Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2014.

M. Dąbrowski, NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni w latach 1980-1981, wyd.: Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2014.

Gmina Podedwórze w rysunku i malarstwie, wyb. i oprac. M. E. Czernik, wyd.: Wydawnictwo Olech, Lublin–Podedwórze 2014.

Przyczynek do dziejów powiatu ryckiego. Publikacja okolicznościowa z okazji 15-lecia powiatu, oprac. S. Wołowiec i in., wyd.: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach, Ryki 2014.

I. Giedrojć, Pomniki Przyrody Powiatu Ryckiego. Przewodnik, wyd.: Powiat Rycki, Ryki 2014.

Natura – Historia – Przygoda, oprac. A. Zdaniewicz, wyd.: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, Kwidzyn 2014.

... zaczęło się w Kozłówce. Historia dokonań pierwszego muzeum w powojennej Polsce (1944–2014), red. G. Antoniuk i in., t. 1 „Dokonania”, t. 2 „Nabytki. Katalog wystawy”, wyd.: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 2014.

Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego 1594–1638, przedm. T. Zieliński, wstęp R. Szczygieł, [zaw. repr.: S. Szałapski, Przenosiny iaśnie wielmożnego pana ... Thomasza Zamoyskiego, wielkiego kanclerza koronnego do grobu, abo kazanie krotkie miane ... 9 dnia lutego roku pańskiego 1638, Lublin b.d.; S. Żurkowski, Żywot Tomasza Zamoyskiego, kanclerza w. kor., wyd. A. Batowski, Lwów 1860], wyd.: Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lublelskim, Tomaszów Lubelski 2014.

G. Figiel, Wielokulturowe dziedzictwo gminy Siedliszcze w latach 1915–1944, wyd.: Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu, Lublin–Siedliszcze 2014.

Najnowsze dzieje gminy Siedliszcze 1945–2013, red. G. Figiel, wyd.: Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu, Lublin–Siedliszcze 2014.

Szlaki Lublina w fotografii / The trails of Lublin in photographs / Туристичні маршрути Любліна у фотографіях / Туристические маршруты Люблина в фотографиях, red. Paweł Laufer i Łucja Oś-Goś, fot. Ł. Borkowski i in., oprac. graf. Studio Format, tłum. Andrij Saweneć, wyd.: Urząd Miasta Lublin, [Lublin 2014].

K. Wierzyński, Opole Lubelskie. W świetle dawnych i współczesnych fotografii oraz dokumentów, wyd.: Akapit S.C., Lublin 2014.

Cmentarze po obu stronach Bugu, red. H. Arkuszyn, F. Czyżewski i A. Dudek-Szumigaj, wyd.: Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia i Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Włodawa–Lublin 2014.

A. Czarnomska i in., Krystyna Krahelska. Bohaterka Warszawy rodem z Polesia, wyd.: Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnowicy, Sosnowica 2014.

Ku przyszłości. Dzieje Gminy Serniki. Monografia historyczna, red. S. Marzęda i in., wyd.: Urząd Gminy Serniki, Serniki 2014.

M. Koper, Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska. Słownik historyczno-onomastyczny, wsparcie wyd. publ.: Wójt Gminy Lubycza Królewska i Biuro Turystyczne QUAND w Tomaszowie Lubelskim, wyd.: Fotopia, Lubycza Królewska 2014.

XV lat powiatu parczewskiego, 1999-2014, oprac. S. Jadczak, fot. S Jadczak i in., wyd.: OWD Express Press, Parczew 2014.

„Pędzlem i obiektywem”. Międzynarodowe Warsztaty Malarsko-Fotograficzne, Milanów – 2014, oprac. J. Ogłozińska, B. Sarnowska i K. Sternik, fot. S. Waszkiewicz i in., wyd.: Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie, Parczew 2014.

Biskup Franciszek Jaczewski (1832-1914). Studia biograficzne z okazji 100. rocznicy śmierci, red. J. R. Marczewski, wyd.: Archidiecezja Lubelska, Lublin 2014.

J. Siek, Gadający Lublin, czyli co usłyszeli koziołek i inni, ilust. K. Urbaniak, wyd.: Wydawnictwo Bombajka, Lublin 2014.

H. Zgrajka, Z roli wyrośliśmy. Monografia wsi Sitno,wyd.: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Sitno, Sitno 2014.

J. Kruk, Mój życiorys. 1923-1945, , [b. m., b. d., b. wyd.].

Historia kościoła parczewskiego i jego parafii, red. B. Maliszewska, J. Tryniecki i K. Wroński, wyd.: Gmina Parczew, Parczew 2014 [zaw. dzieło P. Aleksandrowicza, Parczew. Historia miasta i parafii i art. S. Jadczaka, 100 lat kościoła pw. św. Jana Chrzciciela].

Parczew w dziejach. Na królewskim szlaku historii, red. M. Szumiło, wyd.: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie, Parczew 2014., M-ce: WYDAWCA, 2014.

J. Tryniecki, Ziemia Parczewska. Przyroda – Ludzie – Historia. The Land of Parczew. Nature – People – History, fot. A. Chodacki i in., wyd.: Gmina Parczew, Parczew [b. d.].

Rocznik Konstantynowski, t. 5, wyd.: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, Konstantynów 2014.

Piękno kapliczek, figur i krzyży przydrożnych – gmina Puławy, oprac. i red. M. Pasik, wyd.: Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Puławskiej, Góra Puławska 2014.

A. Fedorowicz „Marta”, Na dawnych szlakach. Młody las. Opowieść prawdziwa z lat wojny. Zapiski sanitariuszki Oddziału Partyzanckiego „Zenona” (marzec-sierpień 1944), oprac. i wyd. M. Bechta i D. Magier, Źródła Lubelskie, t. 2, red. P. Dymmel, wyd.: Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2014.

Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, oprac. M. Schmeichel-Zarzeczna, Ikonoteka Lubelska, t. 3, red. P. Dymmel, wyd.: Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2014.

Bogusław Korzeniewski i Bazyli Korzeniewski, Jan Korzeniewski (1892-1950), [b. w.] Biała Podlaska 2014.

A. Konachowicz, Hierarchia i kler prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej 1989-2014, wyd.: Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Lublin 2014.

W. Skiepko, Monografia Parafii Prawosławnej p.w. Św. Archanioła Michała w Nosowie, wyd.: Parafia Prawosławna p.w. Św. Archanioła Michała w Nosowie, [Nosów 2014].

L. Czeberkus, J. Grajko, W. Romanowicz, Prawosławie w Kodniu – dawniej i dziś,wyd.: Parafia prawosławna p.w. św. Archanioła Michała w Kodniu, Kodeń 2014.

D. Ciołka, Latynizacja Kościoła unickiego Rzeczpospolitej po synodzie zamojskim, wyd.: Libra Wydawnictwo i Drukarnia [Białystok 2014].

Abp Abel (Popławski) [A. Popławski], Skarb Wiary w sercu otwartym… Być prawosławnym chrześcijaninem we współczesnym świecie, wyd.: Fundacja Niepodległości, Lublin 2014.

A. Kot [współaut.], Przez Stary Zamość – szlakiem tradycji i smaku, oprac. E. Czarny, wyd.: Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu, Stary Zamość [2014].

E. Koper, Każda ofiara ma imię. Every victim has a name, tłum. M. Warmińska, wyd.: Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2014.

I. Woźniak, L. Żak, Uparty kowal z Gutanowa. Opowieść o Bronisławie Pietraku, wyd.: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” w Garbowie, Garbów 2014.

Wpisani w krajobraz Ziemi Hrubieszowskiej [aut. tekstów D. Grzymała], wyd.: Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Hrubieszow 2014., M-ce: WYDAWCA, 2014.

Gmina Zakrzówek w dolinie Bystrzycy, red. T. Stankiewicz, wyd.: Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku, Zakrzówek 2014.

J. Zięba, Opowieść o długim żywocie i przedwczesnej śmierci lubelskiej fary, wyd.: Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014.

A. Jahołkowska, Franciszka Arnsztajnowa – literacka legenda Lublina, , wyd.: Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014.

J. Zięba, Był człowiek w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem, wyd.: Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014.

A. Wolińska-Wójtowicz, Matka Boża Latyczowska, wyd.: Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014.

Księga cudów i łask Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim, oprac. Z. Ł. Baranowski, wyd.: Janowskie Stowarzyszenie Regionalne, Zamość 2014.

M. Bogusz, Miasto Łęczna w czasach Królestwa Polskiego (1815-1866), wyd.: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, Łęczna 2014.

O. Radczenko, Było sobie miasto. Lubelskie impresje, wyd.: Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2014.

T. Sikora, Cztery pory roku, red. L. Dulik, wyd.: Wydawnictwo Boni Libri, Lublin 2014.

M. Kojder, Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, wyd.: Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

E. Niedźwiedź, J. Niedźwiedź i M. Skorniewski, Dzieje miejscowości gminy Ulhówek, powiat tomaszowski, wyd.: JN-Profil i AKAPIT sp. z o.o., Ulhówek – Zamość 2014.

Kapliczki i krzyże przydrożne w pejzażu Ziemi Garbowskiej, red. R. Bartnik, M. Wylaź i Z. Małyszek, wyd.: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie, Lublin [2014].

Zachować w pamięci... Historyczne, kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo gminy Garbów i okolic, red. E. Kożuszek i in., wyd.: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, Garbów 2014.

Lubelskie lasy, red. J. Kraczek i W. Lipiec, fot. R. Bijas i in., wyd.: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Lublin 2014.

K. Butryn, Taka muzyka. Wspomnienia o muzykantach i muzyce wiejskiej z okolic Janowa Lubelskiego, wyd.: Wydawnictwo Episteme, Szklarnia 2014.

Bolesław Prus, Pisma wszystkie, [Ser. G:] Notatki twórcze, t. 1, Notatki „lubelskie”, wyd.: Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza i Wydawnictwo Episteme, Warszawa–Lublin 2014.

E. Kuźma, Śpiewające dzwoneczki, wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, Łabunie 2014.

S. Kulasza, Wspomnienie. Pamiętnik pisany o poranku, wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, Łabunie 2014.

P. Piela, Marginalia, wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, Łabunie 2014.

M. Zawrotniak, Zbrodnie niemieckie w Zamojszczyźnie od początków września 1939 r. do końca lipca 1944 r., wyd.: Urząd Gminy Łabunie i Bilioteka Publiczna Gminy Łabunie, Łabunie 2014 [repr. publ. wyd.: Zamość, 1946].

Pieśni oddziałów partyzanckich Zamojszczyzny, [oprac. J. Kryk], wyd.: Urząd Gminy Łabunie i Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie [repr. publ. wyd. b. m., 1946].

W roku Oskara Kolberga: VII Gminny Konkurs Literacko-Plastyczny, red. P. Piela i in., wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, Łabunie 2014.

I. Murawska, Historia pisana życiem. Łabunie – mały przewodnik, wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, Łabunie 2014.

B. Flak, Kromka Bożej Miłości, wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, Łabunie 2014.

Przyczynki do poznania dziejów miejscowości gminy Łabunie, z. 2, wyd.: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, Łabunie 2014.

Wspomnienia o Annie Platto, red. A. Zdunek, wyd.: Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Lublin 2014.