Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Konkursy i nagrody 2014 Rozstrzygnięcie konkursu KSIĄŻKA ROKU 2013

Rozstrzygnięcie konkursu KSIĄŻKA ROKU 2013

 

 Laureatami Wawrzynu Pawła Konrada zostały:

 W kategorii Lublin – wydawnictwo monograficzne:

 
publikacja Krwawa Środa. 3 listopada 1943 w pamięci świadków,
wydana przez Państwowe Muzeum na Majdanku.

 

W kategorii Lubelszczyzna – wydawnictwo monograficzne:

 
Ostatni Pan na Bychawie. Antoni Budny (1861-1943).
Książka Moniki Głazik, wydana przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne.

  

W kategorii Lubelszczyzna – wydawnictwo albumowe:

 
Renesans lubelski.
Album wydany Wydawnictwo Boni Libri Leszek Dulik.

 

W kategorii Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego:

 
Listy z Kaukazu. Nałęczowski epizod rodziny Malewskich.
Książka Janiny Babinicz-Wituckiej
wydana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
.

 

 

Laureatom gratulujemy,
a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału
w kolejnej edycji konkursu.

 

 


Wszystkie zgłoszone publikacje (70):

A. Kędzierawski, Zarys dziejów szkolnictwa w Pawłowie, Pawłów-Chełm: Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa, 2013.

A. Smoliński, Milanów – wieś podlaska. Ze wspomnień, opowiadań i kronik, Milanów: Gminna Biblioteka Publiczna w Milanowie, 2013.

Na rozstaju dróg… Krzyże, kapliczki, pomniki i obiekty sakralne w gminie Modliborzyce. Album fotograficzny, oprac. M. Frączek i in., Modliborzyce: Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach, 2013.

A. Lewak, Puławscy Sybiracy 1939-1956. Zesłani na „nieludzką ziemię” mieszkańcy powiatu puławskiego okolic Opola Lubelskiego, Garbowa, Dęblina, Stężycy i Ryk, Końskowola: Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne, 2013.

P. Klajnert, Chełm na fotografii 3D, Chełm: Oddział PTTK im. K. Janczykowskiego w Chełmie, 2013.

Słownik potocznej mowy tarnogrodzkiej, wybór i oprac. J. Puchacz, [Tarnogród]: Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie, 2013.

„Pamięci wysiedlonych 1943”, wybór i oprac. J. Puchacz, A. Buńko, Tarnogród: Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie, 2013.

Gmina Puławy owocnie nad Wisłą, red. G. Hołubowicz-Kliza, Góra Puławska: Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Puławskiej, 2013.

Gmina Puławy – owocnie nad Wisłą. Przewodnik turystyczny, red. wyd. K. Lewandowski, Puławy: Gmina Puławy, 2013.

A. Dudek-Szumigaj i in., Śladami przeszłości po gminie Podedwórze. Monografia historyczna, Podedwórze-Lublin: Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu, 2013.

Tajemnice szafy babci i dziadka – spotkanie z tradycją, kom. red. D. Szlendak, K. Adamowska, Puławy: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach, 2013.

D. Leszczyńska, T. Młynarczyk, Walizka Józefa Karłowicza / Józef Karłowicz’s suitcase, Radzyń Podlaski: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, 2013.

Encyklopedia Chełma. Ludzie, red. Z. Gardziński i in., t. 1, cz. 2, Chełm-Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, 2013.

Wiersze i legendy Ziemi Zamojskiej, oprac. Pracownicy biura LGD Ziemia Zamojska, Sitno: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”, 2013.

L. Oberda, Aleksandrów w latach 1791-1939, Aleksandrów: Urząd Gminy w Aleksandrowie, 2013.

D. Słapek, E. Zielińska, Bibliografia historii lubelskiego sportu, Lublin: Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu, 2013.

Informator turystyczny gminy Goraj, oprac. M. Miszczak i in., Goraj: Gmina Goraj, 2013.

Mój świat. Świadectwa życia codziennego i niecodziennego mieszkańców powiatu hrubieszowskiego / My world. Testimonies of common and uncommon life of the inhabitants of the district of Hrubieszów, Hrubieszów: Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie, Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej, 2013.

Czemierniki. Ziemia czemiernicka. Ludzie. Wydarzenia. Pamiątki, red. M. Mazurek, Czemierniki: Czemiernickie Towarzystwo Regionalne, 2013.

G. Morze, Między Tyśmienicą a Wieprzem, Ostrówek-Kolonia: Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku-Kolonii, 2013.

S. A. Łukowski, Informator Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Poeci, prozaicy, eseiści 1983-2013, Lublin: Związek Literatów Polskich, Oddział w Lublinie, 2013.

J. Babinicz-Witucka, Listy z Kaukazu. Nałęczowski epizod rodziny Malewskich, Nałęczów: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie, 2013.

H. Kucharuk, Potrzeba wierności dziedzictwu Błogosławionego Jana Pawła II, Chełm: Agencja „Arte”. Michał Bechta, 2013.

A. Panasiuk, Michałów. Śladami zapomnianej historii, Urszulin-Warszawa: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2013.

A. Panasiuk, Wola Wereszczyńska – Zawadówka – Babsk. Śladami zapomnianej historii, Urszulin: Poleski Park Narodowy, 2013.

A. Woch, A. Potocka, A. Tuderek-Kuleta, Dzieje Księżomierzy. zarys historii wsi i kultu Matki Bożej Księżomierskiej, Lublin: Norbertinum, 2013.

Ł. Marcińczak, Świat trzeba przekręcić. Rozmowa o imponderabiliach, Lublin: Norbertinum, 2013.

A. Woch, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące Lublina w latach 1918-1939, Lublin: Norbertinum, 2013.

R. Gliwiński i in., Potencjał jest na Wschodzie. Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej, Zamość: Gmina Zamość, 2013.

R. Gliwiński i in., Podróżuj za marzeniami. Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej, Zamość: Gmina Zamość, 2013.

T. Młynarczyk i in., Kock w fotografii, Kock: Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku, 2013.

„Rocznik Tomaszowski”, nr 1 (2), kom. red. J. Brodowski i in., Tomaszów Lubelski: Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, 2013.

A. Maj, O weselu, które nie zejdzie ze sceny... Rekonstrukcja obrzędu weselnego w Gołębiu, Gołąb: Towarzystwo Przyjaciół Gołębia, 2013.

M. Tereszczuk, Z. Śledź, 90 lat Tomasovii. Piłkarska historia klubu sportowego 1923-2013, Tomaszów Lubelski: Niezależna Spółka Autorska Mirosław Tereszczuk & Zbigniew Śledź, 2013.

B. Momot, Wrzesień 1939. Moje wspomnienia, Łabunie: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, 2013.

Z. Gołąb, Inspiracje, zmagania i niezwyczajne miłości, Łabunie: [Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie], 2013.

P. Piela, Katastrofy czyli utwory bez happy endu, Łabunie: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, 2013.

S. Kulasza, Świat wokół mnie, Łabunie: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, 2013.

P. Piela, Uczesane i swawolne Limerymeryki szkolne i garść fraszek pod ten daszek, Łabunie: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, 2013.

K. Mazur, Apolinary Nosalski. Życie i twórczość, Siemień: Gminna Biblioteka Publiczna w Siemieniu, 2013.

K. Głogowska, Gmina Łabunie, Stalowa Wola: Propaganda sp. z o. o., 2013.

S. Jadczak, Dzieje Kościoła wpisane w historię gminy Siemień, Siemień: Urząd Gminy w Siemieniu, 2013.

Gmina Łabunie, oprac. L. Cabaj, Zamość: Urząd Gminy w Łabuniach, 2013.

S. Kulasza, Moje rymowanki, Łabunie: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, 2013.

Cz. Galek, Na drogach czasu. Refleksje pedagogiczno-pastoralne, Zamość: GreenArt, Jacek Kardasz, 2013.

Tożsamość i tradycja – smaki i smaczki Gminy Komarów-Osada, oprac. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Komarów-Osada: Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, 2013.

Dokumenty powstania styczniowego. Wydarzenia – ludzie – tradycja, red. P. Dymmel, R. Hordyjewski, Lublin: Archiwum Państwowe w Lublinie, 2013.

J. Siwiński, „Wracać do Was i klepać biedę nie myślę...” Listy z Syberii 1873-1879, oprac. E. Niebelski, Lublin: Archiwum Państwowe w Lublinie, 2013.

S. Czuryło, Malutki skrawek ziemi, Kostry: Stefania Czuryło, 2013.

Okupacja Zamojszczyzny we wspomnieniach jej mieszkańców, red. R. Smoter-Grzeszkiewicz, B. Garbacik, Lublin-Wielącza: Urząd Gminy Radecznica, 2013.

Akta sejmikowe Ziemi Chełmskiej 1572-1668, oprac. W. Bondyra, H. Gmiterek, J. Ternes, Lublin: Archiwum Państwowe w Lublinie, 2013.

S. Jadczak, Historia sybiraków z Chmielowa, Chmielów: OWD Express Press, 2013.

R. Suszek, Kolano na Podlasiu i jego dzieje, Lublin: PROQURAT Andrzej Prokurat, 2013.

S. Czuryło, Moje spojrzenie na świat, Kostry: Stefania Czuryło, 2013.

I. Wlazłowska, Podziel się tym co masz, Lublin: Polskie Radio Lublin i System Graf, 2013.

M. Giermakowski, Zamoy to My. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, Lublin: II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, 2013.

A. Ignatowicz i in., Powiat Parczewski – Ekologia w obiektywie / Parczew District – Ecology in focus, Parczew: Powiat Parczewski, 2013.

Krwawa środa. 3 listopada 1943 w pamięci świadków. Wybór wspomnień i oprac. K. Czuryszkiewicz, B. Siwek-Ciupak, Lublin: Państwowe Muzeum na Majdanku, 2013.

The Book of the City of Lublin / Księga Miasta Lublina, oprac. J. Dehnel, tłum. B. Wójcik, Lublin: Stowarzyszenie Kulturalne Grupa Project / Wydawnictwo Episteme, 2013.

Mama bajkopisarka, pomysł i koord. M. Nowak, Lublin: Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, 2013.

Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek. Monografia kartograficzna / Roztocze National Park – Environment and Human Being. Cartographic monograph, red. K. Kałamucki, T. Grabowski, 2013.

Ocalić od zapomnienia. Śpiewnik starozamojski, praca zbior., red. M. Kiszka, Stary Zamość: Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, 2013.

M. Głazik, Ostatni pan na Bychawie. Antoni Budny (1861-1943), Bychawa: Bychawskie Towarzystwo Regionalne, 2013.

Powiat Lubelski – naturalnie / Lublin District – Naturally, tłum. P. Szczypa, b. m.: Powiat Lubelski / Wydawnictwo Episteme, b. d.

Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek, red. R. Reszel, T. Grądziel, 2013.

Renesans Lubelski / The Lublin Renaissance, red. L. Dulik, fot. A. Bujak i M. Bujak, Lublin: Boni Libri, 2013.

A. Tittenbrun, Skład gatunkowy i struktura lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2013.

E. Wilkowski, Solidarność na terenie województwa bialskopodlaskiego w latach 1980-1989, Biała Podlaska: Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, 2013

Tam śpiewać i płakać do woli. Antologia poezji gminy Stary Zamość, praca zbior., red. M. Kiszka, Stary Zamość: Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, 2013.

E. Hałasa, Malarstwo, [Zwierzyniec]: Wydawnictwo Lipiec, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, 2013.