Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Imprezy 2018 Lubelski Festiwal Nauki w WBP zakończony

Lubelski Festiwal Nauki w WBP zakończony

W dniach 16-21 września Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie włączyła się w przedsięwzięcia XV Lubelskiego Festiwalu Nauki. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Człowiek inspiracją nauki”. W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki w WBP im. H. Łopacińskiego odbyły się m.in. wystawy, konferencja naukowa, wykłady i prelekcje.

Festiwal rozpoczął Piknik Naukowy

Dużym powodzeniem cieszyły się projekty „harcerskie”, przygotowane z okazji 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego

W Oddziale dla Dzieci - we współpracy z - zrealizowano projekt: „O obrotach... - astronomiczne i ekonomiczne odkrycia superbohatera z Torunia. Młodzi uczestnicy spotkania poznali Kopernika jako ekonomistę i „lekarza pieniądza”, stojącego na straży wartości i jakości pieniądza. Dowiedzieli się także, jak wyglądała szkoła, do której chodził młody Mikołaj (bez tornistra) oraz dlaczego nazywamy go człowiekiem renesansu. Na koniec warsztatów dzieci wykonywały obracające się zabawki: wirujące bączki i kolorowe spinery z papieru. Projekt realizowały Magdalena MorekJoanna Żelazowska (Oddział dla Dzieci) oraz Ewa WaszkiewiczMarek Momot (Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie).

19 września odbył się wykład ''Józef Piłsudski w odsłonach lubelskich (kreacja – propaganda – legenda)
19 września odbył się wykład "Józef Piłsudski w odsłonach lubelskich (kreacja – propaganda – legenda)''. Projekt zrealizowała dr Agnieszka Prymak-Sawic (Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie)
Słuchaczy przywitała Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)
Słuchaczy przywitała Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)
Dr Agnieszka Prymak-Sawic
Dr Agnieszka Prymak-Sawic
   19 września odbył się wykład ''Józef Piłsudski w odsłonach lubelskich (kreacja – propaganda – legenda)''. Projekt zrealizowała dr Agnieszka Prymak-Sawic (Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie) 19 września odbył się wykład ''Józef Piłsudski w odsłonach lubelskich (kreacja – propaganda – legenda)''. Projekt zrealizowała dr Agnieszka Prymak-Sawic (Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie) 19 września odbył się wykład ''Józef Piłsudski w odsłonach lubelskich (kreacja – propaganda – legenda)''. Projekt zrealizowała dr Agnieszka Prymak-Sawic (Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie) 20 września odbył się wykład ''Rękopisy cyryliczne w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie''. Projekt zrealizował dr Aleksander Baran (Dział Zbiorów Specjalnych) 20 września odbył się wykład ''Rękopisy cyryliczne w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie''. Projekt zrealizował dr Aleksander Baran (Dział Zbiorów Specjalnych)
20 września odbył się wykład "Rękopisy cyryliczne w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie". Projekt zrealizował dr Aleksander Baran (Dział Zbiorów Specjalnych)
20 września odbył się wykład ''Rękopisy cyryliczne w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie''. Projekt zrealizował dr Aleksander Baran (Dział Zbiorów Specjalnych) 20 września odbył się wykład ''Rękopisy cyryliczne w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie''. Projekt zrealizował dr Aleksander Baran (Dział Zbiorów Specjalnych) 20 września odbył się wykład ''Rękopisy cyryliczne w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie''. Projekt zrealizował dr Aleksander Baran (Dział Zbiorów Specjalnych) 20 września odbył się wykład ''Rękopisy cyryliczne w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie''. Projekt zrealizował dr Aleksander Baran (Dział Zbiorów Specjalnych)
21 września odbył się wykład ''Od Lipca do Października. Kultura muzyczna Lublina w latach 1944-56''. Projekt zrealizował Jarosław Sawic (Dział Udostępniania Zbiorów)
21 września odbył się wykład "Od Lipca do Października. Kultura muzyczna Lublina w latach 1944-56". Projekt zrealizował Jarosław Sawic (Dział Udostępniania Zbiorów)
Jarosław Sawic
Jarosław Sawic
W wykładzie wzięły udział m.in. prof. dr hab. Jadwiga Mizińska i dr Anna Teresa Łukowska W wykładzie wzięły udział m.in. prof. dr hab. Jadwiga Mizińska i dr Anna Teresa Łukowska
W wykładzie wzięły udział m.in. prof. dr hab. Jadwiga Mizińska i dr Anna Teresa Łukowska
W wykładzie wzięły udział m.in. prof. dr hab. Jadwiga Mizińska i dr Anna Teresa Łukowska 21 września odbył się wykład ''Od Lipca do Października. Kultura muzyczna Lublina w latach 1944-56''. Projekt zrealizował Jarosław Sawic (Dział Udostępniania Zbiorów)  Na 10 pierwszych pań, które przybyły na wykład, czekała niespodzianka – czerwone goździki
Na 10 pierwszych pań, które przybyły na wykład, czekała niespodzianka – czerwone goździki
21 września odbył się wykład ''Od Lipca do Października. Kultura muzyczna Lublina w latach 1944-56''. Projekt zrealizował Jarosław Sawic (Dział Udostępniania Zbiorów) 21 września odbył się wykład ''Od Lipca do Października. Kultura muzyczna Lublina w latach 1944-56''. Projekt zrealizował Jarosław Sawic (Dział Udostępniania Zbiorów) 21 września odbył się wykład ''Od Lipca do Października. Kultura muzyczna Lublina w latach 1944-56''. Projekt zrealizował Jarosław Sawic (Dział Udostępniania Zbiorów) 21 września odbył się wykład ''Od Lipca do Października. Kultura muzyczna Lublina w latach 1944-56''. Projekt zrealizował Jarosław Sawic (Dział Udostępniania Zbiorów) 21 września odbył się wykład ''Od Lipca do Października. Kultura muzyczna Lublina w latach 1944-56''. Projekt zrealizował Jarosław Sawic (Dział Udostępniania Zbiorów)   W wykładzie wzięły udział m.in. prof. dr hab. Jadwiga Mizińska i dr Anna Teresa Łukowska

Fot. D.J. Mościbrodzka, K. Stanek