Link - profil WBP na Facebook.com Link - Biuletyn Informacji Publicznej

Start Archiwum Imprezy 2018 Fotorelacja z XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

Fotorelacja z XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

8 maja 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie zainaugurowano obchody XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA.

Otwarcie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek poprzedziła gra miejska „Wybitni lublinianie w czasach niewoli i odzyskania niepodległości przez Polskę” przygotowana przez Lubelską Lokalną Organizację Turystyczną oraz Katedrę Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jeden z przystanków gry miejskiej został zlokalizowany w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Gra miejska ''Wybitni lublinianie w czasach niewoli i odzyskania niepodległości przez Polskę''


8 maja odbyło się otwarte spotkanie Klubu Literackiego „U Hieronima”. Klub skupia seniorów na cotygodniowych spotkaniach w Bibliotece. Prelegentami są ludzie kultury i nauki Lublina. Opiekę merytoryczną sprawują: Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zajęcia Klubu organizują pracownicy Działu Informacji i Promocji WBP

Gośćmi spotkania poświęconego Festiwalowi ''Miasto Poezji'' byli: Joanna Zętar i Grzegorz Jędrek (Ośrodek ''Brama Grodzka – Teatr NN'') Gośćmi spotkania poświęconego Festiwalowi ''Miasto Poezji'' byli: Joanna Zętar i Grzegorz Jędrek (Ośrodek ''Brama Grodzka – Teatr NN'')
Gośćmi spotkania poświęconego Festiwalowi „Miasto Poezji” byli: Joanna ZętarGrzegorz Jędrek (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)
Gośćmi spotkania poświęconego Festiwalowi ''Miasto Poezji'' byli: Joanna Zętar i Grzegorz Jędrek (Ośrodek ''Brama Grodzka – Teatr NN'') Gośćmi spotkania poświęconego Festiwalowi ''Miasto Poezji'' byli: Joanna Zętar i Grzegorz Jędrek (Ośrodek ''Brama Grodzka – Teatr NN'') Gośćmi spotkania poświęconego Festiwalowi ''Miasto Poezji'' byli: Joanna Zętar i Grzegorz Jędrek (Ośrodek ''Brama Grodzka – Teatr NN'') Gośćmi spotkania poświęconego Festiwalowi ''Miasto Poezji'' byli: Joanna Zętar i Grzegorz Jędrek (Ośrodek ''Brama Grodzka – Teatr NN'') Gośćmi spotkania poświęconego Festiwalowi ''Miasto Poezji'' byli: Joanna Zętar i Grzegorz Jędrek (Ośrodek ''Brama Grodzka – Teatr NN'') Gośćmi spotkania poświęconego Festiwalowi ''Miasto Poezji'' byli: Joanna Zętar i Grzegorz Jędrek (Ośrodek ''Brama Grodzka – Teatr NN'') Gośćmi spotkania poświęconego Festiwalowi ''Miasto Poezji'' byli: Joanna Zętar i Grzegorz Jędrek (Ośrodek ''Brama Grodzka – Teatr NN'') Gośćmi spotkania poświęconego Festiwalowi ''Miasto Poezji'' byli: Joanna Zętar i Grzegorz Jędrek (Ośrodek ''Brama Grodzka – Teatr NN'') Gośćmi spotkania poświęconego Festiwalowi ''Miasto Poezji'' byli: Joanna Zętar i Grzegorz Jędrek (Ośrodek ''Brama Grodzka – Teatr NN'')


Tego samego dnia w Czytelni Naukowej WBP odbyła się promocja polsko-ukraińskiej antologii poetyckiej Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie, Lublin 2017

Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji) Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)
Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)
Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji) Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji) Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)
 Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji) Andrij Saweneć – tłumacz i redaktor Antologii
Andrij Saweneć – tłumacz i redaktor Antologii
 Promocja polsko-ukraińskiej antologii poetyckiej Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie, Lublin 2017 Promocja polsko-ukraińskiej antologii poetyckiej Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie, Lublin 2017
 W spotkaniu wzięła udział m.in. Ewa Tomanek – kuzynka Józefa Łobodowskiego
W spotkaniu wzięła udział m.in. Ewa Tomanek – kuzynka Józefa Łobodowskiego
 Promocja polsko-ukraińskiej antologii poetyckiej Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie, Lublin 2017 Andrij Saweneć – tłumacz i redaktor Antologii
Mykoła Soboliwskij – autor oprawy graficznej Antologii Mykoła Soboliwskij – autor oprawy graficznej Antologii
Mykoła Soboliwskij – autor oprawy graficznej Antologii
Promocja polsko-ukraińskiej antologii poetyckiej Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie, Lublin 2017 Promocja polsko-ukraińskiej antologii poetyckiej Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie, Lublin 2017 Promocja polsko-ukraińskiej antologii poetyckiej Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie, Lublin 2017 Promocja polsko-ukraińskiej antologii poetyckiej Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie, Lublin 2017
Swoje wiersze, zamieszczone w tomie, zaprezentowali: Urszula Gierszon... Swoje wiersze, zamieszczone w tomie, zaprezentowali: Urszula Gierszon...
Swoje wiersze, zamieszczone w tomie, zaprezentowali: Urszula Gierszon...
Anna Łyczewska... Anna Łyczewska...
Anna Łyczewska...
...oraz red. Waldemar Michalski
...oraz red. Waldemar Michalski
 Promocja polsko-ukraińskiej antologii poetyckiej Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie, Lublin 2017 Promocja polsko-ukraińskiej antologii poetyckiej Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie, Lublin 2017
 Promocja polsko-ukraińskiej antologii poetyckiej Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie, Lublin 2017 Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych – wręczył upominek dla Soni, córki Andrija Sawenecia
Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych – wręczył upominek dla Soni, córki Andrija Sawenecia


9 maja w Galerii WBP odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych

9 maja w Galerii WBP odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Gości przywitał Andrzej Zieliński – Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Gości przywitał Andrzej Zieliński – Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
Anna Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego i Tadeusz Sławecki – Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego
Anna Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego i Tadeusz Sławecki – Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego
Wystąpienie Anny Augustyniak – Sekretarza Województwa Lubelskiego Wystąpienie Anny Augustyniak – Sekretarza Województwa Lubelskiego
Wystąpienie Anny Augustyniak – Sekretarza Województwa Lubelskiego
Wystąpienie Anny Augustyniak – Sekretarza Województwa Lubelskiego Wystąpienie Anny Augustyniak – Sekretarza Województwa Lubelskiego
Dariusz Kiszczak - Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Dariusz Kiszczak - Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie reprezentował Marcin Furman (Dział Instrukcyjno-Metodyczny) Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie reprezentował Marcin Furman (Dział Instrukcyjno-Metodyczny)
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie reprezentował Marcin Furman (Dział Instrukcyjno-Metodyczny)
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie reprezentował Marcin Furman (Dział Instrukcyjno-Metodyczny) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych


10 maja odbył się wykład otwarty z cyklu „Inspiratornia” - „Biblioteka Nowa w Drodze”. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP)

10 maja odbył się wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP)
Gości spotkania przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych Gości spotkania przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
Gości spotkania przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
Gości spotkania przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
Paweł Kordybacha(Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Paweł Kordybacha(Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP)
Paweł Kordybacha (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP)
Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP)
Joanna Chapska (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP)
Joanna Chapska (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP)
Małgorzata Pieczykolan (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP)
Małgorzata Pieczykolan (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP)
Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP) Wykład otwarty z cyklu ''Inspiratornia'' - ''Biblioteka Nowa w Drodze''. Relację z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach przygotowali: Paweł Kordybacha oraz Grzegorz Winnicki (Dział Instrukcyjno- Metodyczny WBP)


11 maja w Czytelni Zbiorów Specjalnych odbyła się promocja książek z cyklu „Biblioteka Klasyczna Wydziału Filozofii KUL”: Mieczysław Albert Krąpiec, Teodycea. Problem poznawalności istnienia Boga, red. Paweł Gondek, Anna Czajczyk, Lublin, Wydawnictwo KUL 2017 oraz Logika – filozofia – człowiek. Edycja pism Stanisław Kamińskiego i Jerzego Kalinowskiego, red. Agnieszka Lekka-Kowalik, Konrad Zaborowski, Lublin, Wydawnictwo KUL 2017

11 maja w Czytelni Zbiorów Specjalnych odbyła się promocja książek z cyklu „Biblioteka Klasyczna Wydziału Filozofii KUL”: Mieczysław Albert Krąpiec, Teodycea. Problem poznawalności istnienia Boga, red. Paweł Gondek, Anna Czajczyk, Lublin, Wydawnictwo KUL 2017 oraz Logika – filozofia – człowiek. Edycja pism Stanisław Kamińskiego i Jerzego Kalinowskiego, red. Agnieszka Lekka-Kowalik, Konrad Zaborowski, Lublin, Wydawnictwo KUL 2017. Gości spotkania przywitała Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)
Gości spotkania przywitała Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)
Dr hab. Monika Walczak, prof.. KUL – Dziekan Wydziału Filozofii KUL, prof. dr hab. Agnieszka Kijewska – koordynator grantu Lubelska Szkoła Filozoficzna oraz Tadeusz Sławecki – Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego
Dr hab. Monika Walczak, prof.. KUL – Dziekan Wydziału Filozofii KUL, prof. dr hab. Agnieszka Kijewska – koordynator grantu Lubelska Szkoła Filozoficzna oraz Tadeusz Sławecki – Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego
Promocja książek z cyklu ''Biblioteka Klasyczna Wydziału Filozofii KUL''
Dr hab. Bożena Czarnecka-Rej i dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
Dr hab. Bożena Czarnecka-Rej i dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Dr hab. Monika Walczak, prof.. KUL – Dziekan Wydziału Filozofii KUL
Dr hab. Monika Walczak, prof.. KUL – Dziekan Wydziału Filozofii KUL
Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska – koordynator grantu Lubelska Szkoła Filozoficzna Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska – koordynator grantu Lubelska Szkoła Filozoficzna
Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska – koordynator grantu Lubelska Szkoła Filozoficzna
Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska – koordynator grantu Lubelska Szkoła Filozoficzna Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska – koordynator grantu Lubelska Szkoła Filozoficzna Promocja książek z cyklu ''Biblioteka Klasyczna Wydziału Filozofii KUL'' Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska – koordynator grantu Lubelska Szkoła Filozoficzna Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska – koordynator grantu Lubelska Szkoła Filozoficzna
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk przybliżył postać o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk przybliżył postać o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk przybliżył postać o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk przybliżył postać o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk przybliżył postać o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP Promocja książek z cyklu ''Biblioteka Klasyczna Wydziału Filozofii KUL'' Promocja książek z cyklu ''Biblioteka Klasyczna Wydziału Filozofii KUL''
Dr Stanisław Majdański przybliżył sylwetki ks. prof. Stanisława Kamińskiego i prof. Jerzego Kalinowskiego Dr Stanisław Majdański przybliżył sylwetki ks. prof. Stanisława Kamińskiego i prof. Jerzego Kalinowskiego
Dr Stanisław Majdański przybliżył sylwetki ks. prof. Stanisława Kamińskiego i prof. Jerzego Kalinowskiego
Dr Stanisław Majdański przybliżył sylwetki ks. prof. Stanisława Kamińskiego i prof. Jerzego Kalinowskiego
Dr Anna Czajczyk – redaktor jednej z prezentowanych publikacji Dr Anna Czajczyk – redaktor jednej z prezentowanych publikacji
Dr Anna Czajczyk – redaktor jednej z prezentowanych publikacji
Głos zabrał m.in. dr Maciej Zięba
Głos zabrał m.in. dr Maciej Zięba


15 maja w Galerii WBP odbyło się VIII Lubelskie Forum Bibliotekarzy
ZOBACZ FOTORELACJĘ
ZOBACZ MATERIAŁ "PANORAMY LUBELSKIEJ"


15 maja w Czytelni Zbiorów Specjalnych odbył się otwarty pokaz zbiorów specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie „Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze". Pokaz przygotowali: Katarzyna PodkowińskaAleksander Baran (Dział Zbiorów Specjalnych)

15 maja w Czytelni Zbiorów Specjalnych odbył się otwarty pokaz zbiorów specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze''. Pokaz przygotowali: Katarzyna Podkowińska i Aleksander Baran (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych) Pokaz zbiorów specjalnych ''Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze'', przygotowany przez Katarzynę Podkowińską i Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych)


17 maja w Galerii WBP odbył się wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli.

Biennale jest cykliczną formą prezentacji najnowszych dokonań plastycznych pracowników oświaty, będąca jednocześnie konfrontacją postaw twórczych i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Spełnia również rolę integracji środowiska pracowników oświaty. Wystawa będzie czynna od 8 maja do 4 czerwca w godzinach pracy Biblioteki.

17 maja w Galerii WBP odbył się wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli. 17 maja w Galerii WBP odbył się wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli. 17 maja w Galerii WBP odbył się wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli.
W imprezie wziął udział m.in. Sławomir Broniarz – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
W imprezie wziął udział m.in. Sławomir Broniarz – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli
Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Sławomir Broniarz – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Adam Sosnowski – Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Sławomir Broniarz – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Adam Sosnowski – Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli
Wystąpienie Adama Sosnowskiego – Prezesa Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Wystąpienie Adama Sosnowskiego – Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
Wystąpienie Adama Sosnowskiego – Prezesa Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
   Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli  Wystąpienie Adama Sosnowskiego – Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli
Sławomir Broniarz – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego i dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
Sławomir Broniarz – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego i dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli  Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli
Dr Wojciech Mendzelewski - Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków Dr Wojciech Mendzelewski - Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
Dr Wojciech Mendzelewski - Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli
Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli
Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli
Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego wręczyła Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego wręczyła Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego wręczyła Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Nagrodę Specjalną Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wręczył Tadeusz Sławecki – Dyrektor WBP Nagrodę Specjalną Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wręczył Tadeusz Sławecki – Dyrektor WBP
Nagrodę Specjalną Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wręczył Tadeusz Sławecki – Dyrektor WBP
Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli
Wystąpienie Sławomira Broniarza – Prezesa Związku Nauczycielska Polskiego Wystąpienie Sławomira Broniarza – Prezesa Związku Nauczycielska Polskiego
Wystąpienie Sławomira Broniarza – Prezesa Związku Nauczycielska Polskiego
Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wręczył Sławomirowi Broniarzowi i Adamowi Sosnowskiemu pamiątkowe medale wybite z okazji 110.lecia Książnicy Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wręczył Sławomirowi Broniarzowi i Adamowi Sosnowskiemu pamiątkowe medale wybite z okazji 110.lecia Książnicy
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wręczył Sławomirowi BroniarzowiAdamowi Sosnowskiemu pamiątkowe medale wybite z okazji 110.lecia Książnicy
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wręczył Sławomirowi Broniarzowi i Adamowi Sosnowskiemu pamiątkowe medale wybite z okazji 110.lecia Książnicy Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wręczył Sławomirowi Broniarzowi i Adamowi Sosnowskiemu pamiątkowe medale wybite z okazji 110.lecia Książnicy
Gratulacje dla Artystów składa Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Gratulacje dla Artystów składa Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Akcent muzyczny Akcent muzyczny
Akcent muzyczny
  Akcent muzyczny Akcent muzyczny Akcent muzyczny Akcent muzyczny Akcent muzyczny Akcent muzyczny Akcent muzyczny Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Wernisaż XVI Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli

Materiał "Panoramy Lubelskiej"


Tego samego dnia w Czytelni Naukowej Biblioteki odbyła się prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego „Lepsza nam kula niźli takie życie!” Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku (Lublin 2018) oraz Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku (Lublin 2018)

 Tego samego dnia w Czytelni Naukowej Biblioteki odbyła się Prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego ''Lepsza nam kula niźli takie życie!'' Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku (Lublin 2018) oraz Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku (Lublin 2018). Gości spotkania przywitała Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji) Gości spotkania przywitała Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)
Gości spotkania przywitała Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)
Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski
Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski
Prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego Prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego Prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego Prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego Prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego Prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego
Dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych podziękował za spotkanie i prezentację Dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych podziękował za spotkanie i prezentację
Dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora WBP ds. Merytorycznych podziękował za spotkanie i prezentację
Prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego Prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego Prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego Prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego Prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego Prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego Prezentacja książek prof. dra hab. Eugeniusza Niebelskiego

Relacja TVP Lublin (od 00:13:05)


Dziękujemy za udział w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i zapraszamy za rok!

 

Fot. D.J. Mościbrodzka, M. Tomasik, A. Kozioł