Start

Podczas uroczystości która odbyła się 8 sierpnia br., w Galerii WBP w Lublinie wręczono jubileuszową XX Nagrodę im. Anny Platto.

Nagroda przyznawana jest najlepszej bibliotekarce z województwa lubelskiego, wyróżniającej się w pracy z młodzieżą i dziećmi oraz popularyzacji czytelnictwa dziecięcego. Uroczystość współorganizowana jest przez WBP im. H. Łopacińskiego, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz prywatnych sponsorów. Uroczystość została objęta honorowym patronatem Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego. Nominowane do Nagrody w 2014 roku były: Wioletta Wójtowicz-Wicińska – BPG Hańsk, powiat włodawski (od lewej), Zofia Pyrz Dyrektor GBP w Lubyczy Królewskiej, powiat tomaszowski, Joanna Orzeszko – MBP we Włodawie, Halina Kurek Dyrektor MBP w Hrubieszowie

Laureatką Nagrody im. Anny Platto za 2014 rok, decyzją Komisji powołanej przez Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego, została Joanna Orzeszko z Oddziału dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawi.

Gratulujemy!!!

 

Noc Uniwersytetów – projekt: Biblioteka dla każdego

30 maja 2014 r., godz. 19.00 – 24.00

Serdecznie zapraszamy na nasze imprezy

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego, Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej; ul. Akademicka 15, Lublin

 

 

Tytuł projektu

 

Opis

Koordynator

Godzina

Sala

   Biblioteki potrafią zachwycić

  Wirtualna wycieczka po najciekawszych bibliotekach świata!

Agnieszka Penar

 Cyklicznie
od 19.00 do 24.00

Parter biblioteki

   Skrzynka życzeń czytelników

  Chcesz coś zmienić w bibliotece? Napisz nam o tym!

Irmina Padzińska

Od 19.00 do 24.00

Parter biblioteki

   Amnestia dla czytelników Biblioteki   UP

  Przyjmiemy wszystkie „przeterminowane” książki!

Bartek Boćkowski

Dyżur

 w wypożyczalni

do 24.00

Parter biblioteki

   Bestsellery w księgozbiorze biblioteki

  Nasze najciekawsze tytuły!

Renata Lewińska

40 min

Parter biblioteki

   Zawody na orientację w bibliotece UP

  Liczy się szybkość, ale przede wszystkim: spostrzegawczość!

Adriana Sobczak

 

20:00

40 min

Parter biblioteki

   Jak zostać Bookrosserem

  Bookcrosing bez tajemnic!

Jak zarejestrować książkę w portalu i jak śledzić jej losy?

Tadeusz Karmelita

 

19:00, 21:00, 23:00  20 min

Parter biblioteki

   Świetlny ogród i wielcy przyrodnicy

  Ogród na tarasie biblioteki rozświetlą lampiony i pojawi się tam ścieżka Wielkich Przyrodników.

Monika Szarama

 

Od 20.00 do 23.30

Taras biblioteki

   Książki w alfabecie Braille’a

  Sposoby docierania do źródeł informacji przez osoby niewidome.

Anna Starek

Od 19.00 do 19.45

Informatorium

   Grajmy w tę noc

  Zapraszamy na rozgrywki różnych gier planszowych!

Maria Gil

 

Od 20.00 do 24.00

Informatorium

   Myśli nieuczesane

  Zapraszamy do losowania cytatów znanych myślicieli, filozofów, artystów.

Katarzyna Stafińska

Od 19.00 do 24.00

Informatorium

   Wymarłe gatunki zwierząt 2D

  Zobacz jak wyglądała m.in. alka olbrzymia, ptak dodo, mastodont, nosorożec włochaty czy delfin chiński.

Paulina Studzińska - Jaksim

 Od 19.00 do 24.00

Hol obok informatorium

   O naturze słowem – czytanie z VIP-ami

  O naturze, pięknej i niezwykłej, ze swoich ulubionych książek przyrodniczych i bajek opowiedzą nam lubelscy V.I.P

Paulina Studzińska - Jaksim

Od 21.00 do 23.00

Taras biblioteki

   Tajemnice Chin i pisma chińskiego – słowa i obrazy ukryte w znakach

  Warsztaty z rodowitym Chińczykiem, lektorem języka mandaryńskiego oraz przewodnikiem po najciekawszych zakątkach Chin.

Dagmara Mischlich

 

Od 20.00 do 22.00

sala 418

   Niech no tylko zakwitną jabłonie

  Zapraszamy na wystawę zdjęć i czasopism, a także do degustacji smakołyków z jabłek

Ilona Stańczak

Bartek Boćkowski

Irmina Padzińska

Od 19.00 do 24.00

Korytarz na parterze

 

 

 

Opinia SBP nt. projektu rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego

 

Poniższa opinia nt. projektu rozporządzenia w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego, została przesłana do Pani Ziny Jarmoszuk, Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dniu 13 kwietnia 2012 r.:

W odpowiedzi na pismo nr DMP/1199/12/AG z dnia 28 marca 2012 r. dotyczące projektu rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przedstawia opinię.

Zagadnienia Narodowego Zasobu Bibliotecznego były od wielu lat poruszane w środowisku bibliotekarskim. Chciałabym przypomnieć organizowane przez SBP we współpracy z Centralną Biblioteką Wojskową i Biblioteka Narodową w ostatnich latach konferencje nt. NZB (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), w trakcie których przedstawiciele bibliotek tworzących NZB prezentowali problemy nurtujące biblioteki gromadzące te zbiory. Materiały i wnioski z tych spotkań były przekazywane do MKiDN. Wśród poruszanych spraw do najważniejszych należą m.in. brak koncepcji NZB, brak jednoznacznych kryteriów zaliczania zbiorów do NZB, liczby egzemplarzy danego tytułu, tworzenie centralnego katalogu NZB, ochrona i konserwacja zbiorów zaliczanych do NZB, a także zapewnienie pomocy resortu kultury dla organizatorów bibliotek w zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa NZB, np. w postaci ogłoszenia specjalnego programu operacyjnego MKiDN.

W obecnej postaci projekt zawiera nieprecyzyjne sformułowania oraz propozycje działań kosztownych, lecz nieefektywnych i nierealnych do wykonania w określonych 

w Rozporządzeniu ramach czasowych. Brakuje też określenia zasad (choćby najogólniejszych) regulujących włączanie zbiorów bibliotek lub ich części do NZB.

Uwagi ogólne:

·         brak definicji NZB określającej  cele tego projektu i wynikające stąd zadania,

·         brak propozycji tworzenia komputerowego katalogu NZB, który zawierałby opisy zbiorów tworzących NZB i ich lokalizacje. A to główne narzędzie informacji o NZB i sprawa kluczowa dla ustalenia jak duży jest ten zasób i co konkretnie wchodzi w jego skład. Dziś po upływie 15 lat od rozporządzenia w 1997 r. nadal niewiele wiemy na ten temat,

·         brak ustaleń dotyczących trybu opracowania, składania i rozpatrywania aplikacji do NZB dla bibliotek wymienionych w załączniku do Rozporządzenia,

·         brak określenia zasad współpracy, przepływu informacji i wymiany doświadczeń między bibliotekami tworzącymi NZB. Dotychczasowe wnioski z konferencje nt. NZB współorganizowane przez SBP potwierdziły potrzebę takich relacji,

·         brak obowiązku składania sprawozdań bibliotek uczestniczących w NZB o stanie ochrony zbiorów i ich inwentaryzacji.

Uwagi szczegółowe:

§ 2

Kryteria zaproponowane są tak ogólne, że będą generować dowolne interpretacje, godząc tym samym w spójność i logikę tworzenia zasobu. Czym bowiem różni się wartość historyczna od wartości archiwalnej publikacji? Czym mierzyć wartość naukową 

lub artystyczną? Czy (wobec braku kryterium językowego i tematycznego) należy do NZB zaliczać cenne i ciekawe publikacje innych narodów i w jakim zakresie? Te wątpliwości można łatwo rozwiać – wystarczy sięgnąć po Ogólne założenia programowe i organizacyjne Narodowego Zasobu Bibliotecznego opracowane 17 czerwca 1977 r., kiedy idea NZB powstała, czy do Kryteriów NZB opracowanych w BN w 2009 r. W wyniku wielu dyskusji proponujemy, aby w skład NZB weszły:

1.       całość polskiego dorobku wydawniczego podlegająca obowiązkowi wieczystego archiwizowania zgodnie z przepisami o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

2.       przechowywane w bibliotekach określonych na podstawie art. 11 pkt. 2

a.       zabytkowe materiały biblioteczne polskie i obce, przedstawiające unikatowe wartości dla historii, nauki i kultury;

b.       kolekcje historyczne w całości lub w określonych fragmentach.

§ 4

Każdy, kto zna realia przechowywania zbiorów w magazynach polskich bibliotek wie, że zapis § 4 o konieczności wydzielania części zbiorów może być zrealizowany tylko w mniejszych bibliotekach i przy niewielkiej ilości zbiorów wchodzących w skład NZB. W dużych bibliotekach to po prostu niewykonalne. Chyba, że zastosujemy odpowiednie oznakowanie zbiorów, co wizualnie wyodrębni je w magazynie. Ponadto z doświadczeń polskich bibliotek wynika, że jeśli nie mamy odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeń typu skarbiec, to w przypadku rożnego rodzaju katastrof cenne zbiory rozproszone w magazynie są bardziej bezpieczne od zbiorów, które zgromadziliśmy w jednym miejscu. 

§ 5

Kategorie zbiorów w § 5 też budzą zastrzeżenia.  Razi użycie potocznych nazw: „książki” i „czasopisma” zamiast fachowych „druków zwartych” i „ druków ciągłych”, zwłaszcza, ze te ostatnie maja większy od nazw potocznych zakres formalny. Trudno  też zrozumieć powody rozszerzenia cezury czasowej dla „książek i czasopism” aż do XXI w. Do tej pory stanowił ją r.1945. Zbiory powstałe później i uważane za współczesne nie były objęte szczególną ochroną i nie stosowano do nich ograniczeń przy udostępnianiu ( 85 % czytelników korzysta właśnie ze zbiorów współczesnych). Zaproponowana cezura czasowa utrudni czytelnikom dostęp do nich i zmniejszy ofertę bibliotek. Poza tym wśród zbiorów specjalnych brak muzykaliów czy zbiorów technicznych (normy, patenty) oraz zbiorów wizualnych (fotografie) i multimedialnych (analogicznie do zbiorów dźwiękowych i audiowizualnych).

Naszym zdaniem enumerację wszystkich typów dokumentów przechowywanych w bibliotekach (§ 4) należy zastąpić pojęciem „materiały biblioteczne” oraz „kolekcje historyczne”. Zakres znaczeniowy materiałów bibliotecznych jest określony w Ustawie o bibliotekach, nie ma więc potrzeby wymieniać w Rozporządzeniu wszystkich rodzajów zbiorów bibliotecznych.

§ 6

Zalecenie dotyczące inwentaryzowania zbiorów zaliczonych do NZB „w postaci elektronicznej” jest niejasne. Wszystkie zbiory są inwentaryzowane zgodnie z zasadami ewidencji materiałów bibliotecznych (Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r.). Większość bibliotek tworzy nadal inwentarze zbiorów specjalnych (stare druki, rękopisy, itp.) w sposób tradycyjny Czy zapis § 6oznacza tworzenie odrębnych elektronicznych inwentarzy dla NZB, czy też pojęcie „inwentaryzacja” zostało użyte w potocznym rozumieniu jako „spis”? Nawet jeśli przyjmiemy, że chodzi o elektroniczny wykaz rejestrujący zbiory wchodzące do NZB, to w tak krótkim czasie (24 miesięcy) sporządzenie wykazu jest niewykonalne ze względów kadrowych i finansowych w sytuacji, gdy zbiory specjalne polskich bibliotek w niewielkim stopniu są opracowane w komputerowych bazach danych. Pragniemy przypomnieć, że na początku XXI w. oceniono NZB na circa 16 mln jednostek bibliotecznych (badania ankietowe). Zamiast „elektronicznego inwentarza” bardziej użytecznym narzędziem byłby komputerowy centralny katalogu NZB z opisami i lokalizacją zbiorów, z podaniem dłuższego terminu jego realizacji w § 8.

§ 7

Zwracamy uwagę na zbyt daleko idące ograniczenie udostępniania wszystkich zbiorów tworzących NZB ( p.3) . Taki zapis może dotyczyć tylko niektórych kategorii zbiorów lub szczególnie cennych egzemplarzy ( te kategorie trzeba wówczas wymienić), ale nie ogółu zbiorów. Utrudniłoby  to prace wielu grup zawodowych, zwłaszcza studentów i dziennikarzy. Oderwany od rzeczywistości jest tez wymóg wykonania kopii elektronicznych dla wszystkich zbiorów tworzących NZB. To wymaga jeszcze większych sił i środków. I choć takie działania są celowe, to założenie, ze powinny to zostać wykonane do końca 2015 r., jest nie do zrealizowania przez biblioteki.

 

Przedstawiając powyższe uwagi Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest nadal otwarte na współpracę z resortem kultury nad nadaniem takiego kształtu „Rozporządzeniu …” aby sformułowane w nim kryteria zaliczania zbiorów do NZB oraz zasady ochrony tych zbiorów stworzyły bibliotekom właściwe warunki właściwej opieki nad powierzonymi materiałami bibliotecznymi. 

 

Z wyrazami szacunku
Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

W dniu 13 marca 2014 r. Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie w składzie: Marian Butkiewicz, Joanna Chapska, Marcin Furman, Paweł Kordybacha, Małgorzata Pieczykolan, Alicja Rogalska i Grzegorz Winnicki podjął decyzję w sprawie przyznania tytułu „Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2013” w konkursie organizowanym przez Zarząd Główny SBP.

            Do udziału w konkursie zgłoszone zostały 2 kandydatury:

·         Małgorzata Antoniak  – Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

·         Anna Miszczak – Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

            „Lubelskim Bibliotekarzem Roku 2013” została Małgorzata Antoniak

 

Wręczenie nagrody nastąpi w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie podczas obchodów Tygodnia Bibliotek w dn. 8 – 15 maja 2014 r.

Kolejnym etapem konkursy będzie wybór ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku 2013.

Zachęcamy do głosowania na naszą kandydatkę w plebiscycie na portalu www.sbp.pl, który trwać będzie od 10 kwietnia do 14 maja 2014 r.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

Lubelski Bibliotekarz Roku 2013

W imieniu Zarządu Głównego SBP ogłaszamy rozpoczęcie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Bibliotekarza Roku 2013. Kandydatów do tego tytułu znajdziemy wśród kreatywnych i ambitnych bibliotekarzy, którzy w minionym roku potrafili zmienić wizerunek swoich bibliotek tak, aby zaspokoić rosnące oczekiwania użytkowników. To z ich inicjatywy biblioteki modernizują lokale i wyposażenie, unowocześniają metody pracy, stale poszerzają ofertę dla czytelników. Promując ich dokonania promujemy nasz, ważny społecznie, zawód bibliotekarza.

Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować różne typy bibliotek, a oceniane dokonania dotyczyć różnych obszarów aktywności zawodowej. Każdy też może zgłaszać kandydatów pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział w Konkursie. Gorąco zachęcam: rozejrzyjcie się wokół i zgłaszajcie wyróżniających się bibliotekarzy! Pamiętajcie przy tym, ze Bibliotekarz Roku to nagroda za konkretne dokonania w 2013 r., a nie za osiągnięcia z lat minionych.

Info ZG SBP

Regulamin konkursu

szczegóły poniżej

Więcej…

 

Tydzień Bibliotek 2014 pod hasłem: „Czytanie łączy pokolenia”

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2014 r., Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli
czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu
bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje do Jubileuszu „650 lat w służbie książki”, który będzie miał miejsce właśnie w nadchodzącym roku. Dokument z dn. 12 maja 1364 r., wydany przez króla Kazimierza Wielkiego, ustanowił Studium Generale, czyli późniejszą Akademię Krakowską, a wśród pracowników potrzebnych dla jego funkcjonowania wymieniał stacjonariuszy, którzy organizowali wytwarzanie, udostępnianie i rozpowszechnianie kopii ksiąg rękopiśmienniczych, pełniąc tym samym role bibliotekarzy, księgarzy, wydawców. Tę datę uznaje się za początek służby książce w Polsce.

Cały rok 2014 ma przebiegać pod znakiem imprez popularyzujących książkę, czytelnictwo i wiedzę
o zawodach związanych z wytwarzaniem i upowszechnianiem książek. Biblioteki w istotny sposób wpisują się w te obchody, jako miejsce otwarte na każdego czytelnika i promujące literaturę z każdej dziedziny i epoki.

 

 

                               Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego 

       Akademickie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

                         zaprasza na wycieczkę:

 

Jarosław - Przeworsk

21 września 2013 roku (sobota)

 

cena 80 zł.

W cenie: transport autokarem Lux, wejściówki z przewodnikiem, obiad.

W programie: zwiedzanie z przewodnikiem najważniejszych zabytków w Jarosławiu, Muzeum Orsettich, Pałacu Lubomirskich w Przeworsku i najciekawszych obiektów starego miasta oraz wiele innych atrakcji.

Zapisy z wpłatą prosimy składać do 3 września 2013 r. u Marian Butkiewicz - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - obowiązuje kolejność zgłoszeń

- pierwszeństwo mają członkowie SBP, potem ich rodziny oraz osoby zaprzyjaźnione

- przy rezygnacji z wycieczki nieodzowne jest znalezienie na swoje miejsce innej osoby

 

Miło nam poinformować, że nasz kolega dr Marian Butkiewicz, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego, Przewodniczący Koła Akademickiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, wiceprzewodniczący Okręgu Lubelskiego SBP, został członkiem Zarządu Głównego SBP i będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Gratulujemy!!

Do Zarządu Głównego SBP na kadencję 2013-2017 zostali wybrani:

Elżbieta Stefańczyk– okręg mazowiecki

Bednarska Helena – okręg wielkopolski

Błaszczyk Sylwia – okręg śląski

Budyńska Barbara – okręg mazowiecki

Butkiewicz Marian – okręg lubelski

Dąbrowski Andrzej – okręg świętokrzyski

Golczyk Joanna – okręg dolnośląski

Grzelakowska Elżbieta – okręg łódzki

Jagodziński Andrzej – okręg podkarpacki

Kimnes Maja – okręg lubuski

Majewska Mirosława – okręg mazowiecki

Marcinowski Krzysztof – okręg zachodniopomorski

Pasztaleniec-Jarzyńska Joanna – okręg mazowiecki

Przybysz Marzena – okręg mazowiecki

Michał Rogoż – okręg małopolski

 

Do Głównej Komisji Rewizyjnej SBP na kadencję 2013-2017 zostali wybrani:

Janusz Ambroży

Elżbieta Budnik

Urszula Derendarz

Halina Filip

Teresa Leśniak

Halina Matras

Witold Przybyszewski

Marzena Szafińska-Chadała

Elżbieta Zaborowska

 

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP na kadencję 2013-2017 zostali wybrani:

Bolesław Howorka

Janina Jagielska

Alina Misiowa

Elżbieta Pawlicka

Regina Sakrajda

 

Serdecznie gratulujemy!

 

    Anna Ostęp

    Lubelski Bibliotekarz Roku 2012

starszy kustosz, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 
wykształcenie: wyższe rolnicze oraz studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa
26 lat pracy w bibliotece. Animator i instruktor biblioteczny.

Sylwetka Lubelskiego Bibliotekarza Roku

Zachęcamy do głosowania !!!

Link do Głosowania

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości