Start

Okręg Lubelski świętuje 100-lecie… z tej okazji 5 października 2017 r. Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie zorganizował  Konferencję Jubileuszową pt. Aktywni i Kreatywni, w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

 

 

 

Patronat honorowy nad Konferencją Jubileuszową objęli

   

 

Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego

dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

Elżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

 

Konferencję prowadzili Anastazja Śniechowska-Karpińska (BG Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) i Paweł Kordybacha (WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie).

Joanna Chapska – Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie powitała gości i uroczyście otworzyła Konferencję oraz przedstawiła krótki rys historyczny SBP na Lubelszczyźnie.

 

 

 

Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego został wyróżniony dr Marian Butkiewicz, medal wręczyła Anna Augustyniak - Sekretarz Województwa Lubelskiego.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla najaktywniejszych i zasłużonych członków  SBP :

Odznaczenia i nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego

Odznaczenia i nagrody Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

Odznaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego Tadeusz Sławecki wręczył medale okolicznościowe z okazji „110-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego”  

 

Medale okolicznościowe z okazji „110-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego”

 

Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Pawła Kordybachę (WBP im. H. Łopacińskiego, skarbnika Zarządu Okręgu) Nagrodą Okolicznościową.

Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Dyplomem Uznania Zarząd Okręgu SBP w Lublinie

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk przyznał Medal 700-lecia Miasta Lublin dla Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie.

 

Gratulujemy odznaczeń i wyróżnień naszym Koleżankom i Kolegom!  

 

W drugiej części Konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów

Strategia SBP w działalności Stowarzyszenia w latach 2013-2017Barbary Budzyńskiej - sekretarza ZG SBP  - prezentacja

Międzyorganizacyjny transfer wiedzy na przykładzie relacji SBP-Biblioteka dr Marzeny Cichorzewskiej  -   Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej  - prezentacja

Społeczne efekty czytelnictwa – jak SBP i inne organizacje pozarządowe mogą pomagać w budowaniu wspólnotJacka Królikowskiego z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - prezentacja

 

 

 

 

Konferencji towarzyszyła wystawa Lubelskie Szczególne Bibliotekarskie Pamiątki – przygotowana przez Małgorzatę Pieczykolan

 

Konferencja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Sponsorem była Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim

Fotografie Marta Tomasik, oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

 

 

 

 

Zapraszamy na szczegółową fotolerację na stronę:

Fotorelacja z Konferencji Jubileuszowej SBP "Aktywni i Kreatywni"

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgu

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie


Zarząd Oddziału

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie

 

Dyrektor

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

w Lublinie

 

zapraszają na 

 

Konferencję Jubileuszową

 

 Aktywni i Kreatywni

z okazji 100-lecia SBP

Konferencja odbędzie się 5 października 2017 r. o godz. 10.00


w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

im. Hieronima Łopacińskiego

w Lublinie

 

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

Jak to na Kongresie IFLA było …  (Wrocław, 19-25 sierpnia)

 

 

Kongres IFLA każdego roku odbywa się w innym zakątku świata. W tym roku gospodarzem Kongresu był Wrocław, a całe przedsięwzięcie zrealizowano z wielkim rozmachem, z ponad 3 000 uczestnikami ze 130 krajów. Skupił specjalistów, profesjonalistów, praktyków, pasjonatów bibliotekarzy i nie tylko, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, pomysłami. Była to wspaniała okazja do poznania się wzajemnie w międzynarodowej grupie bibliotekarzy. Kongres miał wspaniałą oprawę otwierającą - http://bit.ly/2xDJuPv

Bibliotekarze z bibliotek publicznych mogli wziąć udział w kongresie dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdy mógł sprawdzić swoich sił ubiegając się o stypendium, niezależnie czy był pracownikiem publicznej biblioteki wojewódzkiej, miejskiej czy gminnej.

Dużą szansę też mieli koledzy i koleżanki, którzy zgłosili się, jako wolontariusze. Zdobyli nowe, bezcenne doświadczenie i mieli możliwość pracy w międzynarodowym zespole. Obok 160 wolontariuszy z Polski, przy koordynacji Kongresu pracowali też koledzy bibliotekarze z ponad 40 krajów świata (np. Botswany, Egiptu, Filipin, Jamajki, Japonii, Kenii, Wietnamu) – w sumie około 300 osób. Wolontariusze podczas swojej pracy wykazali się wielkim profesjonalizmem i odpowiedzialnością. Obszerniejsza relacja z wolontariatu na Kongresie we Wrocławiu pojawi się w najbliższym numerze „Dostrzegacza Bibliotecznego”

 

 

Wielość sesji panelowych, spotkań, i wykładów przysparzała trudności, co wybrać i gdzie pójść. Pomocą ogromną była świetnie przygotowana aplikacja.

 

 

Program był zróżnicowany i bogaty, od wykładów stricte zawodowych po wszelkie działania projektowe, kulturalno-oświatowe, edukacyjne, szkoleniowe, rozwiązania architektoniczne, aranżacyjne. Głównym tematem była jednak Globalna Wizja, uczestnicy kongresu mogli wypowiedzieć się od razu.

 

 

Do 30 IX wszyscy mamy szansę oddać głos - https://globalvision.ifla.org/vote/

 

 

Zachwycało też bogactwo pomysłów i projektów prezentowanych na sesji posterowe.

 

 

Bulwar bibliotek również był inspiracją do prezentowania instytucji i jej działalność.

 

 

 

IFLA to 5 intensywnych dni zajęć, wykładów, spotkań, rozmów. Wspaniała okazja do zweryfikowania swojego patrzenia na własną pracę, postrzegania bibliotekarstwa i bibliotek w szerokim tego słowa znaczeniu.

Wspaniałym, integrującym wydarzeniem ludzi książki z całego świata był wieczór kulturalny - http://bit.ly/2x3rFq2

Teraz nadszedł czas, aby uporządkować notatki, zdjęcia i zacząć korzystać z tego bogactwa doświadczeń i materiałów, zebranych na kongresie, a przed wszystkim, żeby się nimi dzielić. Takie było hasło – propagowane przez platynowego sponsora OCLC, które pojawiało się przy aplikacji Kongresu IFLA – because what is known must be shared. Obszerna relacja z Kongresu IFLA znajdzie się w najbliższym numerze "Dostrzegacza Bibliotecznego"

https://vimeo.com/231856176

Kolejny Kongres już na innym kontynencie. Kuala Lumpur czeka - http://bit.ly/2y36wLK

 

Joanna Chapska -stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mariusz Olejarczyk - wolontariusz Kongresu IFLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu, Federacja rozpoczęła powszechną dyskusję on-line na temat najważniejszych wyzwań, z którymi zmierzą się biblioteki w zglobalizowanym świecie zdominowanym przez nowe technologie, czy konflikty społeczne.

Hasło Global Vision Discussion: Tworzymy przyszłość razem - dołącz do nas!

Do 30 września 2017 można wypełnić krótką ankietę na stronie IFLA która jest dostępna także w języku polskim.

https://globalvision.ifla.org/vote/

 

Na podstawie ankiet z całego świata powstanie dokument Globar Vision Report, ogłoszony podczas Światowego Kongresu IFLA w Kuala Lumpur w roku 2018, wytyczający nowe obszary działalności IFLA i bibliotek na następne lata. Dokument stanie się także inspiracją dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

GŁOSUJMY!!!!!

 

 

 

8 sierpnia 2017 roku w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego wręczono Nagrodę im. Anny Platto.

Laureatką XXIII edycji nagrody im. Anny Platto została Iwona Brodzik – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach, powiat łukowski

Do Nagrody nominowane były także:

·         Justyna Bździuch - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie, powiat biłgorajski

·        Anna Czernysz - bibliotekarz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, powiat hrubieszowski

·         Katarzyna Sudół - bibliotekarz z Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku, powiat kraśnicki

     

Uroczystość objął Honorowym Patronatem Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego. Współorganizatorami uroczystości byli Stowarzyszenie Bibliotekarzy Zarząd Okręgu w Lublinie oraz Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

Nagroda im. Anny Platto jest przyznawana od 1995 roku pracownikom bibliotek publicznych województwa lubelskiego za szczególny wkład w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz promocję czytelnictwa. Pomysłodawcą Nagrody jest Zdzisław Bieleń (emerytowany zastępca dyrektora ds. merytorycznych WBP), a fundatorką siostra Patronki – Mirosława Platto.


 

 

 

6 czerwca 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego odbyły się wybory do Zarządu Okręgu w Lublinie na kadencję 2017-2021. Delegaci z całego województwa wybrali nowy skład zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oraz reprezentantów województwa lubelskiego na Krajowy Zjazd Delegatów w Warszawie.

 

Gratulujemy wszystkim wybranym :)

 

ZARZĄD OKRĘGU

Joanna Chapska – przewodnicząca

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Marian Butkiewicz – wiceprzewodniczący

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Anna Biegalska – sekretarz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Paweł Kordybacha – skarbnik

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Artur Borzęcki – członek

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

Emilia Tranda-Andrusiuk - członek

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Małgorzata Zinczuk  - członek

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

KOMISJA REWIZYJNA

Andrzej Rybak  – przewodniczący

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie

Łukasz Jóźwiak  – członek

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego

Ewa Matczuk - członek

Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Monika Kędzierska – członek

Gminna  Biblioteka Publiczna w Urszulinie

Elżbieta Stankiewicz – członek

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Małgorzata Pieczykolan – przewodnicząca

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego

Marcin Furman – członek

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego

Ewa Krukowska – członek

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

 

 

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD SBP

(20-21 X 2017 r.)

 

Artur Borzęcki

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie 

Marian Butkiewicz

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Joanna Chapska

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Paweł Kordybacha

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Małgorzata Pieczykolan

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Delegaci rezerwowi

Elżbieta Świder

Biblioteka Główna UMCS

Małgorzata Zinczuk

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

 

 

 

 

 

VII Lubelskie Forum Bibliotekarzy prowadziła Małgorzata Pieczykolan z Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP, przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie

Nominowane do konkursu „Lubelski Bibliotekarz Roku 2016”: Izabela Kępka – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach i Elżbieta Stankiewicz – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z siedzibą w Mokrem. Dyplomy i kwiaty wręczyli Marian Butkiewicz z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SBP, przewodniczący Oddziału Lubelskiego SBP oraz Tadeusz Sławecki– Dyrektor WBP w Lublinie

Laureatką konkursu „Lubelski Bibliotekarz Roku 2016” została Karolina Suska – Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach (pow. opolski). Nagrody i kwiaty wręczyli laureatce Krzysztof Grabczuk, Marian Butkiewicz, Tadeusz Sławecki Małgorzata Pieczykolan

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie rozstrzygnął konkurs na Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2016. Do konkursu zgłoszone zostały trzy kandydatury:

- Izabela Kępka - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach

- Elżbieta Stankiewicz - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem

- Karolina Suska - dyrektor Gminnej biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach.

 

ZO SBP w Lublinie jednogłośnie przyznał tytuł Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2016 Pani Karolinie Suskiej.

Serdecznie gratulujemy!

 

Karolina Suska

Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach (pow. opolski)

 

 

Karolina Suska jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studiów podyplomowych na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na UMCS w Lublinie. Ukończyła także Akademię Liderów Kultury, uczestniczyła w Programie Liderzy PAFW, a aktualnie jest słuchaczką Szkoły Tutoringu. Od 2013 r. pełni funkcję Dyrektora GBiDK w Łaziskach, samodzielnej biblioteki z rozszerzonymi zadaniami ośrodka kultury.

 

Więcej…

 

16 lutego 2017 r. odbyły się wybory do Zarządu Oddziału w Lublinie. Został wybrany nowy zarząd oraz komisja rewizyjna.

 

Gratulujemy wszystkim wybranym :)

 

ZARZĄD ODDZIAŁU:

Marian Butkiewicz - przewodniczący
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Joanna Chapska - wiceprzewodnicząca
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Grzegorz Winnicki - sekretarz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Andrzej Rybak – skarbnik
Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie

Marcin Furman - członek
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Marta Horabik-Piasecka- członek
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Ewa Matczuk - członek
Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Anastazja Śniechowska-Karpińska - członek
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


KOMISJA REWIZYJNA:

Paweł Kordybacha – przewodniczący
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Anna Mikos – członek
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego

Marzena Targońska - członek
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
 

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości