Start

 

 

 

Podczas Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu, Federacja rozpoczęła powszechną dyskusję on-line na temat najważniejszych wyzwań, z którymi zmierzą się biblioteki w zglobalizowanym świecie zdominowanym przez nowe technologie, czy konflikty społeczne.

Hasło Global Vision Discussion: Tworzymy przyszłość razem - dołącz do nas!

Do 30 września 2017 można wypełnić krótką ankietę na stronie IFLA która jest dostępna także w języku polskim.

https://globalvision.ifla.org/vote/

 

Na podstawie ankiet z całego świata powstanie dokument Globar Vision Report, ogłoszony podczas Światowego Kongresu IFLA w Kuala Lumpur w roku 2018, wytyczający nowe obszary działalności IFLA i bibliotek na następne lata. Dokument stanie się także inspiracją dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

GŁOSUJMY!!!!!

 

 

 

8 sierpnia 2017 roku w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego wręczono Nagrodę im. Anny Platto.

Laureatką XXIII edycji nagrody im. Anny Platto została Iwona Brodzik – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach, powiat łukowski

Do Nagrody nominowane były także:

·         Justyna Bździuch - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie, powiat biłgorajski

·        Anna Czernysz - bibliotekarz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, powiat hrubieszowski

·         Katarzyna Sudół - bibliotekarz z Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku, powiat kraśnicki

     

Uroczystość objął Honorowym Patronatem Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego. Współorganizatorami uroczystości byli Stowarzyszenie Bibliotekarzy Zarząd Okręgu w Lublinie oraz Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

Nagroda im. Anny Platto jest przyznawana od 1995 roku pracownikom bibliotek publicznych województwa lubelskiego za szczególny wkład w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz promocję czytelnictwa. Pomysłodawcą Nagrody jest Zdzisław Bieleń (emerytowany zastępca dyrektora ds. merytorycznych WBP), a fundatorką siostra Patronki – Mirosława Platto.


 

 

 

6 czerwca 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego odbyły się wybory do Zarządu Okręgu w Lublinie na kadencję 2017-2021. Delegaci z całego województwa wybrali nowy skład zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oraz reprezentantów województwa lubelskiego na Krajowy Zjazd Delegatów w Warszawie.

 

Gratulujemy wszystkim wybranym :)

 

ZARZĄD OKRĘGU

Joanna Chapska – przewodnicząca

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Marian Butkiewicz – wiceprzewodniczący

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Anna Biegalska – sekretarz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Paweł Kordybacha – skarbnik

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Artur Borzęcki – członek

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

Emilia Tranda-Andrusiuk - członek

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Małgorzata Zinczuk  - członek

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

KOMISJA REWIZYJNA

Andrzej Rybak  – przewodniczący

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie

Łukasz Jóźwiak  – członek

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego

Ewa Matczuk - członek

Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Monika Kędzierska – członek

Gminna  Biblioteka Publiczna w Urszulinie

Elżbieta Stankiewicz – członek

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Małgorzata Pieczykolan – przewodnicząca

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego

Marcin Furman – członek

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego

Ewa Krukowska – członek

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

 

 

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD SBP

(20-21 X 2017 r.)

 

Artur Borzęcki

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie 

Marian Butkiewicz

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Joanna Chapska

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Paweł Kordybacha

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Małgorzata Pieczykolan

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Delegaci rezerwowi

Elżbieta Świder

Biblioteka Główna UMCS

Małgorzata Zinczuk

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

 

 

 

 

 

VII Lubelskie Forum Bibliotekarzy prowadziła Małgorzata Pieczykolan z Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP, przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie

Nominowane do konkursu „Lubelski Bibliotekarz Roku 2016”: Izabela Kępka – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach i Elżbieta Stankiewicz – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z siedzibą w Mokrem. Dyplomy i kwiaty wręczyli Marian Butkiewicz z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SBP, przewodniczący Oddziału Lubelskiego SBP oraz Tadeusz Sławecki– Dyrektor WBP w Lublinie

Laureatką konkursu „Lubelski Bibliotekarz Roku 2016” została Karolina Suska – Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach (pow. opolski). Nagrody i kwiaty wręczyli laureatce Krzysztof Grabczuk, Marian Butkiewicz, Tadeusz Sławecki Małgorzata Pieczykolan

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie rozstrzygnął konkurs na Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2016. Do konkursu zgłoszone zostały trzy kandydatury:

- Izabela Kępka - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach

- Elżbieta Stankiewicz - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem

- Karolina Suska - dyrektor Gminnej biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach.

 

ZO SBP w Lublinie jednogłośnie przyznał tytuł Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2016 Pani Karolinie Suskiej.

Serdecznie gratulujemy!

 

Karolina Suska

Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach (pow. opolski)

 

 

Karolina Suska jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studiów podyplomowych na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na UMCS w Lublinie. Ukończyła także Akademię Liderów Kultury, uczestniczyła w Programie Liderzy PAFW, a aktualnie jest słuchaczką Szkoły Tutoringu. Od 2013 r. pełni funkcję Dyrektora GBiDK w Łaziskach, samodzielnej biblioteki z rozszerzonymi zadaniami ośrodka kultury.

 

Więcej…

 

16 lutego 2017 r. odbyły się wybory do Zarządu Oddziału w Lublinie. Został wybrany nowy zarząd oraz komisja rewizyjna.

 

Gratulujemy wszystkim wybranym :)

 

ZARZĄD ODDZIAŁU:

Marian Butkiewicz - przewodniczący
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Joanna Chapska - wiceprzewodnicząca
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Grzegorz Winnicki - sekretarz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Andrzej Rybak – skarbnik
Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie

Marcin Furman - członek
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Marta Horabik-Piasecka- członek
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Ewa Matczuk - członek
Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Anastazja Śniechowska-Karpińska - członek
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


KOMISJA REWIZYJNA:

Paweł Kordybacha – przewodniczący
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Anna Mikos – członek
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego

Marzena Targońska - członek
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
 

 

 
  Gratulujemy wszytskim wybranym :)

Koło SBP Opole Lubelskie
Katarzyna Szast przewodnicząca /GBP Wilków/
Elżbieta Żyszkiewicz - wiceprzewodnicząca /PBP w Opolu Lubelskim/
Anna Dziaduch - sekretarz /MGBP w Poniatowej/
Teresa Kramek - skarbnik /MGBP w Poniatowej/
Członkowie:
Ewa Nowaczek  /GB i DK W Karczmiskach/
Karolina Suska  /GB i DK w Łazikach/
 

Koło SBP Lubartów
Jadwiga Kruczek - przewodnicząca, /GBP Michów/
Ariadna Ewa Zalewska – zastępca przewodniczącej, /PBP Lubartów/
Anna Mitura - sekretarz, /GBP Kamionka/
Andrzej Rybak - skarbnik, /MBP Lubartów/
Katarzyna Włoch – członek, /GBP Lubartów/
Elżbieta Kozdruń – członek, /GBP Abramów/
Maria Iwanek -  członek, /GBP Serniki/
Ewa Sobijanek - członek. /GBP Ostrówek Kolonia/

Koło SBP Lublin ziemski
Barbara Cywińska – przewodnicząca /MBP Bychawa/
Magdalena Widelska - z-ca, /MGBP Bełżyce/
Jadwiga Flisiak – skarbnik, /GBP Garbów/
Urszula Kurek – sekretarz /PBP Lublin/
 
Koło SBP Świdnik
Joanna Swacha-Broda - przewodnicząca /M-PBP Świdnik/
Anita Woźniak - sekretarz /M-PBP Świdnik/
Katarzyna Nazaruk - skarbnik /M-PBP Świdnik/
Joanna Makuszewska - członek /M-PBP Świdnik/

Koło SBP Łęczna
Joanna Wronisz - Przewodnicząca /MGBP Łęczna/
Mariola Matyjaszczyk - z-ca Przewodniczącej/ GBP Milejów/
Emila Kocowska - skarbnik /MGBP Łęczna/
Teresa Kozłowska - sekretarz /MGBP Łęczna/
Dorota Matyjaszczyk - członek /GBP Spiczyn/

Koło Akademickie SBP Lublin
Anastazja Śniechowska-Karpińska – Przewodnicząca (UM)
Butkiewicz Marian - zastępca przewodniczącej (UP)
Bobruk Ewa - Sekretarz (UM)
Kontek Janina - skarbnik (PL)
Boćkowska Maria (UP)
Dobrowolska Kinga(UMCS)
Kasiura Iwona (KUL)
Matczuk Ewa (PL)
Pawłowska Anna (KUL)
Wójcik Justyna (PL)

 

Koło SBP Lublin Miasto
Marta Piasecka - przewodnicząca /MBP Lublin/
Paweł Kordybacha – zastępca /WBP Lublin/
Anna Biegalska – skarbnik /WBP Lublin/
Łukasz Jóźwiak – sekretarz /WBP Lublin/
Maria Kozioł /MBP Lublin/
Elżbieta Kopciewicz – /MBP Lublin/
Radosława Kwiatkowska – /MBP Lublin/
Marcin Furman /WBP Lublin/
Anna Mikos /WBP Lublin/
 
Koło SBP Janów Lubelski
Marta Frączek - przewodnicząca / MGBP Janów Lubelski/
Janina Dycha - skarbnik /GBP Dzwola/

 

 

 

Rozpoczynamy Konkurs "Lubelski Bibliotekarz Roku 2016".

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur i rozpropagowania idei konkursu wśród bibliotekarzy, władz samorządowych i lokalnych mediów. Pozdrawiamy serdecznie.

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie

Regulamin

Harmonogram

Formularz zgłoszenia

 

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości