Start

fot.Grzegorz Winnicki

 

 

 

 

 

Zapraszamy

na

I Zjazd Bibliotekarzy Bialskiego Oddziału SBP "Łączy nas biblioteka" ,

  29 listopada w Auli Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jan Pawła II

w Białej Podlaskiej

 

Zapraszamy pracowników wszystkich typów bibliotek. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 listopada 2017r. pod numerem tel. (83) 341 64 53 lub drogą elektroniczną (formularz on-line dostępny na stronie www.barwna.mbp.org.pl).
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej

 

 

 

W Warszawie w dniach 20-21.10.2017r., odbył się Krajowy Zjazd Delegatów SBP, wybierający nowe ogólnopolskie władze Stowarzyszenia na kadencję 2017-2021. Nasz Okręg na Zjeździe reprezentowali Marian Butkiewicz, Artur Borzęcki, Joanna Chapska, Paweł Kordybacha i Małgorzata Pieczykolan.

 

Z radością informujemy, iż:

Joanna Chapska została wybrana do Zarządu Głównego SBP

Marian Butkiewicz został Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej

 

Paweł Kordybacha został członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego

Gratulujemy naszym kolegom!

 

 

 

 

12 października w Restauracji Christ odbył się wielki Bal przygotowany przez Koło Miejskie SBP z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Imprezę rozpoczęto od  przywitania gości oraz wręczenia przez Przewodniczącą Okręgu SBP, Joannę Chapską i Przewodniczącego Oddziału SBP w Lublinie Mariana Butkiewicza, podziękowania za współpracę, inspirację i wkład w stowarzyszeniowe działania na rzecz rozwoju i integracji lubelskiego środowiska bibliotekarskiego. Trwającą do późnych godzin zabawę rozpoczął uroczysty toast i polonez.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

 

10 października br odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 20-lecia Akademickiego Koła SBP pt. ”100 lat i..?”

Uroczyste obchody 20-lecia rozpoczęto od wręczenia nagród i wyróżnień.

Z okazji Jubileuszu Zarząd Główny SBP przyznał „Medal w Dowód Uznania” Irminie Padzińskiej i Joannie Nastalskiej-Wiśnickiej .
Okolicznościowy list gratulacyjny Zarządu Głównego SBP otrzymały: Elżbieta Świder, Janina Kontek i Anastazja Śniechowska-Karpińska.
Marian Butkiewicz został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego, Nagrodą Okolicznościową Prezydenta Miasta Lublin oraz Medalem z okazji 110-lecia powstania Biblioteki Publicznej in. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Medalem Prezydenta Miasta Lublin wyróżniona została Irmina Padzińska, Joanna Nastalska-Wiśnicka, Elżbieta Świder i Anastazja Śniechowska-Karpińska, Ewa Matczuk.
Listami gratulacyjnymi, wystosowanymi przez Prezydenta Miasta Lublin, zostały również wyróżnione koleżanki: Ewa Bobruk i Janina Kontek.

Koło Akademickie dostało podziękowania za współpracę i wkład w stowarzyszeniowe działania na rzecz rozwoju i integracji lubelskiego środowiska bibliotekarskiego

Po wręczeniu nagród przywitano uroczyście nowych członków Akademickiego Koła.


W drugiej części konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpień:
„Historia Akademickiego Koła SBP w Lublinie jako przykład działania struktur lokalnych ogólnopolskiego stowarzyszenia” – Joanna Nastalska-Wiśnicka (BU KUL)
„Historia stowarzyszeń bibliotekarskich na świecie, w Europie i w Polsce” -Marian Butkiewicz (BG UP Lublin)
„Wyniki i wnioski ankiety przeprowadzonej w 2014 wśród członków Akademickiego Koła SBP o/Lublin - co udało się zrealizować z propozycji?” – Ewa Matczuk (Biblioteka PL)
„Idea równoległego przeprowadzenia ankiet w trzech bibliotekach lubelskich, jako pomysł grupy roboczej działającej w ramach Akademickiego Koła SBP w Lublinie” – Maria Boćkowska (BG UP Lublin)
„Działalność Sekcji Bibliotek Naukowych w Lublinie. Przeszłość i wizja przyszłości”- Anastazja Śniechowska-Karpińska (BG UM)

 Konferencja zakończyła się poczęstunkiem oraz ogromnym jubileuszowym tortem

 

Obchody jubileuszu stulecia funkcjonowania stowarzyszenia bibliotekarzy miały szczególną oprawę w Okręgu Lublin. Głównym ich akcentem była konferencja zorganizowana przez Zarząd Okręgu i Oddziału Lublin, a także Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, która udostępniła swoje gościnne progi. Kilka dni po konferencji niektórzy jej uczestnicy wzięli udział w dwudniowej wycieczce do Lwowa, która była kierowana do wszystkich członków SBP oraz sympatyków Stowarzyszenia. Głównym punktem tej wyprawy było obejrzenie opery G. Verdiego Bal maskowy. Oprócz tego w programie uwzględniono zwiedzanie Starego Miasta oraz kilku okolicznych miast: Truskawiec, Drohobyczów, Żółkiew.

 

  

 

Okręg Lubelski świętuje 100-lecie… z tej okazji 5 października 2017 r. Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie zorganizował  Konferencję Jubileuszową pt. Aktywni i Kreatywni, w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

 

 

 

Patronat honorowy nad Konferencją Jubileuszową objęli

   

 

Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego

dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

Elżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

 

Konferencję prowadzili Anastazja Śniechowska-Karpińska (BG Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) i Paweł Kordybacha (WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie).

Joanna Chapska – Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie powitała gości i uroczyście otworzyła Konferencję oraz przedstawiła krótki rys historyczny SBP na Lubelszczyźnie.

 

 

 

Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego został wyróżniony dr Marian Butkiewicz, medal wręczyła Anna Augustyniak - Sekretarz Województwa Lubelskiego.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla najaktywniejszych i zasłużonych członków  SBP :

Odznaczenia i nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego

Odznaczenia i nagrody Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

Odznaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego Tadeusz Sławecki wręczył medale okolicznościowe z okazji „110-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego”  

 

Medale okolicznościowe z okazji „110-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego”

 

Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Pawła Kordybachę (WBP im. H. Łopacińskiego, skarbnika Zarządu Okręgu) Nagrodą Okolicznościową.

Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Dyplomem Uznania Zarząd Okręgu SBP w Lublinie

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk przyznał Medal 700-lecia Miasta Lublin dla Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie.

 

Gratulujemy odznaczeń i wyróżnień naszym Koleżankom i Kolegom!  

 

W drugiej części Konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów

Strategia SBP w działalności Stowarzyszenia w latach 2013-2017Barbary Budzyńskiej - sekretarza ZG SBP  - prezentacja

Międzyorganizacyjny transfer wiedzy na przykładzie relacji SBP-Biblioteka dr Marzeny Cichorzewskiej  -   Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej  - prezentacja

Społeczne efekty czytelnictwa – jak SBP i inne organizacje pozarządowe mogą pomagać w budowaniu wspólnotJacka Królikowskiego z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - prezentacja

 

 

 

 

Konferencji towarzyszyła wystawa Lubelskie Szczególne Bibliotekarskie Pamiątki – przygotowana przez Małgorzatę Pieczykolan

 

Konferencja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Sponsorem była Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim

Fotografie Marta Tomasik, oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

 

 

 

 

Zapraszamy na szczegółową fotolerację na stronę:

Fotorelacja z Konferencji Jubileuszowej SBP "Aktywni i Kreatywni"

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgu

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie


Zarząd Oddziału

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie

 

Dyrektor

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

w Lublinie

 

zapraszają na 

 

Konferencję Jubileuszową

 

 Aktywni i Kreatywni

z okazji 100-lecia SBP

Konferencja odbędzie się 5 października 2017 r. o godz. 10.00


w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

im. Hieronima Łopacińskiego

w Lublinie

 

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

Jak to na Kongresie IFLA było …  (Wrocław, 19-25 sierpnia)

 

 

Kongres IFLA każdego roku odbywa się w innym zakątku świata. W tym roku gospodarzem Kongresu był Wrocław, a całe przedsięwzięcie zrealizowano z wielkim rozmachem, z ponad 3 000 uczestnikami ze 130 krajów. Skupił specjalistów, profesjonalistów, praktyków, pasjonatów bibliotekarzy i nie tylko, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, pomysłami. Była to wspaniała okazja do poznania się wzajemnie w międzynarodowej grupie bibliotekarzy. Kongres miał wspaniałą oprawę otwierającą - http://bit.ly/2xDJuPv

Bibliotekarze z bibliotek publicznych mogli wziąć udział w kongresie dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdy mógł sprawdzić swoich sił ubiegając się o stypendium, niezależnie czy był pracownikiem publicznej biblioteki wojewódzkiej, miejskiej czy gminnej.

Dużą szansę też mieli koledzy i koleżanki, którzy zgłosili się, jako wolontariusze. Zdobyli nowe, bezcenne doświadczenie i mieli możliwość pracy w międzynarodowym zespole. Obok 160 wolontariuszy z Polski, przy koordynacji Kongresu pracowali też koledzy bibliotekarze z ponad 40 krajów świata (np. Botswany, Egiptu, Filipin, Jamajki, Japonii, Kenii, Wietnamu) – w sumie około 300 osób. Wolontariusze podczas swojej pracy wykazali się wielkim profesjonalizmem i odpowiedzialnością. Obszerniejsza relacja z wolontariatu na Kongresie we Wrocławiu pojawi się w najbliższym numerze „Dostrzegacza Bibliotecznego”

 

 

Wielość sesji panelowych, spotkań, i wykładów przysparzała trudności, co wybrać i gdzie pójść. Pomocą ogromną była świetnie przygotowana aplikacja.

 

 

Program był zróżnicowany i bogaty, od wykładów stricte zawodowych po wszelkie działania projektowe, kulturalno-oświatowe, edukacyjne, szkoleniowe, rozwiązania architektoniczne, aranżacyjne. Głównym tematem była jednak Globalna Wizja, uczestnicy kongresu mogli wypowiedzieć się od razu.

 

 

Do 30 IX wszyscy mamy szansę oddać głos - https://globalvision.ifla.org/vote/

 

 

Zachwycało też bogactwo pomysłów i projektów prezentowanych na sesji posterowe.

 

 

Bulwar bibliotek również był inspiracją do prezentowania instytucji i jej działalność.

 

 

 

IFLA to 5 intensywnych dni zajęć, wykładów, spotkań, rozmów. Wspaniała okazja do zweryfikowania swojego patrzenia na własną pracę, postrzegania bibliotekarstwa i bibliotek w szerokim tego słowa znaczeniu.

Wspaniałym, integrującym wydarzeniem ludzi książki z całego świata był wieczór kulturalny - http://bit.ly/2x3rFq2

Teraz nadszedł czas, aby uporządkować notatki, zdjęcia i zacząć korzystać z tego bogactwa doświadczeń i materiałów, zebranych na kongresie, a przed wszystkim, żeby się nimi dzielić. Takie było hasło – propagowane przez platynowego sponsora OCLC, które pojawiało się przy aplikacji Kongresu IFLA – because what is known must be shared. Obszerna relacja z Kongresu IFLA znajdzie się w najbliższym numerze "Dostrzegacza Bibliotecznego"

https://vimeo.com/231856176

Kolejny Kongres już na innym kontynencie. Kuala Lumpur czeka - http://bit.ly/2y36wLK

 

Joanna Chapska -stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mariusz Olejarczyk - wolontariusz Kongresu IFLA

 

 

 

 

 

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości