Start Zapisy

Chcesz zapisać się do SBP?

Jeżeli tak, powinieneś wiedzieć, że członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

 

Członkami zwyczajnymi mogą zostać:
  • bibliotekarz lub pracownik informacji naukowej,
  • pracownik naukowy instytucji zajmującej się problemami bibliotekarstwa i informacji naukowej,
  • studenci i inne osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd koła na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

Emeryci i renciści zachowują prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską (wzór w formacie doc do pobrania i wypełnienia dwustronnie).

Ponieważ do kompetencji Zarządu Oddziału należy przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz prowadzenie ich ewidencji, wypełnioną deklarację należy złożyć w siedzibie Zarządu Koła, Oddziału, Okręgu.

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:
  • posiada bierne i czynne prawo wyborcze (może dokonywać wyboru władz Stowarzyszenia lub być wybierany do władz),
  • korzysta z poradnictwa, szkolenia i innych form integracji zawodowej,
  • uczestniczy czynnie w życiu organizacji,
  • przestrzega norm i etyki zawodowej,
  • regularnie opłaca składki członkowskie.
O składkach członkowskich

Zgodnie ze Statutem (§ 45, ust.1, pkt. 11) wysokość składek ustala Zarząd Okręgu. Nie jest ona jednak sztywna i jednakowa dla wszystkich struktur. Na ogół Zarządy Okręgów ograniczają się do ustalania przedziałów górnych i dolnych "widełek" składek, pozostawiając Zarządom Oddziałów swobodę ustalania faktycznej ich wysokości w podległych sobie strukturach.

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości