Start

 

17 grudnia 2018 r. w Galerii  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie świętowano wydanie publikacji pt. Aktywni i Kreatywni. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie.

Joanna Chapska Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie przywitała licznie zgromadzonych gości. Nie zabrakło wśród nich Tadeusza Sławeckiego Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego,  Grzegorza Figla z-ca dyrektora ds. merytorycznych WBP, Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej Przewodniczącej Zarządu Głównego SBP w Warszawie

przedstawicielek Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  dr hab. Anity Has-Tokarz, dr Renaty Malesy i dr Grażyny Piechoty

Renaty Filipiak Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, przewodniczących Oddziałów SBP na Lubelszczyźnie: Emilii Trandy-Andrusiuk (Oddział Biała Podlaska), Mariana Butkiewicza (Oddział Lublin), Małgorzaty Zińczuk (Oddział Włodawa), Danuty Zwolińskiej (Oddział Zamość), a także Marty Piaseckiej (Przewodnicząca Koła Miejskiego w Lublinie). Nie zabrakło również przewodniczących Zarządu Okręgu Lubelskiego ubiegłych kadencji – Anny Lipiec (1993-2001) oraz Małgorzaty Pieczykolan (2009-2017) 

 

 

 

naszych sympatycznych emerytowanych już Kolegów działających swego czasu w SBP

redakcji książki podjęły się : Joanna Chapska (Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP), Bożena Lech-Jabłońska (Dział Bibliografii i Wiedzy o Regionie WBP) i Anastazja Śniechowska-Karpińska (wicedyrektor BUM). Skład i opracowanie graficzne przygotował dr Paweł D. Znamierowski (Pracownia Plastyczna WBP). Redaktorki pokrótce zaprezentowały monografię Stowarzyszenia. Na publikacje złożyło się 15 artykułów, które napisali koledzy i koleżanki z Okręgu, Oddziałów i Kół. Publikacja została wydana staraniem Zarządu Okręgu SBP w Lublinie i obejmuje historię działalności lubelskich bibliotekarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu, od powstania jako Koło Związku Bibliotekarzy Polskich w Lublinie w 1935 roku aż do chwili obecnej.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska Przewodnicząca ZG SBP oraz Małgorzata Zińczuk Przewodnicząca Zarządu Oddziału we Włodawie gratulowały wydania książki

wszyscy z zaciekawieniem przeglądali karty książki

pamiątkowe zdjęcie autorów z Dyrektorem Tadeuszem Sławeckim Dyrektorem WBP  i Joanną Pasztaleniec-Jarzyńską Przewodniczącą ZG SBP w Warszawie

świętowania dopełniły życzenia, łamanie się opłatkiem oraz ożywione rozmowy

 

 

Publikacja została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego

oraz Miasta Lublin

 

Zdjęcia: Grzegorz Winnicki

 

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości