Start

10 października br odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 20-lecia Akademickiego Koła SBP pt. ”100 lat i..?”

Uroczyste obchody 20-lecia rozpoczęto od wręczenia nagród i wyróżnień.

Z okazji Jubileuszu Zarząd Główny SBP przyznał „Medal w Dowód Uznania” Irminie Padzińskiej i Joannie Nastalskiej-Wiśnickiej .
Okolicznościowy list gratulacyjny Zarządu Głównego SBP otrzymały: Elżbieta Świder, Janina Kontek i Anastazja Śniechowska-Karpińska.
Marian Butkiewicz został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego, Nagrodą Okolicznościową Prezydenta Miasta Lublin oraz Medalem z okazji 110-lecia powstania Biblioteki Publicznej in. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Medalem Prezydenta Miasta Lublin wyróżniona została Irmina Padzińska, Joanna Nastalska-Wiśnicka, Elżbieta Świder i Anastazja Śniechowska-Karpińska, Ewa Matczuk.
Listami gratulacyjnymi, wystosowanymi przez Prezydenta Miasta Lublin, zostały również wyróżnione koleżanki: Ewa Bobruk i Janina Kontek.

Koło Akademickie dostało podziękowania za współpracę i wkład w stowarzyszeniowe działania na rzecz rozwoju i integracji lubelskiego środowiska bibliotekarskiego

Po wręczeniu nagród przywitano uroczyście nowych członków Akademickiego Koła.


W drugiej części konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpień:
„Historia Akademickiego Koła SBP w Lublinie jako przykład działania struktur lokalnych ogólnopolskiego stowarzyszenia” – Joanna Nastalska-Wiśnicka (BU KUL)
„Historia stowarzyszeń bibliotekarskich na świecie, w Europie i w Polsce” -Marian Butkiewicz (BG UP Lublin)
„Wyniki i wnioski ankiety przeprowadzonej w 2014 wśród członków Akademickiego Koła SBP o/Lublin - co udało się zrealizować z propozycji?” – Ewa Matczuk (Biblioteka PL)
„Idea równoległego przeprowadzenia ankiet w trzech bibliotekach lubelskich, jako pomysł grupy roboczej działającej w ramach Akademickiego Koła SBP w Lublinie” – Maria Boćkowska (BG UP Lublin)
„Działalność Sekcji Bibliotek Naukowych w Lublinie. Przeszłość i wizja przyszłości”- Anastazja Śniechowska-Karpińska (BG UM)

 Konferencja zakończyła się poczęstunkiem oraz ogromnym jubileuszowym tortem

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości