Start

Elżbiecie Stefańczyk

wieloletniej Przewodniczącej Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie

Członkini Rady Naukowo-Programowej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża

składa

Zarząd Okręgu

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie

 

IX Lubelskie Forum Bibliotekarzy odbyło się 15 maja 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie

 

 

Organizatorami IX Lubelskiego Forum Bibliotekarzy byli: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie; Akademickie Koło SBP w Lublinie; Sekcja Bibliotek Naukowych SBP Oddział Lublin; Sekcja Bibliotek Publicznych przy Zarządzie Głównym SBP w Warszawie

 

IXLubelskie Forum Bibliotekarzy zostało zorganizowane podczas XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, którego hasło promujące XVI edycję Tygodnia Bibliotek brzmiało #biblioteka. Tegoroczne hasło wybrane przez ZG SBP zostało zaproponowane przez Okręg Lubelski SBP. Autorem plakatu Tygodnia Bibliotek jest Paweł Kasperek współpracujący z Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną im. Anny Kamieńskiej w Świdniku

 

 

Licznie zgromadzonych gości powitał Tadeusz Sławecki Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 

 

IX Lubelskie Forum Bibliotekarzy prowadzili: Joanna Chapska Przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie i Artur Borzęcki Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, sekretarz Zarządu Okręgu SBP w Lublinie

 

 

Od lewej dr Grzegorz Figiel Zastępca Dyrektora WBP, Tadeusz Sławecki Dyrektor WBP, Zbigniew Wojciechowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Andrzej Miskur z Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i Pascal Calarco Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Windsor (Kanada)

 

 

Podczas Forum wręczona została nagroda dla Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2018. Konkurs został zainicjonowany w 2011 roku przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Nominowane do nagrody Lubelski Bibliotekarz Roku 2018 w towarzystwie gości honorowych i gospodarzy Forum

 

 

Laureatką konkursu Lubelski Bibliotekarz Roku 2018 została Ewa Matczuk z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

 

Ewa Matczuk Lubelski Bibliotekarz Roku 2018 została uhonorowana

…statuetką przez Zarząd Okręgu SBP w Lublinie.

Statuetkę wręczyła Joanna Chapska Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie

 

 

….Nagrodą Kulturalną przez Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego.

Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego wręczył Zbigniew Wojciechowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego

 

 

…Nagrodą okolicznościową przez dra Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin

Nagrodę Okolicznościową Prezydenta Miasta Lublin wręczył Tadeusz Sławecki Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie

 

 

Gratulacje Laureatce złożyli Pascal Calarco Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Windsor…

 

 

dr hab. Anita Has-Tokarz z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie…

 

 

dr Anastazja Śniechowska-Karpińska Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

W kolejnej części uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień zaproszonych gości.

Dr Eliza Kącka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego wygłosiła wykład Czytelnik jako publiczność. Wczoraj i dziś.

 

 

Jak dobrze sprzedać usługi biblioteczne radził Marcin Osman biznesmen, trener i doradca.

 

 

IX Lubelskie Forum Bibliotekarzy wzbudziło duże zainteresowanie wśród bibliotekarzy

 

 

….i mediów

 

 

Dekoracje kwiatowe zostały przygotowane przez Zbigniewa Dziwulskiego z kwiaciarni Grasz w Zielone

 

 

Fot. Grzegorz Winnicki, WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie

 

 

Z radością informujemy, iż Okręgowa Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2018

powołana przez Przewodniczącą Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Polskich w Lublinie – Joannę Chapską, wyłoniła

Laureatkę Lubelski Bibliotekarz Roku 2018.

 

Do konkursu zgłoszonych zostało siedem kandydatur

 

Monika Bogusz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej

Iwona Brodzik

Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach (pow. łukowski)

Irena Bykowska

Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku Filia 1

Ewa Matczuk

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ewa Nowaczek

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach (pow. opolski)

Anna Pietuch

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Monika Szmeichel-Zarzeczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 

 

Tytuł

Lubelski Bibliotekarz Roku 2018

Okręgowa Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2018

przyznała

Ewie Matczuk

Serdecznie gratulujemy!!

 

 

 

Ewa Matczuk

(…) 

Autorka wielu wystąpień konferencyjnych, artykułów naukowych dotyczących bibliotekoznawstwa i bibliologii. A także wystąpień i warsztatów dla bibliotekarzy z różnego typu bibliotek, naukowych, publicznych, szkolnych.

Ewa Matczuk regularnie prowadzi stronę Akademickiego Koła SBP w Lublinie na FB, na której umieszczane są informacje o działaniach AK SBP i Sekcji Bibliotek Naukowych, stronę na FB Oddziału SBP w Lublinie oraz jest administratorem strony www Zarządu Okręgu SBP w Lublinie.

Organizowała i koordynowała projekty w ramach „Lubelskiego Festiwalu Nauki” w 2018 r., pn. „Bezpieczny senior. Jak nie dać się oszukać w sieci?”, jest to kolejne działanie w ramach wieloletniej współpracy ze Szkołą SuperBabci i SuperDziadka oraz lubelskim Uniwersytetem III Wieku. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Bądźmy razem” jest członkiem zarządu – pełniona funkcja: Sekretarz Zarządu; nawiązała współpracę z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Ewę Matczuk pełni wiele funkcji w ramach SBP, jest: Wiceprzewodniczącą Sekcji Bibliotek Naukowych przy Zarządzie Głównym SBP (kadencja 2018-2022); członek Zarządu Oddziału SBP w Lublinie w kadencji 2017-2021; Członek Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubelskiego (w kadencji 2017-2021); Członek Zarządu Akademickiego Koła SBP w Lublinie od dwóch kadencji, od 2018 Skarbnik Akademickiego Koła SBP w Lublinie.

Ponadto Ewa Matczuk jest współorganizatorem konferencji, warsztatów i imprez integracyjnych organizowanych przez Akademickie Koło SBP w Lublinie, m. in.:

- „Sto lat i…?” – Konferencja zorganizowana z okazji 20-lecia istnienia Akademickiego Koła SBP Oddział Lublin w roku obchodów setnych urodzin Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (10 października 2017);

- konferencja pt. „Razem czy osobno? Współpraca bibliotek ze środowiskiem akademickim. Perspektywy i projekty”; przy współpracy AK SBP w Lublinie i Instytutu Informacji naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS (21 czerwca 2018 r.).

- jest współautorką ankiety dotyczącej satysfakcji członków Akademickiego Koła SBP w Lublinie z bycia członkami SBP i Koła, na podstawie tej ankiety powstał artykuł: Czy jesteś zadowolona (y) z członkostwa w Akademickim Kole SBP w Lublinie?. [aut.] Ewa Matczuk, Irmina Padzińska, Anastazja Śniechowska-Karpińska. Bibliotekarz 2015 nr 6 s. 15-19.

- współpracowała z Dzielnicowym Domem Kultury Czuby Południowe, w tym prowadzenie, prowadzenie warsztatów z decoupage dla różnych grup użytkowników (dzieci, dorośli, młodzież) oraz brała udział w projekcie Mapa Sentymentalna Lublin – Czuby Północne, udział w tworzeniu mapy - https://www.nowytydzien.pl/kolejna-sentymentalna-mapa/ i http://lublinsmellscapes.eu/mapa-sentymentalna-lublin/.

Wyróżniona Medalem Prezydenta Miasta Lublin w 2017 r.

Ewa Matczuk jest osobą niezwykle aktywną i pracowitą, działającą społecznie na rzecz różnych środowisk, w tym na rzecz bibliotekarzy różnego typu bibliotek. Jest osoba otwartą, łatwo nawiązującą kontakty, doskonale zorganizowaną – z powierzonych sobie obowiązków wywiązuje się w sposób bardzo dobry, a należy dodać, że większość tych zadań realizuje społecznie. Jest osobą o otwartym umyśle i dużej wiedzy merytorycznej oraz ogólnej. W środowisku członków Akademickiego Koła SBP w Lublinie jest postrzegana jako osoba solidna, niezwykle uczciwa. Ma niewątpliwe talenty organizacyjne oraz wiele uzdolnień, jest osobą uczciwą, wrażliwą na innego człowieka, otwartą na wiedzę i sztukę wysoką. Większość jej działalności pozazawodowej ma charakter społecznikowski.

 

Wręczenie Nagrody nastąpi w czasie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 15 maja 2019 r., podczas IX Lubelskiego Forum Bibliotekarzy, w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

 

Lubelski Bibliotekarz Roku 2018 to pierwszy etap ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarz Roku 2018.

 

Okręgowa Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2018 w składzie:

  1. dr Renata Malesa – Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS, Przewodnicząca Kapituły
  2. Anna Biegalska – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie, sekretarz
  3. Artur Borzęcki – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie, członek
  4. dr Marian Butkiewicz – Przewodniczącyc Zarządu Oddziału w Lublinie, członek
  5. Joanna Chapska – Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie, członek
  6. Robert Chełmicki – Przewodniczący Zarządu Oddziału SBP w Chełmie, członek
  7. Paweł Kordybacha – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie, członek
  8. Emilia Tranda-Andrusiuk – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie, członek
  9. Ewa Krukowska  – Zarząd Oddziału SBP we Włodawie, członek
  10. Danuta Zwolińska - Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Zamościu, członek
 

Akademickie Koło SBP, Oddział SBP, Okręg SBP 

w Lublinie

 

zapraszają

 

na wycieczki edukacyjno-turystyczne:

 

 

Morawy na liście UNESCO 26 – 28 kwietnia 2019 r.

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zamek_Mikulov-7049.jpg

 

UKRAINA - MOŁDAWIA   29.06.2019 – 08.07.2019 r.

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chern-Panorama2.jpg

 

 

To już IX edycja

Doceńmy codzienną i oddaną pracę, zaangażowanie bibliotekarzy, naszych Koleżanek i Kolegów - zgłośmy ich, dajmy im i bibliotekom w których pracują, szansę pokazania się. Nominacja jest promocją nie tylko działalności zgłoszonej osoby ale także danej Biblioteki. W lubelskich bibliotekach wiele się dzieje dobrego, są realizowane wspaniałe inicjatywy, projekty, pomysły – często pracuje przy nich wiele osób ale zawsze jest ta jedna, od której się wszystko zaczyna, która nad wydarzeniem czuwa, która je realizuje, koordynuje. Chwalmy się, zapisujmy się na kartach polskiego bibliotekarstwa!!

Nasze koleżanki Małgorzata Zińczuk (Włodawa), Karolina Suska (Łaziska), Jola Janiec (Hrubieszów) zajęły II lokatę w konkursie ogólnopolskim. Jest to promocja ale i prestiż, a także duma lubelskiego bibliotekarstwa.

 

Czekamy na zgłoszenia do 28 lutego 2019 roku!!!

 

Kontakt

Joanna Chapska

Przewodnicząca Zarządu Okręgu w Lublinie

tel. 81 528 74 22

 

Zgłoszenia na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

oraz w formie papierowej na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

ul. Narutowicza 4

20-950 Lublin

Dział Instrukcyjno-Metodyczny

z dopiskiem Bibliotekarz Roku

 

Tryb zgłaszania, kryteria, wszelkie informacje w linkach i dokumentach poniżej:

Regulamin

Formularz

Harmonogram

Wizerunek

 

 

 

 

 

17 grudnia 2018 r. w Galerii  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie świętowano wydanie publikacji pt. Aktywni i Kreatywni. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie.

Joanna Chapska Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie przywitała licznie zgromadzonych gości. Nie zabrakło wśród nich Tadeusza Sławeckiego Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego,  Grzegorza Figla z-ca dyrektora ds. merytorycznych WBP, Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej Przewodniczącej Zarządu Głównego SBP w Warszawie

przedstawicielek Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  dr hab. Anity Has-Tokarz, dr Renaty Malesy i dr Grażyny Piechoty

Renaty Filipiak Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, przewodniczących Oddziałów SBP na Lubelszczyźnie: Emilii Trandy-Andrusiuk (Oddział Biała Podlaska), Mariana Butkiewicza (Oddział Lublin), Małgorzaty Zińczuk (Oddział Włodawa), Danuty Zwolińskiej (Oddział Zamość), a także Marty Piaseckiej (Przewodnicząca Koła Miejskiego w Lublinie). Nie zabrakło również przewodniczących Zarządu Okręgu Lubelskiego ubiegłych kadencji – Anny Lipiec (1993-2001) oraz Małgorzaty Pieczykolan (2009-2017) 

 

 

 

naszych sympatycznych emerytowanych już Kolegów działających swego czasu w SBP

redakcji książki podjęły się : Joanna Chapska (Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP), Bożena Lech-Jabłońska (Dział Bibliografii i Wiedzy o Regionie WBP) i Anastazja Śniechowska-Karpińska (wicedyrektor BUM). Skład i opracowanie graficzne przygotował dr Paweł D. Znamierowski (Pracownia Plastyczna WBP). Redaktorki pokrótce zaprezentowały monografię Stowarzyszenia. Na publikacje złożyło się 15 artykułów, które napisali koledzy i koleżanki z Okręgu, Oddziałów i Kół. Publikacja została wydana staraniem Zarządu Okręgu SBP w Lublinie i obejmuje historię działalności lubelskich bibliotekarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu, od powstania jako Koło Związku Bibliotekarzy Polskich w Lublinie w 1935 roku aż do chwili obecnej.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska Przewodnicząca ZG SBP oraz Małgorzata Zińczuk Przewodnicząca Zarządu Oddziału we Włodawie gratulowały wydania książki

wszyscy z zaciekawieniem przeglądali karty książki

pamiątkowe zdjęcie autorów z Dyrektorem Tadeuszem Sławeckim Dyrektorem WBP  i Joanną Pasztaleniec-Jarzyńską Przewodniczącą ZG SBP w Warszawie

świętowania dopełniły życzenia, łamanie się opłatkiem oraz ożywione rozmowy

 

 

Publikacja została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego

oraz Miasta Lublin

 

Zdjęcia: Grzegorz Winnicki

 

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Zarząd Okręgu w Lublinie

zaprasza

na promocję monografii

 

Aktywni i Kreatywni

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie

 

 

17 grudnia 2018 r. godz. 13.00

w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

 

 

Publikacja została dofinansowana ze środków

Urzędu Marszałkowskiego oraz Miasta Lublin

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie i Fundacja The Bridge z Genewy dokonali młodzieżowego zjednoczenia na rzecz promocji Agendy ONZ 2030 i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju  – “Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach”. Wydarzenie miało miejsce w Galerii Biblioteki.

Spotkanie otworzył Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, przekazując w darze Margo i Adamowi Koniuszewski z Fundacji The Bridge jubileuszową publikację „Skarby Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie”.

Dalszą część spotkania poprowadzili Margo i Adam Koniuszewski z Fundacji The Bridge, Adam Koniuszewski zreferował Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030.

O współpracy na rzecz promocji Agendy ONZ 2030 w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie mogli się wypowiedzieć Martyna Kowalska – koordynatorka projektu w województwie Lubelskim Łączy nas Cel

 

Wojtek Czyżewski, reprezentujący lubelski oddział Erasmus Students Network Poland 

Magda Dulęba reprezentująca lubelski oddział stowarzyszenia studentów prawa ELSA 

 

Maks Podleśny, reprezentujący lubelski oddział stowarzyszenia studentów medycyny IFMSA

Młodzieżowa Rada Miejska z Modliborzyc, pow. janowski, przedstawiła nam swój film

Joanna Chapska, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie

a także przedstawiciele lubelskich liceów i Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego

Zebrani mogli obejrzeć prezentację video z premiery sztuki na bazie III rozdziału (Słoń i Żółw) książki Baśnie i Dziwy by Świat był Sprawiedliwy (link do pobrania książki) w wykonaniu uczniów z XV Liceum Ogólnokształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie, w reżyserii Kingi Chudobińskiej, Wydział Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Premiera przedstawienia miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 5 listopada 2018 r. (link do relacji z giełdy

Wspólna fotografia zjednoczonych na rzecz promocji Agendy ONZ 2030 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

 

 

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość