Start

 

Zarząd Okręgu SBP w Lublinie, pragnąc uczcić i podsumować 85 lat działalności SBP na Lubelszczyźnie, wydał publikację Jest w nas moc. 85 lat SBP na Lubelszczyźnie. Jest to "książka do pisania", która zawiera hasłowe informacje z szeroko pojętej działalności Stowarzyszenia – skupia się oczywiście na działaniach realizowanych na Lubelszczyźnie. Książka zawiera puste strony ze znakiem wodnym SBP, dzięki czemu zachęca, aby każdy mógł ją uzupełnić o hasła, wydarzenia, osoby, aby każdy sam mógł dopisać ciąg dalszy... 

 

 

Książka ukazała się, ale zanim to nastąpiło Zarząd Okręgu SBP w Lublinie złożył wniosek do Zarządu Województwa Lubelskiego i uzyskał środki na zadanie Jest w nas moc. 85 lat SBP na Lubelszczyźnie. Z pomocą tych funduszy i dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Lublin było możliwe opublikowanie naszej książki do pisania.  

 

Książkę przygotowały Joanna Chapska – Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie i Bożena Lech-Jabłońska – Sekretarz Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym SBP w Warszawie, obydwie bibliotekarki/wieloletnie pracowniczki WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Projekt okładki, skład i łamanie - Paweł D. Znamierowski.

 

Książka jest już dostępna w katalogu Biblioteki Narodowej oraz w Wypożyczalni WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Publikacja trafi do Kół i Oddziałów SBP oraz wszystkich bibliotek publicznych województwa lubelskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

19 listopada – chociaż w warunkach pandemicznych –  została zrealizowana w formie online Konferencja Jubileuszowa Jest w nas moc. 85 lat SBP na Lubelszczyźnie.

Cała konferencja była transmitowana na stronie FB Zarządu Okręgu  SBP w Lublinie.

Patronatem honorowym konferencję objęli: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska Przewodnicząca Zarządu Głównego SBP w Warszawie, Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego, dr Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin oraz portal sbp.pl

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest jedną z najstarszych i najliczniejszych organizacji pozarządowych. Historia jego powstania w Polsce sięga roku 1917. Natomiast w Lublinie Koło Lubelskie zawiązało się 18 lutego 1935 r. Jako piąte w Polsce.

Obecnie Okręg Lubelski SBP zrzesza w pięciu Oddziałach – Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Włodawa, Zamość – ponad 500 członków związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową ze wszystkich typów bibliotek. Najliczniejszy jest Oddział Lublin skupiający w swoich szeregach ponad 300 bibliotekarzy z bibliotek publicznych, akademickich, pedagogicznych i szkół wyższych.

Pragnąc uczcić i podsumować 85 lat działalności SBP na Lubelszczyźnie Zarząd Okręgu SBP w Lublinie złożył wniosek do Zarządu Województwa Lubelskiego i uzyskał środki na zadanie Jest w nas moc. 85 lat SBP na Lubelszczyźnie.

Konferencja jest realizowana w ramach tego zadania.

Drugim komponentem zadania jest wydanie publikacji Jest w nas moc. 85 lat SBP na Lubelszczyźnie, w formie książki do pisania, zawierającej hasłowe informacje z szeroko rozumianej działalności Stowarzyszenia, jest to też zachęta aby ciąg dalszy każdy mógł dopisać sam.

Trzecim komponentem projektu będzie wystawa objazdowa 85 lat SBP na Lubelszczyźnie prezentująca historię i działalność SBP na Lubelszczyźnie, przypominająca osoby tworzące SBP i pracę członków Stowarzyszenia na rzecz bibliotek i czytelników oraz reprezentowania i promowania Lubelszczyzny na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Z okazji Jubileuszu Zarząd Okręgu SBP w Lublinie wystąpił tak do Zarządu Głównego SBP w Warszawie jak i do Zarządu Województwa Lubelskiego o uhonorowanie najaktywniejszych członków odznaczeniami, okolicznościowymi dyplomami, grawertonami.

Odznaczenia zostały przyznane, tak przez Zarząd Główny  SBP w Warszawie jak i przez Marszałka Województwa Lubelskiego – za co bardzo dziękujemy. Zostaną wręczone w sprzyjających okolicznościach, uroczyście, osobiście – ze względu na panującą sytuację najpewniej dopiero w następnym roku.

Świętujemy 85 lat ale twarz SBP jest nadal bardzo młoda o czym świadczą nasze koleżanki prelegentki.

Jako pierwsza wystąpiła dr Renata Malesa - adiunkt Katedry Informatologii Bibliologii i Edukacji Medialnej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie -  która przedstawiła fenomen istnienia SBP na tle innych organizacji w wystąpieniu zatytułowanym - Działalność SBP na tle innych organizacji zawodowych. Przykłady aktywności na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej

Kolejna prelegentka Joanna Potęga - bibliotekarka, trenerka, wykładowca akademicki, członek Zarządu Głównego SBP w Warszawie, Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – opowiedziała o swojej pasji i propagowaniu w Polsce akcji #1lib1ref (jeden bibliotekarz – jeden przypis) oraz Wikiprojektu: Biblioteka w wystąpieniu zatytułowanym - Wikipedia i bibliotekarze - działania SBP na rzecz akcji #1lib1ref

Natomiast Magdalena Gomułka – z Biblioteki Śląskiej, od 2013 roku współpracuje z bibliotekarzami z całego świata w projektach International Librarians Network (ILN) oraz IFLA International Advocacy Programme. Koordynatorka grupy IFLA dla młodych bibliotekarzy o czym opowiedziała w wystąpieniu -  Jak bibliotekarze z całego świata realizują cele zrównoważonego rozwoju

 

 

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie

zaprasza

na

Konferencję Jubileuszową

Jest w nas moc – 85 lat SBP na Lubelszczyźnie

19 listopada 2020 r., godz. 12.00-14.00

 

 

Transmisja na Facebooku Zarządu Okręgu SBP w Lublinie

 

 

Patronat: Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Zarząd Główny SBP, portal sbp.pl

  

Program Konferencji

* Jest w nas Moc! 85 lat – Joanna Chapska

* Działalność SBP na tle innych organizacji zawodowych. Przykłady aktywności na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej – dr Renata Malesa

* Wikipedia i bibliotekarze - działania SBP na rzecz akcji #1lib1ref – Joanna Potęga

* Jak bibliotekarze z całego świata realizują cele zrównoważonego rozwoju – Magdalena Gomułka

·     

 

 

Joanna Chapska – pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie, członek Zarządu Głównego w Warszawie. Jest koordynatorką lubelskich Dyskusyjnych Klubów Książki, projektu Erasmus +, Para Buch! Książka w ruch!, Cyfrowi Wędrowcy. Aktywnie wspiera pracę bibliotek publicznych województwa lubelskiego i działa na rzecz umacniania pozycji bibliotekarza w lokalnej społeczności. Jej obszarem zainteresowań jest promocja literatury i czytelnictwa. Prowadzi spotkania autorskie i rozmowy o literaturze i książkach.

 

dr Renata Malesa – adiunkt Katedry Informatologii Bibliologii i Edukacji Medialnej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kilku obszarów problemowych, m.in.: wyzwania jakie społeczeństwo informacji i wiedzy stawia przed bibliotekami, ich rola w procesie komunikacji społecznej, marketing i PR w działalności informacyjnej, procesy automatyzacji, komputeryzacji i cyfryzacji w  polskim i światowym bibliotekarstwie oraz zagadnienia kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji. Działalność dydaktyczna obejmuje m.in. zagadnienia organizacji i zarządzania informacją, cyfryzacji zasobów kultury, źródeł informacji, marketingu bibliotecznego i systemów informacyjnych.

 

Joanna Potęga – bibliotekarka, trenerka, wykładowca akademicki, zawodowo (Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) i społecznie (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Warszawie) od wielu lat związana z bibliotekarstwem. Jedną z jej zawodowych pasji jest dzielenie się zdobywaną wiedzą i doświadczeniami z innymi. Od 2017 roku zaangażowana jest w organizowanie i propagowanie w Polsce akcji #1lib1ref (jeden bibliotekarz – jeden przypis) oraz Wikiprojektu:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka

 

Magdalena Gomułka – starszy bibliotekarz Biblioteki Śląskiej, pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego i członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od 2013 roku współpracuje z bibliotekarzami z całego świata w projektach International Librarians' Network (ILN) oraz IFLA International Advocacy Programme. Koordynatorka grupy IFLA dla młodych bibliotekarzy New Professionals Special Interest Group (NPSIG), która jest miejscem dla pracowników bibliotek chcących poszerzyć własną sieć kontaktów zawodowych czy poznania specyfiki IFLA. Interesuje się nowymi technologiami i działalnością informacyjną bibliotek

·     

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest jedną z najstarszych i najliczniejszych organizacji pozarządowych. Historia jego powstania w Polsce sięga roku 1917. Natomiast w Lublinie Koło Lubelskie zawiązało się 18 lutego 1935 r.

Pragnąc uczcić i podsumować 85 lat działalności SBP na Lubelszczyźnie Zarząd Okręgu SBP w Lublinie złożył wniosek do Zarządu Województwa Lubelskiego i uzyskał środki na zadanie

Jest w nas moc. 85 lat SBP na Lubelszczyźnie

W ramach zadania planowane jest wydanie publikacji dotyczącej dorobku SBP w regionie, osób które je tworzyły i tworzą do chwili obecnej. Publikacja będzie wydana w formie książki do pisania, zawierającej puste strony, na których będzie można notować informacje, refleksje i wnioski, które nasuną się w związku z aktywnością danej osoby czy wydarzeniem opisanym w książce. Drugim komponentem projektu będzie Konferencja Jubileuszowa „Jest w nas moc”, która odbędzie się 11 listopada 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz promocja zadania obejmująca przygotowanie materiałów promocyjnych. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, zostaną zaproszeni prelegenci z różnych środowisk. Trzecim komponentem projektu będzie wystawa objazdowa „85 lat SBP na Lubelszczyźnie” prezentująca historię i działalność SBP na Lubelszczyźnie, przypominająca osoby tworzące SBP i pracę członków Stowarzyszenia na rzecz bibliotek i czytelników oraz reprezentowania i promowania Lubelszczyzny na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Obecnie Okręg Lubelski SBP zrzesza w pięciu Oddziałach – Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Włodawa, Zamość – ponad 500 członków związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową ze wszystkich typów bibliotek. Najliczniejszy jest Oddział Lublin skupiający w swoich szeregach ponad 200 bibliotekarzy z bibliotek publicznych, akademickich, pedagogicznych i szkół wyższych. SBP jest partnerem instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.

 

 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie ogłaszają zmiany w naborze i klasyfikacji do XXVI edycji Nagrody im. Anny Platto.

W związku z pandemią koronawirusa zaszła konieczność dokonania w tym roku zmiany dotyczącej wyłonienia Laureatki.

Komisja Nagrody nie będzie w tym roku hospitować prowadzonych zajęć - obawiamy się, że nie będzie to możliwe z wielu względów - nie wiemy jaki będzie rozwój epidemii, czy uczniowie wrócą do szkół przed końcem roku szkolnego i czy będą mogli uczestniczyć w zajęciach organizowanych w bibliotece.

Dlatego też kierujemy gorącą prośbę do przygotowujących zgłoszenia kandydatek, aby opisy ich działalności były wyczerpujące, aby przynajmniej jedno, wybrane działanie było opisane szczegółowo i został dołączony scenariusz tego działania wraz z dokumentacją fotograficzną z wcześniejszych zajęć. Prosimy o ocenę warsztatu pracy, wskazanie szczególnych osiągnięć kandydatki oraz informację o współpracy z lokalnymi  instytucjami i organizacjami (kilka skanów podziękowań).

Komisja wyłoni Laureatkę na podstawie przesłanego wniosku wraz z uzasadnieniem, opisu szczególnych osiągnięć kandydatki, zrealizowanego planu pracy w 2019 roku oraz opisu prowadzonych zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci.

Przyjmowanie zgłoszeń przedłużamy do 30 kwietnia 2020r. (przyjmuje Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie – koniecznie zgłoszenia online na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz w wersji papierowej).

Uhonorowanie Laureatki XXVI edycji Nagrody im. Anny Platto nadal planujemy 7 sierpnia 2020r.

Jest to dla nas wszystkich bardzo trudna sytuacja, ale mamy nadzieję, że wspólnie uda się nam przezwyciężyć wszelkie utrudnienia i przeciwności.

 

Z radością informujemy, iż Okręgowa Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2019 powołana przez Przewodniczącą Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie – Joannę Chapską, wyłoniła Laureatkę Lubelski Bibliotekarz Roku 2019.

 

Do konkursu Lubelski Bibliotekarz Roku 2019

 

zostało zgłoszonych 8 WSPANIAŁYCH BIBLIOTEKAREK

 

 

 

 

EWA JAROSIEWICZ

Biblioteka Publiczna w Tucznej

 

KATARZYNA KAPEK

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie


 

GRAŻYNA KRATIUK

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim

 

ALICJA MARKOWSKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemieniu

 

MAGDALENA MARZEC

Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol

 

ANNA PIETUCH

 Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

 

MONIKA SCHMEICHEL-ZARZECZNA

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

 

MAŁGORZATA SZABELSKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach

 

 

 

Tytuł

Lubelski Bibliotekarz Roku 2019

przypadł

Magdalenie Marzec

 

Serdecznie gratulujemy!!

 

 

 

 

Magdalena Marzec, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol (powiat biłgorajski), wykazuje ogromną dbałość o Bibliotekę, zależy jej na promowaniu wizerunku nowoczesnego bibliotekarza, poszukuję nieustannie nowych metod promowania czytelnictwa. Swoją wiedzą i dobrymi praktykami na temat realizowanych przez Bibliotekę działań kulturalnych i edukacyjnych chętnie dzieli się na łamach: „Dostrzegacza Bibliotecznego”, prasy lokalnej i regionalnej jak: „NOWa Gazeta Biłgorajska”, „Tygodnik Zamojski”, „Kronika Tygodnia” oraz portali informacyjnych: biłgoraj.com.pl, gazetabilgoraj.pl, bilgorajska.pl.

Magdalena Marzec skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na działalność instytucji. Pozyskane fundusze pochodzą m.in. z programów MKiDN, środków fundacji czy firm. W 2019 r. Biblioteka zrealizowała 11 projektów na ponad 90 000 zł. W 2019 roku Magdalena Marzec była koordynatorem projektu realizowanego przez Urząd Gminy Tereszpol, dofinansowanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na kwotę ponad 120 tys. zł dotyczył bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Laureatka aktywnie udziela się w życiu społecznym gminy, jest prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Gminy Tereszpol. Włącza się także w działania mające na celu ochronę lokalnego dziedzictwa. Pozyskała środki finansowe na upamiętnienie jedynego miejsca pamięci znajdującego się na terenie gminy – Wzgórza Polak.

Stara się dostosowywać ofertę Biblioteki do potrzeb czytelników w każdym wieku. Raz w tygodniu prowadzi zajęcia „Z książką do przedszkolaka” w gminnych przedszkolach, czyta dzieciom bajki oraz inne utwory literatury dziecięcej oraz wypożycza książeczki do domu. Osobom niepełnosprawnym oraz seniorom oferuje usługę „Książka na telefon”.

Jest zaangażowana w swoja pracę, chętnie podejmuje nowe wyzwania, doświadczeniem dzieli się z innymi. Jest osobą kreatywną, otwartą na ludzi, ceniącą pracę zespołową. Skutecznie współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami kultury oraz lokalnym środowiskiem, co ma pozytywny wpływa na funkcjonowanie i rozwój placówki.

 

Wręczenie Nagrody nastąpi na X Lubelskim Forum Bibliotekarzy w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

 

Okręgowa Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2019 pracowała w składzie:

1. dr Renata Malesa – Wydział Politologii i Dziennikarstwa Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS w Lublinie – Przewodnicząca Kapituły

2. Anna Biegalska – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek

3. Artur Borzęcki – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek

4. Marian Butkiewicz – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek

5. Joanna Chapska – Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie – sekretarz

6. Anna Turkiewicz – Przewodniczący Zarządu Oddziału SBP w Chełmie – członek

7. Paweł Kordybacha – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek

8. Emilia Tranda-Andrusiuk – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek

9. Małgorzata Zińczuk – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek

10. Danuta Zwolińska - Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Zamościu – członek

 

 

 

 

 

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i decyzjami władz państwowych oraz władz uczelni UMCS informujemy, że VII Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki”  zaplanowane na 19 marca br. zostaje odwołane.

 Nowy termin wydarzenia zostanie podany w terminie późniejszym.


 

 

Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS 

oraz partnerzy:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu w Lublinie

Akademickie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie

Sekcja Bibliotek Naukowych SBP. Oddział Lublin

Sekcja Bibliotek Publicznych przy Zarządzie Głównym SBP

 

zapraszają na

 

VII Lubelskie Forum

Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy

 

                                                                                              

Konferencja odbędzie się

19 marca 2020 roku

w Auli im. Ignacego Daszyńskiego

na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Plac Litewski 3, Lublin

 

 

Temat konferencji:

 

PRZESTRZEŃ KOMUNIKACYJNA WSPÓŁCZESNEJ BIBLIOTEKI

 

PROGRAM KONFERENCJI: 

9:30 – 10:00 – Rejestracja gości

10:00 – 10:20 – Otwarcie konferencji

 

SESJA PLENARNA

Komunikacja w bibliotece – podmioty, wzorce, narzędzia

Moderator: dr hab. Anita Has-Tokarz,prof. UMCS

 

10:20 – 10:40  Renata Malesa (Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej,
Instytut Nauk Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS)
Komunikowanie się i media relations w praktyce bibliotecznej

10:40 – 11:00  Katarzyna Kapek (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie) Marka osobista bibliotekarzy w kontekście pozytywnych relacji z czytelnikami

11:00 – 11:20  Joanna Chapska (Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP im. H. Łopacińskiego
w Lublinie,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie)Erasmus+ platformą wzmocnienia komunikacji i współpracy bibliotek w Europie

11:20 11:40  Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik (Kierownik Oddziału Gromadzenia
i Udostępniania Zbiorów, Sekretarz Naukowy Biblioteki Głównej UMCS)
Komunikacja naukowa w sieci: koniec czy reaktywacja biblioteki?

11:40 – 12:00  Mirella Nawracała-Urban (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Dział Repozytorium  i Pozycjonowania Wydawnictw)
Repozytorium jako otwarty model komunikacji naukowej.
Praktyka i perspektywy

12:00 –12v20  Lidia Jarska (redaktor social media Biblioteki UMCS)
W kontakcie 24/7. Komunikacja w mediach społecznościowych Biblioteki UMCS

 

12:20 – 12:50 Przerwa kawowa

 

SESJA POPOŁUDNIOWA

Aranżacja i design jako warunek funkcjonalności przestrzeni komunikacyjnej biblioteki

Moderator: dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik

 

12:50 – 13:10  Sabina Mazurek-Zawadzka (Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania)
Biblioteka - wspólne miejsce. O aranżacji wnętrz

13:10 – 13:30  Magdalena Opalka (Miejska Biblioteka Publiczna im. H Łopacińskiego w Lublinie, Biblioteka Na Poziomie Filia nr 40)
Nowoczesny design a funkcjonalność biblioteki na przykładzie Filii nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

13:30 – 13:50  Anna Pietuch (Instruktor powiatowy, Chełmska Biblioteka Publiczna
im. M. P. Orsetti)
Funkcjonalna i przyjazna przestrzeń jako narzędzie wspierające efektywną komunikację z użytkownikami na przykładzie Chełmskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Pauliny Orsetti

13:50 – 14:10  Grzegorz Szczypa (Kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UMCS)
Konsola, komiksy i koncert, czyli nowe przestrzenie komunikacyjne biblioteki akademickiej na przykładzie BG UMCS

 

 

PANEL DYSKUSYJNY

 

14:10 – 14:40  Jak rozmawiać z użytkownikiem? Jak rozmawiać z pracownikiem? O komunikowaniu się w bibliotece

Moderatorzy: dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS, dr Renata Malesa

 

Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

 

 

 

 

Do pobrania:

Karta zgloszenia

Program

Zaproszenie

 

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości