Start

Z radością informujemy, iż Okręgowa Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2019 powołana przez Przewodniczącą Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie – Joannę Chapską, wyłoniła Laureatkę Lubelski Bibliotekarz Roku 2019.

 

Do konkursu Lubelski Bibliotekarz Roku 2019

 

zostało zgłoszonych 8 WSPANIAŁYCH BIBLIOTEKAREK

 

 

 

 

EWA JAROSIEWICZ

Biblioteka Publiczna w Tucznej

 

KATARZYNA KAPEK

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie


 

GRAŻYNA KRATIUK

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim

 

ALICJA MARKOWSKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemieniu

 

MAGDALENA MARZEC

Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol

 

ANNA PIETUCH

 Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

 

MONIKA SCHMEICHEL-ZARZECZNA

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

 

MAŁGORZATA SZABELSKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach

 

 

 

Tytuł

Lubelski Bibliotekarz Roku 2019

przypadł

Magdalenie Marzec

 

Serdecznie gratulujemy!!

 

 

 

 

Magdalena Marzec, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol (powiat biłgorajski), wykazuje ogromną dbałość o Bibliotekę, zależy jej na promowaniu wizerunku nowoczesnego bibliotekarza, poszukuję nieustannie nowych metod promowania czytelnictwa. Swoją wiedzą i dobrymi praktykami na temat realizowanych przez Bibliotekę działań kulturalnych i edukacyjnych chętnie dzieli się na łamach: „Dostrzegacza Bibliotecznego”, prasy lokalnej i regionalnej jak: „NOWa Gazeta Biłgorajska”, „Tygodnik Zamojski”, „Kronika Tygodnia” oraz portali informacyjnych: biłgoraj.com.pl, gazetabilgoraj.pl, bilgorajska.pl.

Magdalena Marzec skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na działalność instytucji. Pozyskane fundusze pochodzą m.in. z programów MKiDN, środków fundacji czy firm. W 2019 r. Biblioteka zrealizowała 11 projektów na ponad 90 000 zł. W 2019 roku Magdalena Marzec była koordynatorem projektu realizowanego przez Urząd Gminy Tereszpol, dofinansowanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na kwotę ponad 120 tys. zł dotyczył bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Laureatka aktywnie udziela się w życiu społecznym gminy, jest prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Gminy Tereszpol. Włącza się także w działania mające na celu ochronę lokalnego dziedzictwa. Pozyskała środki finansowe na upamiętnienie jedynego miejsca pamięci znajdującego się na terenie gminy – Wzgórza Polak.

Stara się dostosowywać ofertę Biblioteki do potrzeb czytelników w każdym wieku. Raz w tygodniu prowadzi zajęcia „Z książką do przedszkolaka” w gminnych przedszkolach, czyta dzieciom bajki oraz inne utwory literatury dziecięcej oraz wypożycza książeczki do domu. Osobom niepełnosprawnym oraz seniorom oferuje usługę „Książka na telefon”.

Jest zaangażowana w swoja pracę, chętnie podejmuje nowe wyzwania, doświadczeniem dzieli się z innymi. Jest osobą kreatywną, otwartą na ludzi, ceniącą pracę zespołową. Skutecznie współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami kultury oraz lokalnym środowiskiem, co ma pozytywny wpływa na funkcjonowanie i rozwój placówki.

 

Wręczenie Nagrody nastąpi na X Lubelskim Forum Bibliotekarzy w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

 

Okręgowa Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2019 pracowała w składzie:

1. dr Renata Malesa – Wydział Politologii i Dziennikarstwa Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS w Lublinie – Przewodnicząca Kapituły

2. Anna Biegalska – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek

3. Artur Borzęcki – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek

4. Marian Butkiewicz – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek

5. Joanna Chapska – Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie – sekretarz

6. Anna Turkiewicz – Przewodniczący Zarządu Oddziału SBP w Chełmie – członek

7. Paweł Kordybacha – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek

8. Emilia Tranda-Andrusiuk – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek

9. Małgorzata Zińczuk – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek

10. Danuta Zwolińska - Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Zamościu – członek

 

 

 

 

 

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i decyzjami władz państwowych oraz władz uczelni UMCS informujemy, że VII Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki”  zaplanowane na 19 marca br. zostaje odwołane.

 Nowy termin wydarzenia zostanie podany w terminie późniejszym.


 

 

Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS 

oraz partnerzy:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu w Lublinie

Akademickie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie

Sekcja Bibliotek Naukowych SBP. Oddział Lublin

Sekcja Bibliotek Publicznych przy Zarządzie Głównym SBP

 

zapraszają na

 

VII Lubelskie Forum

Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy

 

                                                                                              

Konferencja odbędzie się

19 marca 2020 roku

w Auli im. Ignacego Daszyńskiego

na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Plac Litewski 3, Lublin

 

 

Temat konferencji:

 

PRZESTRZEŃ KOMUNIKACYJNA WSPÓŁCZESNEJ BIBLIOTEKI

 

PROGRAM KONFERENCJI: 

9:30 – 10:00 – Rejestracja gości

10:00 – 10:20 – Otwarcie konferencji

 

SESJA PLENARNA

Komunikacja w bibliotece – podmioty, wzorce, narzędzia

Moderator: dr hab. Anita Has-Tokarz,prof. UMCS

 

10:20 – 10:40  Renata Malesa (Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej,
Instytut Nauk Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS)
Komunikowanie się i media relations w praktyce bibliotecznej

10:40 – 11:00  Katarzyna Kapek (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie) Marka osobista bibliotekarzy w kontekście pozytywnych relacji z czytelnikami

11:00 – 11:20  Joanna Chapska (Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP im. H. Łopacińskiego
w Lublinie,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie)Erasmus+ platformą wzmocnienia komunikacji i współpracy bibliotek w Europie

11:20 11:40  Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik (Kierownik Oddziału Gromadzenia
i Udostępniania Zbiorów, Sekretarz Naukowy Biblioteki Głównej UMCS)
Komunikacja naukowa w sieci: koniec czy reaktywacja biblioteki?

11:40 – 12:00  Mirella Nawracała-Urban (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Dział Repozytorium  i Pozycjonowania Wydawnictw)
Repozytorium jako otwarty model komunikacji naukowej.
Praktyka i perspektywy

12:00 –12v20  Lidia Jarska (redaktor social media Biblioteki UMCS)
W kontakcie 24/7. Komunikacja w mediach społecznościowych Biblioteki UMCS

 

12:20 – 12:50 Przerwa kawowa

 

SESJA POPOŁUDNIOWA

Aranżacja i design jako warunek funkcjonalności przestrzeni komunikacyjnej biblioteki

Moderator: dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik

 

12:50 – 13:10  Sabina Mazurek-Zawadzka (Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania)
Biblioteka - wspólne miejsce. O aranżacji wnętrz

13:10 – 13:30  Magdalena Opalka (Miejska Biblioteka Publiczna im. H Łopacińskiego w Lublinie, Biblioteka Na Poziomie Filia nr 40)
Nowoczesny design a funkcjonalność biblioteki na przykładzie Filii nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

13:30 – 13:50  Anna Pietuch (Instruktor powiatowy, Chełmska Biblioteka Publiczna
im. M. P. Orsetti)
Funkcjonalna i przyjazna przestrzeń jako narzędzie wspierające efektywną komunikację z użytkownikami na przykładzie Chełmskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Pauliny Orsetti

13:50 – 14:10  Grzegorz Szczypa (Kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UMCS)
Konsola, komiksy i koncert, czyli nowe przestrzenie komunikacyjne biblioteki akademickiej na przykładzie BG UMCS

 

 

PANEL DYSKUSYJNY

 

14:10 – 14:40  Jak rozmawiać z użytkownikiem? Jak rozmawiać z pracownikiem? O komunikowaniu się w bibliotece

Moderatorzy: dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS, dr Renata Malesa

 

Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

 

 

 

 

Do pobrania:

Karta zgloszenia

Program

Zaproszenie

 

 

 

Ogłaszamy rozpoczęcie X edycji konkursu Bibliotekarz Roku 2019.


W I etapie wybieramy Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2019, którego uhonorujemy 11 maja 2020 r., w WBP im. H. Łopacińskiego, podczas X Lubelskiego Forum Bibliotekarzy.


„Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2019 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań. To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej społecznej aktywności.”


Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Przewodnicząca
ZG SBP w Warszawie

 

Doceńmy codzienną i oddaną pracę, zaangażowanie bibliotekarzy, naszych Koleżanek i Kolegów - zgłośmy ich, dajmy im szansę pokazania się na Lubelskim Forum Bibliotekarzy. Nominacja jest promocją nie tylko działalności zgłoszonej osoby ale także Biblioteki.
Nasze koleżanki z poprzednich edycji: Małgorzata Zińczuk, Karolina Suska, Jolanta Janiec zajęły II lokatę w konkursie ogólnopolskim. To niesamowita okazja do promocji, a także prestiż i duma dla lubelskiego bibliotekarstwa.

 
Czekamy na zgłoszenia!!!


Prosimy o zgłoszenia do 28 lutego 2020 roku!


Tryb zgłaszania, kryteria, wszelkie informacje w dokumentach poniżej:

Formularz zgłoszenia kandydata

Oświadczenie kandydata

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Regulamin konkursu

Harmonogram konkursu


W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
Joanna Chapska – 81 528 74 22
Paweł Kordybacha - 81 528 74 21


Zgłoszenia:
- w formie elektronicznej - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- w formie papierowej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4
20-950 Lublin
Dział Instrukcyjno-Metodyczny z dopiskiem Bibliotekarz Roku

 

Z wielką radością informujemy, że Pani Wioletta Wójtowicz-Wicińska z Biblioteki Publicznej Gminy Hańsk została nominowana do tytułu Osobowość Roku 2019

Pani Wioletta Wójtowicz-Wicińska została nominowana w kategorii Działalność społeczna i charytatywnaza pracę społeczną na rzecz kobiet wiejskich w środowisku lokalnym.

Pani Wioletta w 2015 została wyróżniona tytułem Lubelskiego Bibliotekarza Roku  W 2014 roku była nominowana do Nagrody im. Anny Platto. Jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

 

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Irminy Padzińskiej, wieloletniego pracownika Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, członka Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie, przez wiele kadencji członka Zarządu AK SBP i Sekcji Bibliotek Naukowych SBP.

Irmina Padzińska była osobą wyjątkową, pełną energii i radości, zawsze otwartą na potrzeby drugiego człowieka, Bibliotekarzem z powołania.

Irminko, będzie nam Ciebie bardzo brakować!


Zarząd i Członkowie

Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
wzystkim członkom i sympatykom
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
życzy
Zarząd Okręgu i Oddziału SBP w Lublinie

 

28 października 2019r. w Czytelni Ogólnej Biblioteki UMCS odbył się wykład "Biblioteka w Hangzhou platformą współpracy bibliotek Europy Środkowo-Wschodniej i Chin", który wygłosiła Joanna Chapska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, przewodnicząca Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie.
Pani Joanna Chapska podzieliła się również swoim doświadczeniem związanym z działalnością w International Federation of Library Associations and Institutions i obecnością na światowych kongresach IFLA.
 

fot. Lidia M. Jarska

 

W dniu 7 października 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej kadencji 2019–2024, powołanej 1 października przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego profesora Piotra Glińskiego.

Informujemy, że przewodniczaca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lubline Joanna Chapska została powołana do zespołu roboczego ds. wydawania opinii w sprawie połączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Więcej informacji na stronie Biblioteki Narodowej

 

W dniu 8 sierpnia 2019 roku w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się Gala 25. edycji Nagrody im. Anny Platto.

Nagroda jest przyznawana pracownikom bibliotek publicznych województwa lubelskiego wyróżniającym się w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej oraz realizacji nowatorskich form pracy z młodymi czytelnikami.

Uroczystość Honorowym Patronatem objął Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Joanna Pasztelaniec-Jarzyńska Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie. Patronatu medialnego użyczył portal internetowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich sbp.pl.

Galę 25. edycji Nagrody im. Anny Platto zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

 

Nominowane do nagrody:

• Jolanta Zając z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku

• Agnieszka Piłat z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach, powiat lubelski

• Hanna Ostrowska z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim, wchodzącej w skład Opolskiego Centrum Kultury

• Magdalena Marzec z Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol, powiat biłgorajski

 

 

Laureatką Nagrody im. Anny Platto w 2019r.

została

Jolanta Zając

z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku

 

 

Zapraszamy do obejrzenia szczegółowej fotoleracji z Gali 25. edycji Nagrody im. Anny Platto na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 

Fot. Dorota Julianna Mościbrodzka

Uroczystości towarzyszyła wystawa „Mój świat”. Ogrody i Pejzaże Bazylego Albiczuka ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości