Start

 

 

17 grudnia 2018 r. w Galerii  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie świętowano wydanie publikacji pt. Aktywni i Kreatywni. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie.

Joanna Chapska Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie przywitała licznie zgromadzonych gości. Nie zabrakło wśród nich Tadeusza Sławeckiego Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego,  Grzegorza Figla z-ca dyrektora ds. merytorycznych WBP, Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej Przewodniczącej Zarządu Głównego SBP w Warszawie

przedstawicielek Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  dr hab. Anity Has-Tokarz, dr Renaty Malesy i dr Grażyny Piechoty

Renaty Filipiak Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, przewodniczących Oddziałów SBP na Lubelszczyźnie: Emilii Trandy-Andrusiuk (Oddział Biała Podlaska), Mariana Butkiewicza (Oddział Lublin), Małgorzaty Zińczuk (Oddział Włodawa), Danuty Zwolińskiej (Oddział Zamość), a także Marty Piaseckiej (Przewodnicząca Koła Miejskiego w Lublinie). Nie zabrakło również przewodniczących Zarządu Okręgu Lubelskiego ubiegłych kadencji – Anny Lipiec (1993-2001) oraz Małgorzaty Pieczykolan (2009-2017) 

 

 

 

naszych sympatycznych emerytowanych już Kolegów działających swego czasu w SBP

redakcji książki podjęły się : Joanna Chapska (Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP), Bożena Lech-Jabłońska (Dział Bibliografii i Wiedzy o Regionie WBP) i Anastazja Śniechowska-Karpińska (wicedyrektor BUM). Skład i opracowanie graficzne przygotował dr Paweł D. Znamierowski (Pracownia Plastyczna WBP). Redaktorki pokrótce zaprezentowały monografię Stowarzyszenia. Na publikacje złożyło się 15 artykułów, które napisali koledzy i koleżanki z Okręgu, Oddziałów i Kół. Publikacja została wydana staraniem Zarządu Okręgu SBP w Lublinie i obejmuje historię działalności lubelskich bibliotekarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu, od powstania jako Koło Związku Bibliotekarzy Polskich w Lublinie w 1935 roku aż do chwili obecnej.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska Przewodnicząca ZG SBP oraz Małgorzata Zińczuk Przewodnicząca Zarządu Oddziału we Włodawie gratulowały wydania książki

wszyscy z zaciekawieniem przeglądali karty książki

pamiątkowe zdjęcie autorów z Dyrektorem Tadeuszem Sławeckim Dyrektorem WBP  i Joanną Pasztaleniec-Jarzyńską Przewodniczącą ZG SBP w Warszawie

świętowania dopełniły życzenia, łamanie się opłatkiem oraz ożywione rozmowy

 

 

Publikacja została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego

oraz Miasta Lublin

 

Zdjęcia: Grzegorz Winnicki

 

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Zarząd Okręgu w Lublinie

zaprasza

na promocję monografii

 

Aktywni i Kreatywni

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie

 

 

17 grudnia 2018 r. godz. 13.00

w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

 

 

Publikacja została dofinansowana ze środków

Urzędu Marszałkowskiego oraz Miasta Lublin

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie i Fundacja The Bridge z Genewy dokonali młodzieżowego zjednoczenia na rzecz promocji Agendy ONZ 2030 i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju  – “Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach”. Wydarzenie miało miejsce w Galerii Biblioteki.

Spotkanie otworzył Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, przekazując w darze Margo i Adamowi Koniuszewski z Fundacji The Bridge jubileuszową publikację „Skarby Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie”.

Dalszą część spotkania poprowadzili Margo i Adam Koniuszewski z Fundacji The Bridge, Adam Koniuszewski zreferował Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030.

O współpracy na rzecz promocji Agendy ONZ 2030 w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie mogli się wypowiedzieć Martyna Kowalska – koordynatorka projektu w województwie Lubelskim Łączy nas Cel

 

Wojtek Czyżewski, reprezentujący lubelski oddział Erasmus Students Network Poland 

Magda Dulęba reprezentująca lubelski oddział stowarzyszenia studentów prawa ELSA 

 

Maks Podleśny, reprezentujący lubelski oddział stowarzyszenia studentów medycyny IFMSA

Młodzieżowa Rada Miejska z Modliborzyc, pow. janowski, przedstawiła nam swój film

Joanna Chapska, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie

a także przedstawiciele lubelskich liceów i Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego

Zebrani mogli obejrzeć prezentację video z premiery sztuki na bazie III rozdziału (Słoń i Żółw) książki Baśnie i Dziwy by Świat był Sprawiedliwy (link do pobrania książki) w wykonaniu uczniów z XV Liceum Ogólnokształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie, w reżyserii Kingi Chudobińskiej, Wydział Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Premiera przedstawienia miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 5 listopada 2018 r. (link do relacji z giełdy

Wspólna fotografia zjednoczonych na rzecz promocji Agendy ONZ 2030 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

 

 

 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie
Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie
i Fundacja The Bridge z Genewy 
 
zapraszają
 
na lubelską prezentację międzynarodowego projektu
 
 
Światowa premiera projektu miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, 5 listopada
 
 
Jak pracować z młodzieżą nad tematem 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju?
 
Jak zorganizować w bibliotece warsztat o globalnych wyzwaniach?
 
Bądź z nami na spotkaniu, które będzie źródłem inspiracji!
 
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele: IX LO im. M. Kopernika, Erasmus Students Network Poland, lubelskiego oddziału stowarzyszenia studentów prawa ELSA, lubelskiego oddziału stowarzyszenia studentów medycyny IFMSA,  Młodzieżowej Rady z Modliborzyc.
 
 
Lubelska odsłona projektu Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach
 
Scenariusz wydarzenia:

Prezentacja video wprowadzająca w temat 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030 

Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego - Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie

O projekcie Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach - 
Margo i Adam Koniuszewski Fundacja The Bridge 

Prezentacja video projektu książki Baśnie i Dziwy by Świat był Sprawiedliwy

Agenda ONZ 2030 -
Adam Koniuszewski Fundacja The Bridge 

Wystąpienie Martyny Kowalskiej, uczennicy z liceum Kopernika

Wystąpienie przedstawiciela Erasmus Students Network Poland

Wystąpienie przedstawiciela lubelskiego oddziału stowarzyszenia studentów prawa ELSA

Wystąpienie przedstawiciela lubelskiego oddziału stowarzyszenia studentów medycyny IFMSA

Wystąpienie przedstawicieli Młodzieżowej Rady z Modliborzyc (prezentacja VIDEO)

Prezentacja Video z premiery sztuki na bazie rozdziału III książki Baśnie i Dziwy by Świat był Sprawiedliwy

Podsumowanie Margo i Adam Koniuszewski
 

 

 

 

Państwowe Muzeum na Majdanku zatrudni bibliotekarza w Dziale Edukacji

 

Szczegóły w załączniku

 

 

 

 

Biblioteka na 5! Startujemy!

 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie ogłaszają nabór do II edycji konkursu na najaktywniejszą placówkę filialną województwa lubelskiego „Biblioteka na 5”.

Do konkursu można zgłaszać placówki filialne w dwóch kategoriach:

- najaktywniejsza filia wiejska,

- najaktywniejsza filia miejska.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie do 5 października 2018 r. Wniosek powinien zawierać opis realizowanych form pracy według kryteriów konkursu zawartych w Regulaminie, za rok kulturalno-oświatowy 2017/2018.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 9 listopada. Uroczystość wręczenia tytułu „Biblioteka na 5” odbędzie się w siedzibie zwycięskiej biblioteki z udziałem Komisji konkursowej WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, władz samorządowych, instytucji współpracujących oraz czytelników.

Prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych o możliwości wzięcia udziału w tegorocznej edycji Konkursu.

Dodatkowe informacje:

Dział Instrukcyjno-Metodyczny tel.: 81-528-74-20

 

 

Zapraszamy

20 września 2018 r.

do Galerii Labirynt w Lublinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 5.  

 

Tegoroczne spotkanie bibliotekarzy będzie przebiegać pod hasłem:

„Różne Twarze Biblioteki”.

 

Partnerami i współorganizatorami wydarzenia są:


Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Biblioteka Łaziska

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczy

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie

Galeria Labirynt

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

EPALE Polska - Uczenie się dorosłych

Patronat honorowy
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Patronat medialny
Lustro Biblioteki

 

 

 

 

 

Laureatka Nagrody im. Anny Platto 2018

8 sierpnia 2018 roku w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego wręczono już po raz 24. Nagrodę im. Anny Platto.


Uroczystość honorowym patronatem objął Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego. Organizatorami uroczystości byli: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Fundatorką Nagrody każdego roku jest Mirosława Platto.

Laureatką XXIV edycji Nagrody im. Anny Platto została Marta Frączek – Biblioteka u Kazimierza. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach, powiat janowski

fot.Dorota J. Mościbrodzka

fot.Dorota J. Mościbrodzka

Nagrodę wręczyli Mirosława Platto – Siostra Patronki, dr Zdzisław Bieleń – Pomysłodawca Nagrody, emerytowany Dyrektor ds. Merytorycznych WBP im. H. Łopacińskiego, Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

 

Nominowane do Nagrody były także

 

Katarzyna Karwan – Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie (pow. biłgorajski)

Agnieszka Piłat – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach (pow. lubelski)

Elżbieta Stankiewicz – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Morem (pow. zamojski)

 

 

IDEA NAGRODY

fot.Dorota J. Mościbrodzka

Nagroda im. Anny Platto jest przyznawana 8 sierpnia – w dniu urodzin Patronki, corocznie od 1995 roku – pracownikom bibliotek publicznych z województwa lubelskiego wyróżniającym się w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej oraz nowatorskich form pracy z młodymi czytelnikami.

ANNA PLATTO


Anna Platto (8 VIII 1944-15 III 1995) była absolwentką filologii polskiej UMCS, kustoszem, instruktorem-metodykiem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, wykładowcą w Studium Bibliotekarskim. Była znawczynią literatury pięknej, a szczególnie dziecięcej i młodzieżowej. Wypracowała nowoczesny model bibliotek dziecięcych, łączących znajomość książki z formami jej upowszechniania. Zajmowała się ich organizacją, profilowaniem działalności, doradztwem metodycznym. Posiadała dar integrowania ludzi. Zawsze spieszyła innym z pomocą. Była niezwykle skromna, pogodna, otwarta na drugiego człowieka.

 

 

Z radością informujemy, iż nasza koleżanka z Koła Akademickiego

Ewa Matczuk

(Biblioteka Politechniki Lubelskiej)

została wiceprzewodniczącą Sekcji Bibliotek Naukowych

przy Zarządzie Głównym SBP w Warszawie.

 

  

Skład Zarządu Sekcji Bibliotek Naukowych:

Przewodnicząca:Maria Kycler (Uniwersytet Śląski)
Wiceprzewodnicząca: Ewa Matczuk
Sekretarz: Bogumiła Warząchowska
Członkowie Zarządu: Anastazja Śniechowska-Karpińska, Emilia Lepkowska, Kiriakos Chatzipentidis

 

 

 Serdecznie gratulujemy!
Zarząd Okręgu Lubelskiego SBP

 

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości